4.Sınıflar 2 .Dönem 1. Veli Toplantı Tutanağı

4.Sınıflar 2 .Dönem 1. Veli Toplantı Tutanağı

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi8 sene önce
Hemen indir ()
1157 kez indirildi

Puanlama

MEHMETÇİK İLKÖĞRETİM OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE
ŞIRNAK

13/03/2012 tarihinde saat:15:00 da, 4/B sınıf öğrenci velilerine, 2. Dönem 1. Veli toplantısını yapmak istiyorum.
Gündem maddeleri aşağıda belirtilmiştir.
Gereğini olurlarınıza arz ederim.

 

                       Gazi GÜNDÜZ
4/B Sınıf Öğretmeni

 

VELİ TOPLANTISINDA KONUŞULACAK KONULAR

 1. Gündem maddelerinin okunması.
 2. Öğrenci – öğretmen –  veli işbirliği ve veli toplantısının önemi.
 3. 1. Dönemin değerlendirilmesi.
 4. Ödev yapmadan önce, ders tekrarının çok önemli olduğunun bir daha tekrar edilmesi.
 5. Ödevlerin zamanında yapılıp, son ana bırakılmaması.
 6. Öğrencilerin bir plan dâhilinde çalışması.
 7. Dersleri zayıf olan öğrenciler için, sınıf tekrarı olabileceğinin hatırlatılması. Ve bu velilerle ilgili ek çalışmanın hazırlanması
 8. Televizyon seyretmenin zararları
 9. Öğrenci temizlik – tertip – düzen.

     10.Devam – devamsızlık durumunun takip edilmesi.
11.Sağlıklı beslenme kurallarına uyulması konusunda bilgi verilmesi.
12.Dilek ve temenniler
13.Kapanış.

OLUR
09/03/2012
……………………
OKUL MÜDÜRÜ

 

 

TOPLANTI TUTANAĞI

 1. GÜNDEM MADDELERİNİN OKUNMASI:  toplantıda konuşulacak konular gelen velilere söylendi. Ve yaklaşık 1 saat sürecek toplantıya başlandı. Herkese toplantıya katıldığı için teşekkür edildi.
 1. ÖĞRENCİ ÖĞRETMEN –  VELİ İŞBİRLİĞİ VE VELİ TOPLANTISININ ÖNEMİ: 1. Dönemde defalarca söylediği gibi veli öğretmen ve öğrenci işbirliği oldukça önemlidir. Çünkü veli desteği sağlanırsa çocuk kontrol edildiğinin farkına varır ve kendine çeki düzen verir. Eğer veli öğrenci ile ilgilenmeyi bırakırsa öğrencide başarısızlık görülmeye başlar. Bunun için öğrenciyi başıboş bırakamamak gerekiyor.

 

 1. 1. DÖNEMİN DEĞERLENDİRİLMESİ: 1. Dönemin başlangıcında öğrenciler  3. Sınıf gibi rahat olacaklarını zannettiler. Ancak daha sonra 4. Sınıfın zor ve ders sayısı fazla bir sınıf olduğunu  anladılar. Dönemin başındaki sınavlarda epey zorlandılar. Bu dönem artık daha da bilinçlendiler ve öğrencilerimiz sınavlara gereken ilgiyi göstereceklerdir.

 

 1. ÖDEV YAPMADAN ÖNCE, DERS TEKRARININ ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNUN BİR DAHA TEKRAR EDİLMESİ: Ödevlerden daha önemli olan dersin anlaşılmasıdır. Çünkü çocuk dersi anlamadığı zaman yapılan ödevin pek bir anlamı kalmıyor. Mümkün olduğunca evde çocuklarınıza ders tekrarı yaptırınız ;çünkü düzenli yapılan tekrarlar öğrenilen bilginin kalıcılığı açısından çok önemlidir.
 1. ÖDEVLERİN ZAMANINDA YAPILIP, SON ANA BIRAKILMAMASI: Çocuklarımız ödevini zamanında yapmıyor ya da eksik yapıyor. Hatta kimi ödev olduğunu hatırlayınca okulda yapıyor. Oysa ki öğrencinin okulda yaptığı ödevin pek  kıymeti olmuyor; çünkü çocuk ödevini acele yapınca kendisi bile ne yaptığını bilmiyor. Halbuki velilerimiz:’ Yavrum ödevin var mı?’ dediği zaman ödev sorunu kendiliğinden çözülmüş olacak. Lütfen daha duyarlı davranalım.

 

 1. ÖĞRENCİLERİN BİR PLAN DÂHİLİNDE ÇALIŞMASI: 1. Dönemdeki toplantılarımda da beliriştim. Başarının sırrı planlı programlı çalışmaktan geçer.  Bir plan dahilinde  çalışmayan öğrencilerin, ileride başarılı olması beklenmemelidir. Çünkü ne zaman ne yapacağını bilmeyen kişi  her an işlerini savsaklar,  düzenli ve verimli bir çalışma gerçekleştiremez. Bunun için çocuğunuzla beraber bir ders çalışma planı oluşturabilirsiniz. Unutmayalım ki başarı ancak düzenli çalışıldığı zaman elde edilir.
 1. DERSLERİ ZAYIF OLAN ÖĞRENCİLER İÇİN, SINIF TEKRARI OLABİLECEĞİNİN HATIRLATILMASI. VE BU VELİLERLE İLGİLİ EK ÇALIŞMANIN HAZIRLANMASI: bu sene okul idaresi olarak alınan bir karar doğrultusunda dersleri önemsemeyen performans proje ödevlerini yapmayan saygı ve sevgide bilinçli olarak sıkıntıları olan öğrencilere sınıf tekrarı yaptırılacak. Bu nedenle öğrencilerimizin 1 yıl kaybının olmaması ve topluma zararlı bireyler yetişmemesi için daha duyarlı olalım daha çok takip edelim.

 

 1. TELEVİZYON SEYRETMENİN ZARARLARI:  Televizyon hayatımızın vazgeçilmez bir parçası durumunda ; ancak televizyonun faydası kadar zararı da vardır. Çocuk bu konuda  bir çok şeyin farkında olmayabilir onun için onları  uyarmalıyız. Bu konuda sizlere büyük sorumluluk düşüyor. Çocuklarımız bizim değerlerimiz ve geleceklerimizdir. Bunun içindir ki onların izlediği programları seçmeli  ve öyle izlettirmeliyiz.

 

 1. ÖĞRENCİ TEMİZLİK TERTİP DÜZEN: 1.Dönemde de bir çok kez tekrarlamıştım; ama görülen o ki pek değişen bir şey yok gibi. Çocuklarımızın üst baş temizliğine dikkat etmemeliyiz. Özellikle erkek çocukları bu konuda pek iç açıcı değil. Unutmayalım ki sağlıklı bir eğitim öğretim ortamı olması için çocuklarımızın temiz olması gerekiyor. Lütfen bu konuya hassasiyet gösterelim. Sağlıklı bir nesil için bu çok önemli.
 1. DEVAM – DEVAMSIZLIK DURUMUNUN TAKİP EDİLMESİ: Bu sınıfın ne kadar önemli olduğunu,  okulun ilk toplantısında da belirmiştim, konuşmamda da belirttim. Devamsızlık yapan bir öğrenci dersleri anlamakta zorlanacak ve sonraki konuları da anlamakta zorlanacak bu da öğrencinin okuldan soğumasına neden olacaktır. Bu nedenle ağır ve sağlın hastalığı olmadığı süre boyunca mutlaka okula gönderelim.

 

 1. SAĞLIKLI BESLENME KURALLARINA UYULMASI KONUSUNDA BİLGİ VERİLMESİ: Çocuklarımıza kesinlikle kahvaltı yaptırtmadan onları okula göndermeyelim. Okula tok gelen öğrencinin öğrenmesi aç gelenden daha iyidir. Ayrıca açlık çocuklarda karın ağrısı yapıyor . Çocuk aç geldiği zaman kantinden hazır gıdalar alıp besleniyor. Bilinmelidir ki böyle beslenme şişmanlığa sebep oluyor. Lütfen çocuklarımızı aç göndermeyelim.
 1. DİLEK – TEMENNİLER. Toplantıda konuşulan konuları ve alınan kararları uygulamanız dileğiyle ve Sonraki toplantıya eksiksiz olarak katılmamız temennisi ile toplantıyı sonlandırıyorum. Geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim

 

 1. KAPANIŞ.

 

 

  ALINAN KARARLAR
1.Çocukların veliler tarafından da evde takip edilmesine, başarının bu  şekilde daha da artırılmasına,
  2.Evde öğrencilere mutlaka kahvaltı yaptırılması ve öğrencilerin törene zamanında gelmesinin sağlanmasına ,
3.Öğrenci davranışlarının evde değerlendirilip davranış değişiklerinin öğretmene bilgi verilmesine,
4.Çocuklara evde iyi bir ders çalışma ortamı oluşturulmasına,
5.Öğretmen tarafından ev ve işyerlerinde veli ziyaretlerinin yapılmasına,
6.Öğrencilere alınan yardımcı kitapların çözümünün takip edilmesine,
 7.Çocukların sorumluluk ve öz güvenlerini geliştirme çalışmalarına özen gösterilmesine,
Öğretmen ve veliler tarafından karar verildi.                                                    

 

Gazi GÜNDÜZ
4/B Sınıf Ögretmeni

1157 kez indirildi

YORUM YAZIN