2.SINIF 2.DÖNEM VELİ TOPLANTISI

2.SINIF 2.DÖNEM VELİ TOPLANTISI

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi8 sene önce
Hemen indir ()
1307 kez indirildi

Puanlama

………………………… İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                               ………………………..

 

 2010 – 2011 eğitim ve öğretim yılının üçüncü veli toplantısı 16.02.2010 Çarşamba günü saat 1100 ile 1200 arası okulumuz Çok Amaçlı Salonunda aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Toplantının yapılmasına izinlerinizi arz ederim.

15 / 02 / 2010

 

……………………….

2/A Sınıfı Öğretmeni

GÜNDEM

 1. Toplantının açılışı ve saygı duruşu

 2. Toplantı tutanağını yazacak velinin seçimi

 3. Toplantı gündeminin okunması, yeni gündem maddelerinin belirlenmesi

 4. Açılış konuşması

 5. Birinci yarıyıl öğrenci başarılarının değerlendirilmesi

 6. I. yarıyıl başarı değerlendirme sınavının değerlendirilmesi

 7. Öğrencilerin okula geliş – gidiş saatleri

 8. Beslenme – temizlik – kıyafet

 9. Veli-öğretmen-okul işbirliğinin öğrenci başarısına etkisi

 10. Külkedisi piyesi hakkında velilerin bilgilendirilmesi

 11. Öğrenci başarı düzeyinin artırılması için öneriler

 12. Öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması

 13. Okulun öğrenci ve toplum için önemi

 14. Öğrencilerin evde çalışma teknikleri

 15. Öğrenci başarılarını etkileyen ana unsurların açıklanması

 16. Kermes

 17. Okulun ekonomik sorunlarının konuşulması

 18. Dilek ve temenniler

 19. Kapanış

 

 

Uygundur.

16 / 02 / 2010

 

 ………………………………

………………………… İlköğretim Okulu Müdürü

 

 

 

 

2010 – 2011 ÖĞRETİM YILI ………………….. İLKÖĞRETİM OKULU 2/A SINIFI 3.VELİ TOPLANTISI TUTANAĞI

…………………. İlköğretim Okulu Çok Amaçlı Salonunda 16.02.2009 Çarşamba günü saat 1100‘de yapılan 2/A Sınıfı ikinci yarıyıl birinci veli toplantısında aşağıdaki gündem maddeleri konuşulmuştur. Alınan kararlar gündem maddelerinde belirtilmiştir.

1. Toplantımız saygı duruşu ve İstiklâl Marşımızın söylenmesi ile başlamıştır.

2. Toplantı tutanağını yazmak için ………………………… oy birliği ile seçilmiştir.

3. Toplantının gündem maddeleri okunmuş, yeni gündem maddelerinin eklenmesinin istenip istenmediği sorulmuş ve hazırlanan gündem maddeleri aynen kabul edilmiş olup gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

4. Açılış konuşması: 2/A Sınıf Öğretmeni …………………………… tarafından açılış konuşması yapılarak veli toplantısı başlatılmıştır.

“Değerli veliler;

 Öncelikle toplantıya iştirak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlere çocuk yetiştirirken ihtiyacınız olacak 13 altın kural söylemek istiyorum. İngiltere’nin Londra şehrindeki “Guy’s Hospital” hastanesinde çocuk psikiyatrisi servisinde olan Kevin Hickey (15) adlı bir çocuk doktorlara göre anne ve babasının kendisini eğitememeleri sonucu bunalım geçirerek hastaneye düşmüştü. Yapılan zekâ ve kültür testleri Kevin’in aslında son derece aklı başında bir çocuk olduğunu ortaya koyuyordu. Kevin bir gün hasta yatağında kâğıdı kalemi eline aldı, kendi durumunu anne ve babasını düşünerek anne ve babalara hitaben 13 altın öğüt yazdı. Küçük Kevin’in yazdığı bu öğütler şimdi İngiltere’de doktorların bir numaralı rehberidir.

1- Beni şımartmayın. Her istediğim şeyi elde edemeyeceğimi biliyorum. Sadece sizi deniyorum.

2- Bana tatlı-sert davranmaktan çekinmeyin. Bunu tercih ederim. Benim daha güvenli hissetmemi sağlar.

3- Benim kötü huylar edinmemi engelleyin. Bunların erkenden ortaya çıkarılmasında ve önlenmesinde size güveniyorum.

4- Benim yanlışlarımı başkalarının önünde söylemeyin. Benimle yalnız konuşursanız söylediklerinizi daha iyi anlarım.

5- Sizden nefret ettiğimi söylediğimde üzülmeyin. Aslında sizden değil beni engelleme gücünüzden nefret ediyorum.

6- Herhangi bir şeyin sonucunda beni kurtarmayın. Aslında sizden değil beni engelleme gücünüzden nefret ediyorum.

7- Benim küçük hastalıklarımı büyütmeyin. Bunları yenecek güçteyim.

8- Düşüncesizce yerine getiremeyeceğiniz şeyleri yapacağınıza söz vermeyin. Bu sözler yerine getirilmediğinde çok kırıldığımı unutmayın.

9- Kendimi istediğim kadar iyi anlatamadığımı unutmayın. Bunun için ara sıra yanlışlarım çıkar.

10- Dürüstlüğümü fazla zorlamayın. Kolayca korkup yalan söyleyebilirim.

11- Tutarsız olmayın. Benim kafamı iyice karıştırır ve size olan güvenimi sarsar.

12- Benden özür dileyecek kadar gururlu olmayın. Bazen içten bir özür beni size çok yakınlaştırabilir.

13- Unutmayın ki büyümek için sizin çok ve anlayışlı sevginize muhtacım, ama bunu size söylemem gerekmez mi?” dedi.

5. Birinci yarıyıl öğrenci başarılarının değerlendirilmesi: Birinci dönemde yapılan çalışmalar üzerinde görülen olumlu ve olumsuz durumlar hakkında örnek açıklamalar yapılmıştır.

6. I. Yarıyıl başarı değerlendirme sınavının genel bir değerlendirmesi yapıldı. Sınıfımızın 60 soruluk testten net ortalamasının diğer sınıfların kat kat üstünde olduğu velilere açıklandı. Net ortalamamızın 45 olduğu ve bunu artırmak için daha fazla gayret harcanması gerektiği belirtildi.

7. Öğrencilerin okula geliş-gidiş saatleri: Öğretmen ………………… okula öğrencilerin geliş-gidiş saatlerini açıkladı. Sabah okula zamanında gelin­mesi için erken yatıp erken kalkmanın şart olduğu anlatıldı. Çocuğun gerekli olan uykusunu alabilmesi için mutlaka erken yatırılması ve bunun alışkanlık hâline getirilmesi gerektiği anlatıldı.  Öğrencilerin 0750 ‘ye kadar okulda olmaları gerektiği ve birinci dersin 0800‘de başladığı, teneffüslerin onar dakika olduğu ve derslerin 1250‘de tamamlandığı açıklanmıştır. Sürekli derslere geç gelen öğrencilerin velilerine derslerde düzenin sağlanması, istenilen verimin elde edilmesi için zamanında derslere gelinmesinin gerektiği açıklanmıştır.

8. Beslenme-temizlik-kıyafet: Öğrencilerin beslenmesi için velilere düşen ödevlerin neler olduğu açıklanmıştır. Temizliğe verilen öne­min artırılması gerektiği üzerinde duruldu. Kız öğrencilerin uzun olan saçlarının uygun olarak kestirilmesi ya da saçların bağlanması, formaların yıkanıp temizlenmesi, tırnakların her hafta sonu mutlaka kesilmesi, kulak ve vücut temizliğine önem verilmesi ve mutlaka banyo yaptırılmasının gerekliliği anlatıldı. Ayrıca diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması ve bunun diş sağlığı üzerindeki önemi vurgulandı. Bazı öğrencilerde bunun ağız kokularına sebep olduğunun belirtilerek her öğrencinin mutlaka dişini fırçalamasının sağlanması istendi. Giyim kuşam ile ilgili konular görüşüldü. Öğrencile­rin formalarındaki söküklerin dikilmesi, ayakkabıların boyanması ve mümkün olduğu kadar temiz giyindirilmesi anlatıldı. Ayrıca mevsim şartlarına uygun giyeceklerin giydirilmesi, soğuk havalarda kalın giyeceklerin giydirilmesi, hasta olmamak için bunların gerekliliği anlatıldı.

9. Veli-öğretmen-okul işbirliğinin öğrenci başarısına etkisi: Öğretmen-veli işbirliğinin öğrenci başarısı üzerinde etkili olacağı ve öğretmen-veli işbirliğinin artırılması konuşulmuştur. Velilerin, toplantılar dışında da öğrencilerinin başarı durumları hakkında bilgi sahibi olmak için okula gelebilecekleri ve çocuklarının durumlarını sorabilecekleri öğretmen tarafından söylenmiştir.

10. Yılsonunda okulumuz öğrencilerine, öğretmenlere ve velilerimize sergilenecek olan “Külkedisi” adlı piyesin çalışmaları hakkında velilere bilgiler verildi. Ayrıca ilçemizde yapılacak olan tiyatro şenliğine katılmak için piyes ile ilgili hazırlıkların devam ettiği belirtildi.

11. Öğrenci başarı düzeyinin artırılması için öğretmen tarafından önerilerde bulunuldu. Derslerin işlenmesinden sonra konuları pekiştirici ve geliştirici çalışmalar yapılmasının önemi anlatıldı. Bu pekiştirici ve geliştirici çalışmaları yapmanın da ancak ev için hazırlanmış olan çalışma yaprakları, test ve problemlerle mümkün olacağı belirtildi. Velilerden eve verilen fotokopileri öğrencilerin yapmaları için ortam sağlamaları, öğrenciler fotokopileri yaptıktan sonra velilerin inceleyerek görülen yanlışları anında öğrenciye düzelttirerek dönüt vermelerinin önemi üzerinde duruldu.

12. Öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması: Öğretmen ……………….: “Okuma alışkanlığını çocuk önce aile içinde, sonra okulda ve çevresinin okumaya yönelik tutumuyla edinebilir, geliştirebilir. Okula gittiğinde ilk kez kitaplarla karşılaşan çocuk evde hiç okuma uğraşı yoksa okuma işlemiyle okulu özdeşleştirmeye başlayabilir. Siz velilerimiz çocuklarınıza evde kitap okuma konusunda nasıl yardımcı olabileceğinizi düşünebilirsiniz. Öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması için şunlar yapılabilir: Öğrencilerimize kitap okumanın sevdirilmesi için evde velilerin örnek olması, öğrenci ile birlikte bütün aile fertlerinin kitap okuması gerekir Aile fertlerinin de kitap okuduğunu gören öğrenci severek kitap okuyacaktır. Öğrenci yine zorunlu bir iş olarak değil sevdiği için kitap okuyacaktır. Bu konuda velilerimizin üzerine büyük bir iş düşmektedir. Velilerin her gün düzenli olarak tüm aile fertleri ile birlikte bu etkinliği yapması gerekir. Yine okulda da bütün öğrencilerle birlikte biz öğretmenlerinde okuma etkinliklerine katılması gerekir. Yoksa bu çalışmadan istenilen verim elde edilemez.” dedi.

13. Okulun öğrenci ve toplum için önemi konusunda öğretmen ………………………..söz alarak: “Okulun amacı; öğrencilere hayatı, dünya üzerinde onların da pay sahibi olduklarını, yurduna, milletine, dünyaya nasıl yararlı katkılar sağlayacaklarını, ileride edinecekleri meslekler için temel bilgileri, Dünya’nın uygarlaşması yolunda, bir Türk evladı olarak nasıl katkıda bulunabileceğini, milleti ile bayrağı ile geçmişi ile gurur duyup, bu güvenle olgunlaşabilmeyi öğretmektir.” dedi.

14. Öğrencilerin evde çalışma teknikleri: Evde mutlaka bir ders çalışma plânı yapılması gerektiği öğretmen tarafından söylendi. Öğrencilerin evde ders çalışmaları ve çalışmaların veliler tarafından sürekli olarak kontrol edil­mesi ve denetlenmesi istendi. Boş zamanlarında uygun kitaplar okumaları ve okumaya teşvik edilmeleri istendi. Verilen ödevlerin bazı öğren­ciler tarafından yapılmadığı anlatıldı. Bu gibi olaylarda velilerin daha duyarlı olması istendi.

15. Öğrenci başarılarını etkileyen ana unsurların açıklanması: Öğretmen …………………. söz alarak:  “Beslenme, dinlenme, giyinme, aile içinde gördüğü ilgi ve duygusal dengeler, çocukların okuldaki başarısı ve derslere karşı ilgisi bakımından çok önemlidir. Öğrenciyi yüreklendirin. Her gün okula getirin ve götürün, her zaman olumlu yönlerinden bahsedin, onu korkutmayın.” dedi.

Öğretmen …………………………. velilerin öğrenciler üzerindeki olumlu katkılarından dolayı memnun olduğunu ve bundan sonra da bu ilginin devam etmesi gerektiğini belirtti.

………………………. söz alarak: “Ben kızıma her akşam “Okulda neler yaptınız?” sorusunu sorarım. Kızım okulu çok seviyor “ dedi.

Öğretmen ……………………….. söz alarak: ”Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeği mutlaka düzenli olarak yenmelidir. Bu konuda hiç bir mazeretin arkasına sığınmamalıdır. Bu öğünler öğrenci başarısını direkt olarak etkilemektedir.”dedi. 

16.  Kermes: 23 Nisan 2010 günü okulumuzda yapılması plânlanan kermes için sınıf aile birliği temsilcileri …………………………., ………………….., ………………………………….. velilere bilgi verdiler. Dileyen velilerimizin kermese katkıda bulunabileceği belirtildi. Veliler de sınıfımızın kermeste en iyi şekilde temsil edilmesini istediler.

17. Okulun ekonomik sorunları konuşulmuştur.

18. Dilek ve temenniler: Öğretmen …………………………. ve tüm veliler tarafından 2. yarıyılında birinci yarıyıl gibi başarılı  geçmesi temennisiyle toplantıya son verilmiştir.

 

……………………..        ………………………       ………………………

Öğrenci Velisi              Öğrenci Velisi             2/A Sınıf Öğretmeni

 

 

Görülmüştür.

17 / 02 /2011

 

      …………………….

   …………….. İlköğretim Okulu Müdürü

 

 

2010 – 2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 2/A SINIFININ 2.DÖNEM 1.VELİ TOPLANTISINA KATILAN VELİLERİN İMZA LİSTESİ

Öğrenci Nu. Öğrencinin Adı ve Soyadı Toplantıya Katılan Velinin Adı ve Soyadı Yakınlık Derecesi İmzası
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Toplantıya katılan veli sayısı       : …………..

Toplantıya katılmayan veli sayısı : …………..

Toplam veli sayısı                       : ………….

1307 kez indirildi

YORUM YAZIN