2.SINIF 1.VELİ TOPLANTISI

2.SINIF 1.VELİ TOPLANTISI

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi8 sene önce
Hemen indir ()
878 kez indirildi

Puanlama

………………….. İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                               ………………………

2010 – 2011 eğitim ve öğretim yılının birinci veli toplantısı 29.09.2010 Çarşamba günü saat 1300 ile 1400 arası okulumuz Çok Amaçlı Salonunda aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Toplantının yapılmasına izinlerinizi arz ederim.

 

28 / 09 / 2010

………………………….

2/A Sınıfı Öğretmeni

 

GÜNDEM

 1. Toplantının açılışı ve saygı duruşu

 2. Toplantı tutanağını yazacak velinin seçimi

 3. Toplantı gündeminin okunması, yeni gündem maddelerinin belirlenmesi

 4. Açılış konuşması

 5. Okul ve sınıf kuralları hakkında velilerin bilgilendirilmesi

 6. Okula geliş – gidiş saatleri

 7. Beslenme – temizlik – kıyafet

 8. Ders araç gereçlerinin temini

 9. Öğretmen – veli işbirliği

 10. Sınıf-aile birliğinin kurulması

 11. Öğrencilerin evde çalışma teknikleri

 12. Öğrenci başarılarını etkileyen ana unsurların açıklanması

 13. Öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması

 14. Okulun ekonomik sorunlarının konuşulması

 15. Dilek ve temenniler

 16. Kapanış

 

   

Uygundur.

28 / 09 / 2010

 

 …………………………………

………………….. İlköğretim Okulu Müdürü

  

 

 

2010 – 2011 ÖĞRETİM YILI …………………… İLKÖĞRETİM OKULU 2/A SINIFI 1.DÖNEM 1. VELİ TOPLANTISI TUTANAĞI

 ………………….. İlköğretim Okulu Çok Amaçlı Salonunda 29.09.2010 Çarşamba günü saat 1300‘te yapılan 2/A Sınıfı veli toplantısında aşağıdaki gündem maddeleri konuşulmuştur. Alınan kararlar gündem maddelerinde belirtilmiştir.

1. Toplantımız saygı duruşu ve İstiklâl Marşımızın söylenmesi ile başlamıştır.

2. Toplantı tutanağını yazmak için …………………… oy birliği ile seçilmiştir.

3. Toplantının gündem maddeleri okunmuş, yeni gündem maddelerinin eklenmesinin istenip istenmediği sorulmuş ve hazırlanan gündem maddeleri aynen kabul edilmiş olup gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

4. Açılış konuşması: 2/A Sınıf Öğretmeni ………………………………….. tarafından açılış konuşması yapılarak veli toplantısı başlatılmıştır.

“Değerli veliler;

 Öncelikle toplantıya iştirak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Buraya, ’Öğrencilerimiz için en iyiyi nasıl bulabiliriz?’ sorusuna yanıt bulmak için toplandık. Karşılıklı konuşarak, tartışarak bir sonuca varacağız. Eksiklerimizi düzelteceğiz. Bilmediklerimiz hakkında bilgi sahibi olacağız. Lütfen buraya gelen bütün veliler düşüncelerini serbestçe açıklasın ki toplantımız daha verimli geçebilsin.” dedi.

5. Okul ve sınıf kuralları hakkında velilere bilgiler verildi.

6. Okula geliş-gidiş saatleri: Öğretmen ……………………… okula öğrencilerin geliş-gidiş saatlerini açıkladı. Sabah okula zamanında gelin­mesi için erken yatıp erken kalkmanın şart olduğu anlatıldı. Çocuğun gerekli olan uykusunu alabilmesi için mutlaka erken yatırılması ve bunun alışkanlık hâline getirilmesi gerektiği anlatıldı.  Öğrencilerin 0750 ‘ye kadar okulda olmaları gerektiği ve birinci dersin 0800‘de başladığı, teneffüslerin onar dakika olduğu ve derslerin 1250‘de tamamlandığı açıklanmıştır.

7. Beslenme-temizlik-kıyafet: Öğrencilerin beslenmesi için velilere düşen ödevlerin neler olduğu açıklanmıştır. Temizliğe verilen öne­min artırılması gerektiği üzerinde duruldu. Kız öğrencilerin uzun olan saçlarının uygun olarak kestirilmesi ya da saçların bağlanması, formaların yıkanıp temizlenmesi, tırnakların her hafta sonu mutlaka kesilmesi, kulak ve vücut temizliğine önem verilmesi ve mutlaka banyo yaptırılmasının gerekliliği anlatıldı. Ayrıca diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması ve bunun diş sağlığı üzerindeki önemi vurgulandı. Bazı öğrencilerde bunun ağız kokularına sebep olduğunun belirtilerek her öğrencinin mutlaka dişini fırçalamasının sağlanması istendi. Giyim kuşam ile ilgili konular görüşüldü. Öğrencile­rin formalarındaki söküklerin dikilmesi, ayakkabıların boyanması ve mümkün olduğu kadar temiz giyindirilmesi anlatıldı. Ayrıca mevsim şartlarına uygun giyeceklerin giydirilmesi, soğuk havalarda kalın giyeceklerin giydirilmesi, kesinlikle çorapsız gelinmemesi ve hasta olmamak için bunun gerekliliği anlatıldı.

8. Ders araç ve gereçlerinin temini: Okulların açılmasına ve derslerin başlamasına karşın bazı velilerin hala kendilerine verilen öğrenci ihtiyaç listesindeki malzemeleri almadıkları, bu konuda biran önce gerekenlerin yapılması hususu belirtilmiştir. Ders kitaplarının kaplanması, üzerlerine etiket yapıştırılması, kalemlerin vb. ders araçlarının üzerine öğrenci adlarının yazılması öğretmen tarafından velilere söylenmiştir.

9. Öğretmen – veli işbirliği: Öğretmen-veli işbirliğinin öğrenci başarısı üzerinde etkili olacağı ve öğretmen-veli işbirliğinin artırılması konuşulmuştur. Velilerin, toplantılar dışında da öğrencilerinin başarı durumları hakkında bilgi sahibi olmak için okula gelebilecekleri ve çocuklarının durumlarını sorabilecekleri öğretmen tarafından söylenmiştir.

10. Sınıf-aile birliğinin kurulması: Sınıf aile birliği temsilcileri olarak ………………………………, ………………………., ………………………. oy birliği ile seçilmiştir. Bu velilere görevleri kısaca açıklanmıştır.

11. Öğrencilerin evde çalışma teknikleri: Öğrencilerin evde ders çalışmaları ve çalışmaların veliler tarafından sürekli olarak kontrol edil­mesi ve denetlenmesi istendi. Boş zamanlarında uygun kitaplar okumaları ve okumaya teşvik edilmeleri istendi. Verilen ödevlerin bazı öğrenciler tarafından yapılmadığı anlatıldı. Bu gibi olaylarda velilerin daha duyarlı olması istendi.

12. Öğrenci başarılarını etkileyen ana unsurların açıklanması: Öğretmen …………………….. söz alarak:  “Beslenme, dinlenme, giyinme, aile içinde gördüğü ilgi ve duygusal dengeler, çocukların okuldaki başarısı ve derslere karşı ilgisi bakımından çok önemlidir. Öğrenciyi yüreklen­dirin. Her gün okula getirin ve götürün, her zaman olumlu yönlerinden bahsedin, onu korkutmayın.” dedi.

Öğretmen ……………………. velilerin öğrenciler üzerindeki olumlu katkılarından dolayı memnun olduğunu ve bundan sonra da bu ilginin devam etmesi gerektiğini belirtti.

……………………….. söz alarak: “Ben oğluma her akşam “Okulda neler yaptınız?” sorusunu sorarım. Oğlum okulu çok seviyor “ dedi.

Öğretmen ……………………….. söz alarak: ”Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeği mutlaka düzenli olarak yenmelidir. Bu konuda hiç bir mazeretin arkasına sığınmamalıdır. Bu öğünler öğrenci başarısını direkt olarak etkilemektedir.” dedi. 

13.  Öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması:

Öğretmen ……………………..: “Okuma alışkanlığını çocuk önce aile içinde, sonra okulda ve çevresinin okumaya yönelik tutumuyla edinebilir, geliştirebilir. Okula gittiğinde ilk kez kitaplarla karşılaşan çocuk evde hiç okuma uğraşı yoksa okuma işlemiyle okulu özdeşleştirmeye başlayabilir. Siz velilerimiz çocuklarınıza evde kitap okuma konusunda nasıl yardımcı olabileceğinizi düşünebilirsiniz. Öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması için şunlar yapılabilir: Öğrencilerimize kitap okumanın sevdirilmesi için evde velilerin örnek olması, öğrenci ile birlikte bütün aile fertlerinin kitap okuması gerekir Aile fertlerinin de kitap okuduğunu gören öğrenci severek kitap okuyacaktır. Öğrenci yine zorunlu bir iş olarak değil sevdiği için kitap okuyacaktır. Bu konuda velilerimizin üzerine büyük bir iş düşmektedir. Velilerin her gün düzenli olarak tüm aile fertleri ile birlikte bu etkinliği yapması gerekir. Yine okulda da bütün öğrencilerle birlikte biz öğretmenlerinde okuma etkinliklerine katılması gerekir. Yoksa bu çalışmadan istenilen verim elde edilemez.” dedi.

14.  Okulun ekonomik sorunları konuşulmuştur.

15.  Dilek ve temenniler: Öğretmen ……………………… ve tüm veliler tarafından başarılı bir öğretim yılı geçirilmesi temennisiyle toplantıya son verilmiştir.

 

………………………….    ………………………..         ………………………..

    Öğrenci Velisi             Öğrenci Velisi             2/A Sınıf Öğretmeni

 

Görülmüştür.

29 / 09 /2010

 

      ……………………………………

   ……………………. İlköğretim Okulu Müdürü

 

 

 

2010 – 2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2/A SINIFININ 1.DÖNEM 1.VELİ TOPLANTISINA KATILAN VELİLERİN İMZA LİSTESİ

Öğrenci Nu. Öğrencinin Adı ve Soyadı Toplantıya Katılan Velinin Adı ve Soyadı Yakınlık Derecesi İmzası
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Toplantıya katılan veli sayısı       : …………..

Toplantıya katılmayan veli sayısı : …………..

Toplam veli sayısı                       : ………….

878 kez indirildi

YORUM YAZIN