3.Sınıf tüm dersler bep planları

3.Sınıf tüm dersler bep planları

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi7 sene önce
Hemen indir ()
1489 kez indirildi

Puanlama

……………. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI …………..İLK OKULU 3/B SINIFINDAKİ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ ‘……………. ‘IN TÜRKÇE DERSİ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

 

              ………….performans ölçümü ……………tarihinde sessiz bir ortamda okul kütüphanesinde yapılmıştır………….. okuma-yazma bilmediği ve konuşma güçlüğü çektiği için öğrencinin cevapları çok sınırlı kalmıştır.

 

1-Alfabedeki ünlü harfleri okur ve yazar

2-İki harften oluşan sözcük yada hecelerin bazılarını okur ve yazar.

3-Ünsüz harflerden p,ç,k,t,l,r yi bilir diğerlerini bilemez.

4-Okunan kısa bir metni anlayabilir.Metinle ilgili sorulara sözlü olarak cevap verir.

5-Resimde gördüklerini sözlü ifade eder.

6-Tahtadaki yazıları deftere geçirmekte zorlanır.

7-Harflerin yazılış biçimi kuralsızdır.

8-Sınıfta yazarken ve otururken sürekli öne eğilir

9-Dinlerken göz kontağı kurmaz

10-Evet,Hayır gerektiren soruları doğru yanıtlar.

11-Adını soyadını numarasını bazen doğru yazar.

12-Yaşadığı bir olayı zaman sırasına göre bazen anlatabilir.

13-Uygun zamanlarda uygun kişilere(Günaydın,İyi günler,İyi akşamlar) der.Selam verir.

14-Özür dilemesi gereken durumları bilir özür diler.

15-Kitap ve defter sayfalarını birer birer çevirebilir.

16-Kesik çizilerle belirlenmiş temel çizgileri çizer.

17-Çizgili kağıt üzerine temel çizgileri çizer.

18-Harfleri bakarak yazar.

19-Şekilleri kopya eder.

20-Sayıları bakarak yazar.

21Okuma ortamı ile ilgili kurallara bazen uyar.

 

                                                           GENEL AMAÇLAR

 

 

1-Sesli ve sessiz harfleri kavrar.

2-İki ve üç harften oluşan ses ve harfleri kavrar.

3-Dinleme kurallarını uygular.

4-Çizgi alıştırmaları yapar.

5-Nezaket bildiren kelimeleri kullanır.

 

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER

 

Yazı tablosu

-Resimler

-Hece tablosu

 

AMAÇ 1;Ünlü ve ünsüz harfleri öğrenir.

 

 

Davranışlar;

1-Ünlü harfleri bilir

2-Ünsüz harfleri bilir.

3-Verilen harfleri bilir basit bir cümlede sesli ve sessiz harfleri ayırt eder.

 

Amaç 2;Dinleme kurallarını uyar.

1-Sırada dik oturur.

2-Dinlerken göz teması kurar.

3-Okunan bir metnin sorularına sözlü verir

 

Amaç 3;Görsellerden yararlanır.

 

Davranışlar;

1-Metnin resimlerini yorumlar.

2-Resimlerden konuyu ve ana fikri çıkarabilir.

 

Amaç 4;Çizgi alıştırmaları yapar.

Davranışlar:

1-Kesik çizgilerle belirlenmiş basit resimleri ve temel çizgileri çizer.

 

Amaç 5;Yazma becerilerini uygular.

 

Davranışlar

1-Harfleri kuralına uygun yazar.

2-Sırada yazarken ve otururken dik durması gerektiğini öğrenir

3-Adını,soyadını,numarasını,okulunu her zaman doğru yazar.

 

Amaç 6;Nezaket bildiren kelimeleri yerli yerinde kullanır.

 

DAVRANIŞLAR;

1-Özür dilemesini bilir.

2-Teşekkür  ederim ve sağol kelimelerini yerli yerinde kullanır.

3-Gerektiği yerlerde günaydın,iyi günler,iyi akşamlar der,selamlaşır

 

 

 

 

………………. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ………….İLK OKULU 3-B SINIFINDAKİ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ “………….”IN HAYAT  BİLGİSİ DERSİ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

 

 

………’ın performans ölçümü  ……….tarihinde  sınıf öğretmeni …………..tarafından  sessiz bir ortamda okul kütüphanesinde yapılmıştır.Yapılan performans ölçümünde  ………..’ın ;

1-Okula zamanında gelip gitmesini bilir.

2-Öğrenciler arasında benzerlik ve farklılıklar olduğunu söyler.

3-Öğretmeni ve arkadaşlarıyla etkileşimde bulunurken bazen hatalıda olsa  uygun davranışlar göstermeye gayret eder.

4-Okulunun ve sınıfının yerini tarif edebilir.

5-Okul ve sınıf kurallarına bazen uyar.

6-Atatürk’ün doğum yerini ve mezarının nerede olduğunu her zaman söyleyemez.

      7- Oyun sonunda kaybetmenin  ve kazanmanın doğal olduğunu bazen kabul eder.

      8- Cumhuriyetle gelen yeniliklerden birkaçını sayar.

      9- Atatürk’ün kişilik özelliklerinden bazılarını sayar.

      10- Tüketici olarak haklarını bilir,davranışlarını göstermez.

      11-Trafik ışıklarını tanır.

      12- Barınmanın insanın temel ihtiyaçlarından biri olduğunu söyler.

      13- Doğadaki canlıları söyler.

      14- Aile arasındaki ilişkilerle diğer kişiler arasındaki ilişkilerin farklı olduğunu bilir.

      15- Ailede kararlar alınırken bazen görüş bildirir.

      16- Ailede herkesin bir görevi olduğunu bilir.

      17- Atatürk’ün  insan hak ve hürriyetlerini önem verdiğini söyleyebilir.

      18-Atatürk’ün Hayatı ile ilgili sorulardan birkaçını cevaplar.

      19-Kişisel bakım yapmanın önemi söyler.

      20-Kendini tanıtabilir

      21-Türk bayrağının özelliklerinden bilir.

      22-Bayram kutlamalarına katılır.

      23-Deprem anında yapılması gerekenler rastgele sayar

      24-Ulaşım araçlarını yakın çevresinden örnek verebilir.

      25-Mevsimleri bilir,özelliklerini sayar.

                                                             TEMALAR

 

1-)Okul Heyecanım

2-)Benim Eşsiz yuvam

3-)Dün,bugün,yarın.

                         KULLANILAN ARAÇ GEREÇLER/EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ

 

1-Atatürk Resimleri ve Türk Bayrağı

2-Mevsim şeridi

3-Takvim

4-Televizyon ve VCD

  AMAÇ 1:Okulun önemini bilir.

 

  Davranışlar;

 

1-Okula zamanında gidip gelmen önemini söyler.

2-Öğrenciler arasında benzerlik ve farklılıklar olduğu

3-Arkadaş seçerken ve kişisel tercihte bulunurken olumlu değerleri gözetir

4-Okulda ve sınıfta kurallara uyulmadığı takdirde ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir.

 

AMAÇ 2 :Atatürk’ün hayatıyla ilgili bilgi edinir.

 

DAVRANIŞLAR

 

1-Atatürk ‘ün  doğum yerini söyler.

2-Atatürk’ün  mezarının Ankara’da olduğunu söyler.

3-Atatürk’ün kişiliği ve özellikleriyle ilgili bigi sahibi olur.

 

AMAÇ 3;Trafik işaretlerini tanır.

 

DAVRANIŞLAR;

 

1-Sarı ışığın ‘’hazırlan’’ olduğunu söyler.

2-Kırmızı ışığın’’dur’’ anlamına geldiğini bilir.

3-Yeşil ışığın ‘’geç            ‘’                  ‘’      ‘’

4-Yaya kaldırımın önemini bilir.

5-Karşıdan karşıya geçerken önce sola sonra sağa sonra tekrar sola bakmak gerektiğini bilir.

 

Amaç 4;Bilinçli Tüketicinin haklarını bilir.

 

1- Tüketici olarak haklarını bilir

2-Bilinçli tüketici davranışları sergiler

3-Reklamların etkisinde kalmaz.

4-İhtiyaçlarını öncelik sırasına koyar.

 

Amaç 5;Adres bilmenin önemi açıklar.

 

DAVRANIŞLAR;

 

1-Evini tarif edebilir.

2-Okulun adını ve yerini tarif eder.

3-Telefon numarasını bilir

4-Kendini tanıtır

5-Ailesini tanıtır

 

 

 

Amaç 6: Doğal Afetleri sayar.

 

 

Davranışlar;

 

1-Doğal afetlerden korunmak için çözüm yolları üretir

2-Doğal afetleri sayar

3-Felaketlere karşı hazırlıklı olmak gerektiğini kavrar.

 

Amaç 7; Zamanı bilir ve Dünyanın hareketlerini bilir.

 

 

Davranışlar;

 

1-Dün,bugün,yarın kavramlarını yerinde kullanır.

2-Dünyanın iki türlü hareketi olduğunu söyler

3-Bir yılın 365 gün olduğunu söyler

4-Bir yılda 12 ay olduğunu söyler

5-Bir yılda 4 mevsim olduğunu söyler

6-1 haftanın 7 gün olduğunu söyler

 

 …………… ÖĞRETİM YILI ………….. İLK OKULU 3/B SINIFINDAKİ  KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ “………….”IN MATEMATİK DERSİNDEKİ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

 

 

 

……………matematik dersindeki performans ölçümü …………tarihinde sınıf öğretmeni ……………tarafından sessiz bir ortamda okul kütüphanesinde yapılmıştır……….. sorulan sorulara çekingen,ürkek.konuşma güçlüğü çekerek cevap vermiştir.Yapılan performans ölçümünde ………..

 

1-Doğal sayıları 20’lere kadar sayabilir. Doğal sayıları 20’ye kadar birer sayar, yazamaz ve okuyamaz.

2-Toplama işleminin(+) olduğunu bilir.

3-Çıkarma işleminin(-)   olduğunu bilir

4-Gerçek nesnelerle on içinde çıkarmayı ufak hatalarla yapar.

5-Gerçek nesnelerle on içinde toplamayı ufak hatalarla yapar.

6-On içinde 1 basamaklı sayıdan 1 basamaklı sayıyı ufak hatalarla yapar.

7-Çarpma işleminin (X) olduğunu bilir.

8-Çarpma işlemini hiç yapamaz.

9-Bölme işleminin (:) olduğunu bilir.

10-Bölme işlemini yapamaz.

11-Çizgi çalışmalarını yapar

12-Sayılarda örüntü oluşturamaz

13-Geometrik şekillerden üçgen, dikdörtgen , kare ve çemberi seçip ayırabilir.

 

                                              GENEL AMAÇLAR

 

1-50’ye kadar sayma becerisi edinir.

2-Geometrik şekiller arasındaki ilişkileri kavrar.

3-Dört işlem yapma becerisi kazanır.(10 ‘a kadar olan sayılarla)

4-Matematiğin kazandırdığı bilgi ve becerileri günlük yaşamında uygular.

5-10 ‘a kadar olan sayılarla  toplama ve çıkarma yapar.

Amaç 1; Parayı tanır

Kazanımlar;

1-Belirtilen parayı gösterir.

2-Gösterilen paranın kaç lira olduğunu söyler

Amaç 2;Saati bilir.

Kazanımlar;

1-Saati gösterir

2-Saatin üstünde akrebi ve yelkovanı gösterir.

3-Tam saati ve buçuk saati gösterir.

4-Zaman ölçüsü biriminin saat olduğunu söyler.

Amaç 3; Metreyi tanır.

Kazanımlar;

1-Karışla ölçmeyi her zaman bilir.

2-Ayakla ölçmeyi her zaman bilir.

3-Adımla ölçmeyi bilir.

4-Uzunluk ölçüsü temel biriminin metre olduğunu bilir.

 Amaç 4;Geometrik cisimleri ve yüzeylerin bazılarını tanır.

Kazanımlar

1-Doğruyu bilir

2-Noktayı bilir.

3-Açıyı tanır .

4-Düzlemsel şekilleri köşe ve açılarına

Amaç 5;Litreyi bilir.

Kazanımlar

1-Sıvıların litreyle ölçüldüğünü bilir.

2-Sıvıları örnekler.

 

                                                         Genel Amaçlar

 

1-Geometrik şekiller arasındaki ilişkileri kavrar.

2-Zaman, yer ve sayılar arasındaki ilişkileri kavrar.

3-Dört işlem becerisi kazanır

4-Matematiğin kazandırdığı, bilgi ve becerileri günlük yaşamda uygular.

Kullanılan Araç Ve Gereçler/Eğitim Teknolojileri

 

 

– Abaküs

– Cetvel

– Metre

– Saat

– Para Örnekleri

 

Not;Yapılan performans ölçümünde …………’ın  okuma yazma bilmediği için çekingen ve sessiz olduğu gözlenmiştir.Matematik Dersi konularının çok sınırlı tutulması gerektiğine karar verilmiştir.Okuma-yazma eğitimine ağırlık verilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

 

1489 kez indirildi

YORUM YAZIN