1.SINIF 1.VELİ TOPLANTISI

1.SINIF 1.VELİ TOPLANTISI

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi9 sene önce
Hemen indir ()
990 kez indirildi

Puanlama

………… İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                      …………………

2010 – 2011 eğitim ve öğretim yılının birinci veli toplantısı 30.09.2010 Perşembe günü saat 11³º ile 12³º arası okulumuz Çok Amaçlı Salonu’nda aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Toplantının yapılmasına izinlerinizi arz ederim.

 

 

29 / 09 / 2010

……………………….

1/A Sınıfı Öğretmeni

GÜNDEM

 1. Toplantının açılışı ve saygı duruşu

 2. Toplantı tutanağını yazacak velinin seçimi

 3. Toplantı gündeminin okunması, yeni gündem maddelerinin belirlenmesi

 4. Açılış konuşması

 5. Okula geliş – gidiş saatleri

 6. Beslenme – temizlik – kıyafet

 7. Ders araç gereçlerinin temini

 8. Okuma-yazma yönteminin tanıtılması

 9. Öğretmen – veli işbirliği

 10. Sınıf-aile birliğinin kurulması

 11. Öğrencilerin evde çalışma teknikleri

 12. Öğrenci başarılarını etkileyen ana unsurların açıklanması

 13. Okulun ekonomik sorunlarının konuşulması

 14. Dilek ve temenniler

 15. Kapanış

 

 

 Uygundur.

29 / 09 / 2010

 

 

…………………………

………………… İlköğretim Okulu Müdürü

 

————————————————————————–

 

2010 – 2011 ÖĞRETİM YILI ………… İLKÖĞRETİM OKULU 1/A SINIFI 1.DÖNEM 1.VELİ TOPLANTISI TUTANAĞI

………… İlköğretim Okulu Çok Amaçlı Salonunda 30.09.2010 Perşembe günü saat 11³º ile 12³º arası 1/A Sınıfı veli toplantısında aşağıdaki gündem maddeleri konuşulmuştur.

1.  Toplantıya saygı duruşu ile başlanmıştır.

2.  Toplantı tutanağını yazmak için …………………………. seçilmiştir.

3.  Toplantının gündem maddeleri okunmuş, yeni gündem maddelerinin eklenmesinin istenip istenmediği sorulmuş ve hazırlanan gündem maddeleri aynen kabul edilmiş olup gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

4.  Açılış konuşması: 1/A Sınıf Öğretmeni …………………… tarafından açılış konuşması yapılarak veli toplantısı başlatılmıştır.

5. Okula geliş – gidiş saatleri: Öğretmen …………………. okula öğrencilerin geliş – gidiş saatlerini açıkladı. Öğrencilerin 1250‘ye kadar okulda olmaları gerektiği ve birinci dersin 1310‘da başladığı, teneffüslerin onar dakika olduğu ve derslerin 1800‘de tamamlandığını belirtmiştir.

6. Beslenme – temizlik – kıyafet: Öğrencilerin beslenmesi için velilere düşen ödevlerin neler olduğu açıklanmıştır. Öğrencilerin temizlik kurallarına uyması için velilerin neler yapabileceği konuşulmuştur. Öğrenci kıyafetleri açıklanmış olup tertip ve düzenli olunması hususu vurgulanmıştır.

7. Ders araç ve gereçlerinin temini: Okulların açılmasına ve derslerin başlamasına karşın bazı velilerin hala kendilerine verilen ihtiyaç listesindeki malzemeleri almadıkları, bu konuda biran önce gerekenlerin yapılması hususu belirtilmiştir. Ders kitaplarının kaplanması, üzerlerine etiket yapıştırılması, kalemlerin vb. ders araçlarının üzerine öğrenci adlarının yazılması öğretmen tarafından velilere söylenmiştir.

8. Okuma-yazma yöntemini tanıtılması: Okuma-yazma yöntemimiz öğretmen tarafından velilere kısaca anlatılarak velilere düşen görev ve sorumluluklar açıklanmıştır. Velilerin okuma –yazma öğretiminde ses temelli cümle yönteminin uygulanacağı belirtilerek bu konuda velilerin öğretmene nasıl yardım edecekleri ve çalışmaların nasıl yapılacağı anlatılmıştır. Ayrıca 4 Ekim’de ses tanıma çalışmalarının başlayacağı belirtilmiştir.

9. Öğretmen – veli işbirliği: Öğrenci başarısı için öğretmen – veli işbirliğinin olması gerektiği vurgulanmıştır. Sınıf aile birliği temsilcileri olarak ………………………, …………………………, ………………………….. oy birliği ile seçilmiştir. Bu velilerin görevleri kısaca açıklanmıştır.

Ayrıca düzensiz ve düzenli çizgi çalışmalarında başarısızlık gösteren bazı öğrencilerle ilgili neler yapılabileceği, başarılarının artırılması için veli ve öğretmen işbirliğinin önemi anlatılmıştır. Öğretmen bu konuda ilgili velilerin neler yapacağını açıklamıştır.

10. Öğrencilerin evde çalışma teknikleri: Öğrencilerin evde ders çalışmaları ve çalışmaların veliler tarafından sürekli olarak kontrol edil­mesi ve denetlenmesi istendi. Velilerin boş zamanlarında öğrencilere uygun kitaplar okumaları ve okumaya teşvik edilmeleri istendi. Verilen ödevlerin bazı öğren­ciler tarafından yapılmadığı anlatıldı. Bu gibi olaylarda velilerin daha duyarlı olması istendi.

11. Öğrenci başarılarını etkileyen ana unsurların açıklanması: Öğretmen …………………… söz alarak:  “Beslenme, dinlenme, giyinme, aile içinde gördüğü ilgi ve duygusal dengeler, çocukların okuldaki başarısı ve derslere karşı ilgisi bakımından çok önemlidir. Öğrenciyi yüreklen­dirin. Her gün okula getirin ve götürün, her zaman olumlu yönlerinden bahsedin, onu korkutmayın.” dedi.

Öğretmen ……………………………….. velilerin öğrenciler üzerindeki olumlu katkılarından dolayı memnun olduğunu ve bundan sonra da bu ilginin devam etmesi gerektiğini belirtti.

…………………………….. söz alarak: “Ben oğluma her akşam “Okulda neler yaptınız?” sorusunu sorarım. Oğlum okulu çok seviyor “ dedi.

Öğretmen …………………………………… söz alarak: ”Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeği mutlaka düzenli olarak yenmelidir. Bu konuda hiç bir mazeretin arkasına sığınmamalıdır. Bu öğünler öğrenci başarısını direkt olarak etkilemektedir.”dedi.            

12. Okulun ekonomik sorunları konuşulmuştur.

13. Dilek ve temenniler: Öğretmen ……………………….. ve tüm veliler tarafından başarılı bir öğretim yılı geçirilmesi temennisiyle toplantıya son verilmiştir.

    

……………………..        ………………………       ……………………..

Öğrenci Velisi              Öğrenci Velisi           1/A Sınıf Öğretmeni

 

 

Görülmüştür.

30 / 09 /2010

 

 

      ……………………………….

   ………. İlköğretim Okulu Müdürü

 

——————————————————————–

 

2010 – 2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 1/A SINIFININ 1.DÖNEM 1.VELİ TOPLANTISINA KATILAN VELİLERİN İMZA LİSTESİ

Öğrenci Nu. Öğrencinin Adı ve Soyadı Toplantıya Katılan Velinin Adı ve Soyadı Yakınlık Derecesi İmzası
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Toplantıya katılan veli sayısı       : …………..

Toplantıya katılmayan veli sayısı : …………..

Toplam veli sayısı                       : ………….

990 kez indirildi

YORUM YAZIN