3.SINIF 1.DÖNEM VELİ TOPLANTISI

0 0

…………….. İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

                                                                  ………………………..

2010 – 2011 eğitim ve öğretim yılının birinci veli toplantısı 29.09.2010 Çarşamba günü saat 1100 ile 1230 arası okulumuz Çok Amaçlı Salonunda aşağıdaki gündeme göre yapılacaktır.

Bilgi ve gereğini arz ederim.

28 / 09 / 2010

…………………………….

3/A Sınıfı Öğretmeni

GÜNDEM

 1. Toplantının açılışı ve saygı duruşu

 2. Toplantı tutanağını yazacak velinin seçimi

 3. Toplantı gündeminin okunması, yeni gündem maddelerinin belirlenmesi

 4. Açılış konuşması

 5. Öğretim yılında kullanacağımız araç-gereçler bilgisi

 6. Sınıf kitaplığımızın zenginleştirilmesi

 7. Başarı değerlendirme sınav takvimi

 8. Okul ve sınıf kuralları hakkında velilerin bilgilendirilmesi

 9. Okula geliş – gidiş saatleri

 10. Beslenme – temizlik – kıyafet

 11. Ders araç gereçlerinin temini

 12. Öğretmen – veli işbirliği

 13. Sınıf-aile birliğinin kurulması

 14. Öğrencilerin evde çalışma teknikleri

 15. Öğrenci başarılarını etkileyen ana unsurların açıklanması

 16. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması

 17. Okulun ekonomik sorunlarının konuşulması

 18. Dilek ve temenniler

 19. Kapanış

  

Uygundur.

28/ 09 / 2010 

…………………………

…………………….. İlköğretim Okulu Müdürü

 

 

 

2010 – 2011 ÖĞRETİM YILI MİSKET İLKÖĞRETİM OKULU 3/A SINIFI 1.DÖNEM 1.VELİ TOPLANTISI TUTANAĞI

……………………….. İlköğretim Okulu Çok Amaçlı Salonunda 29.09.2010 Çarşamba günü saat 1100‘de yapılan 3/A sınıfı veli toplantısında aşağıdaki gündem maddeleri konuşulmuştur. Alınan kararlar gündem maddelerinde belirtilmiştir.

1.   Toplantımız saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’mızın söylenmesi ile başlamıştır.

2.  Toplantı tutanağını yazmak için ………………………….. oy birliği ile seçilmiştir.

3.  Toplantının gündem maddeleri okunmuş, yeni gündem maddelerinin eklenmesinin istenip istenmediği sorulmuş ve hazırlanan gündem maddeleri aynen kabul edilmiş olup gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

4.    Açılış konuşması: 3/A Sınıf Öğretmeni ……………………………….. tarafından açılış konuşması yapılarak veli toplantısı başlatılmıştır.

“Değerli veliler;

 Öncelikle toplantıya iştirak ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Hepiniz hoş geldiniz. Buraya, ’Öğrencilerimiz için en iyiyi nasıl bulabili­riz?’ sorusuna yanıt bulmak için toplandık. Karşılıklı konuşarak, tartışarak bir sonuca varacağız. Eksiklerimizi düzelteceğiz. Bilmediklerimiz hak­kında bilgi sahibi olacağız. Lütfen buraya gelen bütün veliler düşüncelerini serbestçe açıklasın ki toplantımız daha verimli geçebilsin.” dedi.

5.      2010 – 2011 eğitim ve öğretim yılında kullanacağımız araç ve gereçler Sınıf Öğretmeni ……………………….. tarafından açıklandı.

a) Matematik defteri (kareli büyük boy 4 ortalı)

b) Türkçe defteri (çizgili küçük boy 3 ortalı)

c) Hayat bilgisi defteri (çizgili küçük boy 3 ortalı)

ç) Müzik defteri (büyük boy 1 ortalı)

d) Resim çantası (küçük boy)

e)  Resim kâğıdı (küçük boy)

f)   Boya kalemleri (en az 12 renk)

g) Pastel boya (en az 12 renk)

ğ) Sulu boya (en az 12 renk)

h) Yapıştırıcı (pritt)

ı)  20’li sunum dosyası

i) Cetvel takımı ( 30 cm cetvel, açıölçer gönye ve pergel)

j) Yazı tahtası kalemleri (kırmızı ile siyah veya mavi renklerde)

k) İlköğretim Okulları İçin Türkçe Sözlük

l) Yazım Kılavuzu (İmla Kılavuzu)

m) Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü

 

6.   Sınıf kitaplığımızın zenginleştirilmesi için isteyen velilerin sınıf seviyesine uygun kitapları sınıfımıza verebilecekleri belirtildi.

7.   Okulumuzda her yıl olduğu gibi bu yılda başarı değerlendirme sınavlarının yapılacağı belirtilerek başarı değerlendirme sınav takvimi açıklandı.

Başarı değerlendirme sınavında sınıfımızın geçen yıl olduğu gibi bu yılda üstün başarı göstermesi için öğretmen ve veli olarak üzerimize düşenlerin yapılması gerektiği vurgulandı. Hedeflenen başarının yalnız okul çapında değil Ankara ve Türkiye çapında olduğu belirtildi. Geçen yıl Ankara’da ilk yüze 5 öğrencimizin girdiği bu yılda aynı başarının yakalanması ve aşılması için üstün gayretle çalışmamız belirtildi.

8.      Okul ve sınıf kuralları hakkında velilere bilgiler verildi. Bu kuralların önemi açıklandı. Okul dışında öğrenci davranışlarının kontrolü için öğretmen veli işbirliğinin önemine dikkat çekildi.  Öğrencilerin okul ve sınıf kurallarına uymaları konusunda velilerin çocuklarına gerekli telkinlerde bulunmaları kararlaştırıldı. Velilerin çocuklarının kimlerle arkadaşlık yaptığının takip edilmesi kararlaştırıldı.

9.      Okula geliş-gidiş saatleri: Öğretmen …………………… okula öğrencilerin geliş – gidiş saatlerini açıkladı. Öğrencilerin 1300‘e kadar okulda olmaları gerektiği ve birinci dersin 1310‘da başladığı, teneffüslerin onar dakika olduğu ve derslerin 1800‘de tamamlandığı açıklanmıştır.

10. Beslenme – temizlik – kıyafet: Öğrencilerin beslenmesi için velilere düşen ödevlerin neler olduğu açıklanmıştır. Temizliğe verilen öne­min artırılması gerektiği üzerinde duruldu. Kız öğrencilerin uzun olan saçlarının uygun olarak kestirilmesi ya da saçların bağlanması, formaların yıkanıp temizlenmesi, tırnakların her hafta sonu mutlaka kesilmesi, kulak ve vücut temizliğine önem verilmesi ve mutlaka banyo yaptırılmasının gerekliliği anlatıldı. Ayrıca diş fırçalama alışkanlığının kazandırılması ve bunun diş sağlığı üzerindeki önemi vurgulandı. Bazı öğrencilerde bunun ağız kokularına sebep olduğunun belirtilerek her öğrencinin mutlaka dişini fırçalamasının sağlanması istendi. Giyim kuşam ile ilgili konular görüşüldü. Öğrencile­rin önlüklerindeki söküklerin dikilmesi, ayakkabıların boyanması ve mümkün olduğu kadar temiz giyindirilmesi anlatıldı. Ayrıca mevsim şartlarına uygun giyeceklerin giydirilmesi, soğuk havalarda kalın giyeceklerin giydirilmesi, kesinlikle çorapsız gelinmemesi ve hasta olmamak için bunun gerekliliği anlatıldı.

Ayrıca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 12.12.2006 tarih ve 441 sayılı yazıları ile öğrencilerin sağlıklı gelişmelerine katkı sağlamak amacıyla yarım gün eğitim veren ilköğretim okullarında beslenme saatlerinde tüketilmesi önerilen besinlerin yer aldığı Beslenme Programının sınıfımızda uygulanması oy birliği ile kabul edildi. Ancak şartları uymayan velilerin öğrencilerin beslenme çantalarına istedikleri yiyecekleri koyabilecekleri söylendi.

BESLENME PROGRAMI

PAZARTESİ

Börek veya poğaça

Ayran

Meyve

(yandaki kutuda yer alan besinlerden bir tanesi)

Meyve mevsimine göre

·  1 küçük boy elma

·  1 orta boy portakal

·  1 büyük boy mandalina

·  1 salkım üzüm (15 iri tane)

·  5 adet erik vs.

SALI

Haşlanmış yumurtalı sandviç

5 adet zeytin

Meyve

(yandaki kutuda yer alan besinlerden bir tanesi)

Meyve mevsimine göre

·  1 küçük boy elma

·  1 orta boy portakal

·  1 büyük boy mandalina

·  1 salkım üzüm (15 iri tane)

·  5 adet erik vs.

ÇARŞAMBA

Peynirli tost veya sandviç

Ayran

Çiğ sebze

(yandaki kutuda yer alan besinlerden bir tanesi)

Çiğ sebze mevsimine göre

·  1 küçük boy domates

·   4–5 orta boy yeşilbiber

·   1 orta boy havuç

·   5–6 yaprak marul vs.

PERŞEMBE

Kek (tercihen meyveli)

Süt

Meyve

(yandaki kutuda yer alan besinlerden bir tanesi)

Meyve mevsimine göre

·  1 küçük boy elma

·  1 orta boy portakal

·  1 büyük boy mandalina

·  1 salkım üzüm (15 iri tane)

·  5 adet erik vs.

CUMA

1 kibrit kutusu peynir

5 adet zeytin

Ekmek

Süt

Çiğ sebze

(yandaki kutuda yer alan besinlerden bir tanesi)

Çiğ sebze mevsimine göre

·  1 küçük boy domates

·   4–5 orta boy yeşilbiber

·   1 orta boy havuç

·   5–6 yaprak marul vs.

 • Beslenme çantası her gün çok iyi bir şekilde yıkanmalıdır.

 • Beslenme çantası, beslenme örtüsü, peçete ve su her gün getirilmelidir.

 • Sebze ve meyveler çok iyi yıkanmalı, okula getirilecek ambalajlı yiyeceklerin Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan izinli olup olmadığına ve son kullanım tarihlerine dikkat edilmelidir.

 • Öğrencilerin besinleri tüketme durumları izlenmelidir.

Velilerin ekonomik durumları göz önünde tutularak yumurta ve peynir yerine ızgara köfte, haşlanmış tavuk ve haşlanmış etten oluşan sandviçlerle kuru yemiş (fındık, ceviz vs.) kuru meyve (üzüm, kayısı vs.) getirilebilir.

11. Ders araç ve gereçlerinin temini: Okulların açılmasına ve derslerin başlamasına karşın bazı velilerin hala kendilerine verilen öğrenci ihtiyaç listesindeki malzemeleri almadıkları, bu konuda biran önce gerekenlerin yapılması hususu belirtilmiştir. Ders kitaplarının, çalışma kitaplarının ve defterlerin kaplanması, üzerlerine etiket yapıştırılması, kalemlerin vb. ders araçlarının üzerine öğrenci adlarının yazılması öğretmen tarafından velilere söylenmiştir.

12. Öğretmen – veli işbirliği: Öğretmen – veli işbirliğinin öğrenci başarısı üzerinde etkili olacağı ve öğretmen – veli işbirliğinin artırılması konuşulmuştur. Velilerin, toplantılar dışında da öğrencilerinin başarı durumları hakkında bilgi sahibi olmak için okula gelebilecekleri ve çocuklarının durumlarını sorabilecekleri öğretmen tarafından söylenmiştir.

13. Sınıf – aile birliğinin kurulması: Sınıf aile birliği temsilcileri olarak ………………………., …………………….., ……………………. oy birliği ile seçilmiştir. Bu velilere görevlerinde başarılar dilenerek yapacakları görevler kısaca açıklanmıştır.

14. Öğrencilerin evde çalışma teknikleri: Öğrencilerin evde ders çalışmaları ve çalışmaların veliler tarafından sürekli olarak kontrol edil­mesi ve denetlenmesi istendi. Boş zamanlarında uygun kitaplar okumaları ve okumaya teşvik edilmeleri istendi. Verilen ödevlerin bazı öğren­ciler tarafından yapılmadığı anlatıldı. Bu gibi olaylarda velilerin daha duyarlı olması istendi.

15. Öğrenci başarılarını etkileyen ana unsurların açıklanması: Öğretmen ……………………… söz alarak:  “Beslenme, dinlenme, giyinme, aile içinde gördüğü ilgi ve duygusal dengeler, çocukların okuldaki başarısı ve derslere karşı ilgisi bakımından çok önemlidir. Öğrenciyi yüreklen­dirin. Her gün okula getirin ve götürün, her zaman olumlu yönlerinden bahsedin, onu korkutmayın.” dedi.

Öğretmen ……………………….. velilerin öğrenciler üzerindeki olumlu katkılarından dolayı memnun olduğunu ve bundan sonra da bu ilginin devam etmesi gerektiğini belirtti.

………………………….. söz alarak: “Ben oğluma her akşam “Okulda neler yaptınız?” sorusunu sorarım. Oğlum okulu ve sizi çok seviyor “ dedi.

Öğretmen ………………………………. söz alarak: ”Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve akşam yemeği mutlaka düzenli olarak yenmelidir. Bu konuda hiç bir mazeretin arkasına sığınmamalıdır. Bu öğünler öğrenci başarısını direkt olarak etkilemektedir.” dedi. 

16. Öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması:

Öğretmen ……………………….: “Okuma alışkanlığını çocuk önce aile içinde, sonra okulda ve çevresinin okumaya yönelik tutumuyla edinebilir, geliştirebilir. Okula gittiğinde ilk kez kitaplarla karşılaşan çocuk evde hiç okuma uğraşı yoksa okuma işlemiyle okulu özdeşleştirmeye başlayabilir. Siz velilerimiz çocuklarınıza evde kitap okuma konusunda nasıl yardımcı olabileceğinizi düşünebilirsiniz. Öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması için şunlar yapılabilir: Öğrencilerimize kitap okumanın sevdirilmesi için evde velilerin örnek olması, öğrenci ile birlikte bütün aile fertlerinin kitap okuması gerekir Aile fertlerinin de kitap okuduğunu gören öğrenci severek kitap okuyacaktır. Öğrenci yine zorunlu bir iş olarak değil sevdiği için kitap okuyacaktır. Bu konuda velilerimizin üzerine büyük bir iş düşmektedir. Velilerin her gün düzenli olarak tüm aile fertleri ile birlikte bu etkinliği yapması gerekir. Yine okulda da bütün öğrencilerle birlikte biz öğretmenlerinde okuma etkinliklerine katılması gerekir. Yoksa bu çalışmadan istenilen verim elde edilemez.” dedi.

17. Okulun ekonomik sorunları konuşulmuştur.

18. Dilek ve temenniler: Öğretmen ……………………. ve tüm veliler tarafından başarılı bir eğitim ve öğretim yılı geçirilmesi temennisiyle toplantıya son verilmiştir.

 

…………………………..        …………………………         ………………………..

Öğrenci Velisi                Öğrenci Velisi              3/A Sınıf Öğretmeni

 

 

Görülmüştür.

29 / 09 /2010

 

  ………………………………..

………………………….. İlköğretim Okulu Müdürü

 

 

2010 – 2011 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI 3/A SINIFININ 1.DÖNEM 1.VELİ TOPLANTISINA KATILAN VELİLERİN İMZA LİSTESİ

Öğrenci Nu. Öğrencinin Adı ve Soyadı Toplantıya Katılan Velinin Adı ve Soyadı Yakınlık Derecesi İmzası
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Toplantıya katılan veli sayısı       : …………..

Toplantıya katılmayan veli sayısı : …………..

Toplam veli sayısı                       : ………….

0 0 vote
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x