4.Sınıf tüm dersler bep planları

4.Sınıf tüm dersler bep planları

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi7 sene önce
Hemen indir ()
3300 kez indirildi

Puanlama

Tüm Hizmet Planı: Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

Öğrencinin

 

Annenin:

Babanın:

Adı soyadı:

Doğum Tarihi:

Yaşı:14

Özür türü:

Birinci: Eğitilebilir zihin engelli

İkinci:Yok

Programın hazırladığı tarih:

Adı Soyadı:

Mesleği:

Adresi:

Tel:

 Diğer bilgiler

 

 

 

Tıbbi Bilgiler:

İşitme:Normal

Görme:Normal

İlaç Kullanımı:İlaç kullanmıyor

Fiziksel Durum:Normal

Sağlık:Normal

Diğer:

Eğitim Hizmetleri:

Yerleştirileceği Ortam

1-Normal Sınıf

2-Özel Sınıf

3-Gündüzlü Özel EğitimOkulu

4-Rehabilitasyon Merkezi

5-Ev / Hastane Okulu

6-Diğer ( Açıklayınız )

 

 

 

 

Destek Hizmetler

7-Kaynak Oda

8-Gezici Öğretmenlik

9-Sınıf İçi Yardım

10-Özel Eğitim Danışmanlığı

11- Diğer ( Açıklayınız )

 

Ek Hizmetler

12-Ulaşım

13-Konuşma Terapisi

14-Psikolojik Hizmetler

15-Fizyoterapi

16-İş ve Uğraşı Terapisi

17-Sağlık Hizmetleri

18-Aileye Danışmanlık

19- Diğer ( Açıklayınız )

 

Eğitim Hizmetlerinin Süresi ve Sorumlulukları

( Yukarıda işaretlenen hizmet türünün numarası, süresi ve sorumlusu yazılacaktır )

Hizmet Türü

                            1           

                            3

                           10                                        

Süresi

   Hafta içi hergün 19.00-14.50

Sorumlusu:

Ana Sınıfı Öğretmeni

Özel Eğitim Öğretmeni*

Okul Rehber Öğretmeni

Sınıf Öğretmeni

İdareci

Performans Düzeyi:

Uygulanan Standart Test Adı:

Sonuç:

Uygulayan Kurum:

İnce Motor Becerileri: ……. ince motor becerilerinde başarılı.Boncuk dizme,makasla kağıt kesme gibi çalışmalar yapıyor.Boyama çalışmalarında başarılı.

Kaba Motor Becerileri:….. kaba motor becerilerinde akranlarına yakın performans gösteriyor. Merdiven çıkma, yürüme gibi becerilerinde sıkıntı yaşamıyor.

Dil ve İletişim Becerileri:

Alıcı Dil: Verilen yönergeleri alıyor ve iletişime katılıyor.

İfade Edici Dil: Duygu ve düşüncelerini normal konuşma akıcılığında ifade edebiliyor ancak söylediği bazı kelimeler yeterince anlaşılır olmuyor.

Öz-bakım Becerileri: Öz-bakım becerilerini gerçekleştirebiliyor.

Sosyal Beceriler: Sosyal becerileri kuvvetli. Arkadaşlarıyla iletişime giriyor. Grup içerisinde bazen pasif kalıyor.

Bilişsel Beceriler: Çevresinde gördüğü nesneleri tanıyor ve hakkında konuşabiliyor.

Davranışları: Davranış problemi göstermiyor.

Akademik Beceriler:….. ile okuma ve yazma çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalarda  başarılı oluyor. Okunan metinle ilgili soruları yanıtlarken zorlanıyor. Matematik derslerinde birerli , ikişerli ve beşerli ritmik sayma çalışmaları yapıyor. Eldeli toplama işleminde zorlanıyor.

( Diğer gelişim alanlarına ilişkin bilgi varsa ekleyiniz )

 

 

 

 

 

 

  

………. EĞİTİM ÖĞRETİM YILI…….. İLK OKULU 4/B SINIFINDAKİ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ ‘…………… ‘IN TÜRKÇE DERSİ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

 

               ………….performans ölçümü 10.10.2006 tarihinde sessiz bir ortamda okul kütüphanesinde yapılmıştır. ……………okuma-yazmada zorlandığı ve konuşma güçlüğü çektiği için öğrencinin cevapları çok sınırlı kalmıştır.

 

1-Alfabedeki ünlü harfleri okur ve yazar

2-İki harften oluşan sözcük yada hecelerin bazılarını okur ve yazar.

3-Ünsüz harflerden f,h,ç,n,k,b,l,r yi bilir diğerlerini bilemez.

4-Okunan kısa bir metni anlayabilir.Metinle ilgili sorulara sözlü olarak cevap verir.

5-Resimde gördüklerini zorlanarak da olsa sözlü olarak ifade eder.

6-Tahtadaki yazıları deftere geçirmekte zorlanır.

7-Harflerin yazılış biçimi kuralsızdır.

8-Sınıfta yazarken ve otururken sürekli öne eğilir

9-Dinlerken göz kontağı kurmaz

10-Evet,Hayır gerektiren soruları doğru yanıtlar.

11-Adını soyadını numarasını bazen doğru yazar.

12-Yaşadığı bir olayı zaman sırasına göre bazen anlatabilir.

13-Uygun zamanlarda uygun kişilere(Günaydın,İyi günler,İyi akşamlar) der.Selam verir.

14-Özür dilemesi gereken durumları bilir özür diler.

15-Kitap ve defter sayfalarını birer birer çevirebilir.

16-Kesik çizilerle belirlenmiş temel çizgileri çizer.

17-Çizgili kağıt üzerine temel çizgileri çizer.

18-Harfleri bakarak yazar.

19-Şekilleri kopya eder.

20-Sayıları bakarak yazar.

21Okuma ortamı ile ilgili kurallara bazen uyar.

 

                                                           GENEL AMAÇLAR

1-Sesli ve sessiz harfleri kavrar.

2-İki ve üç harften oluşan ses ve harfleri kavrar.

3-Dinleme kurallarını uygular.

4-Çizgi alıştırmaları yapar.

5-Nezaket bildiren kelimeleri kullanır.

 

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER

 

Yazı tablosu

-Resimler

-Hece tablosu

 

AMAÇ 1;Ünlü ve ünsüz harfleri öğrenir.

 

Davranışlar;

1-Ünlü harfleri bilir

2-Ünsüz harfleri bilir.

3-Verilen harfleri bilir basit bir cümlede sesli ve sessiz harfleri ayırt eder.

 

Amaç 2;Dinleme kurallarını uyar.

1-Sırada dik oturur.

2-Dinlerken göz teması kurar.

3-Okunan bir metnin sorularına sözlü verir

 

Amaç 3;Görsellerden yararlanır.

 

Davranışlar;

1-Metnin resimlerini yorumlar.

2-Resimlerden konuyu ve ana fikri çıkarabilir.

 

Amaç 4;Çizgi alıştırmaları yapar.

Davranışlar:

1-Kesik çizgilerle belirlenmiş basit resimleri ve temel çizgileri çizer.

 

Amaç 5;Yazma becerilerini uygular.

 

Davranışlar

1-Harfleri kuralına uygun yazar.

2-Sırada yazarken ve otururken dik durması gerektiğini öğrenir

3-Adını,soyadını,numarasını,okulunu her zaman doğru yazar.

 

Amaç 6;Nezaket bildiren kelimeleri yerli yerinde kullanır.

 

DAVRANIŞLAR;

1-Özür dilemesini bilir.

2-Teşekkür  ederim ve sağol kelimelerini yerli yerinde kullanır.

3-Gerektiği yerlerde günaydın,iyi günler,iyi akşamlar der,selamlaşır

 

 

 

…………. EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ……….. İLK OKULU 4-B SINIFINDAKİ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ “………”İN SOSYAL BİLGİLER DERSİ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

 

……….performans ölçümü  15.10. 2007 tarihinde  sınıf öğretmeni ………tarafından  sessiz bir ortamda okul kütüphanesinde yapılmıştır.Yapılan performans ölçümünde ………….ın ;çok basit sorulara evet,hayır şeklinde cevaplar verebildiği belirlenmiştir.

 

         Kendi fiziksel özelliklerini söyler.Duygularını sevinçli,kızgın,üzgün vb. tanımlamaları yapıldığında ifade eder.Deprem sırasında yapılması gerekenleri yardım görerek, deprem tatbikatında uygular.

Havanın güneşli,yağmurlu,karlı olup olmadığını söyler.İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder.Saati tanır.Zaman kavramını basit olarak bilir.Hastane,doktor,hemşire gibi sağlıkla ilgili kurum ve kişileri tanır.Mahalle muhtarını tanır.Okula zamanında gelip gitmesini bilir.

 1. Öğrenciler arasında benzerlik ve farklılıklar olduğunu söyler.
 2. Öğretmeni ve arkadaşlarıyla etkileşimde bulunurken bazen hatalıda olsa  uygun davranışlar göstermeye gayret eder.
 3. Okulunun ve sınıfının yerini tarif edebilir.
 4. Okul ve sınıf kurallarına bazen uyar.
 5. Atatürk’ün doğum yerini ve mezarının nerede olduğunu her zaman söyleyemez.
 6.  Oyun sonunda kaybetmenin  ve kazanmanın doğal olduğunu bazen kabul eder.
 7.  Tüketici olarak haklarını bilir,davranışlarını göstermez.
 8. Trafik ışıklarını tanır.
 9.  Aile arasındaki ilişkilerle diğer kişiler arasındaki ilişkilerin farklı olduğunu bilir.
 10. Ailede herkesin bir görevi olduğunu bilir.
 11. Atatürkün Hayatı ile ilgili sorulardan birkaçını cevaplar.
 12. Kişisel bakım yapmanın önemi söyler.
 13. Kendini tanıtabilir
 14. Türk bayrağının özelliklerinden bilir.
 15. Bayram kutlamalarına katılır.
 16. Deprem anında yapılması gerekenleri rastgele sayar
 17. Ulaşım araçlarını yakın çevresinden örnek verebilir.
 18. Mevsimleri bilir,özelliklerini sayar.

TEMALAR

 

1-)Kendimi Tanıyorum         2-)Yaşadığımız Yer            3-)Üretimden Tüketime     4-) İyi ki Var

 

5-) Hep Birlikte                   6-) İnsanlar ve Yönetim    7-) Uzaktaki Arkadaşlarım

                       

KULLANILAN ARAÇ GEREÇLER/EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ

 

1-Atatürk Resimleri ve Türk Bayrağı

2-Mevsim şeridi

3-Takvim

4-Televizyon ve VCD

  AMAÇ 1:Okulun önemini bilir.

 

  Davranışlar;

 

1-Okula zamanında gidip gelmenin önemini söyler.

2-Bireysel farklılıkları tanır ve kabul eder.

3-Arkadaş seçerken ve kişisel tercihte bulunurken olumlu değerleri gözetir

4-Okulda ve sınıfta kurallara uyulmadığı takdirde ortaya çıkabilecek sorunlarla ilgili çözüm yolları üretir.

5. Farklı durumlarda farklı duygu ve düşünceler yaşayabileceğinin farkında olur.

 

AMAÇ 2 :Atatürk’ün hayatıyla ilgili bilgi edinir.

 

DAVRANIŞLAR

 

1-Atatürk ‘ün  doğum yerini söyler.

2-Atatürk’ün  mezarının Ankara’da olduğunu söyler.

3-Atatürk’ün kişiliği ve özellikleriyle ilgili bigi sahibi olur.

 

AMAÇ 3;Trafik işaretlerini tanır.

 

DAVRANIŞLAR;

 

1-Sarı ışığın ‘’hazırlan’’ olduğunu söyler.

2-Kırmızı ışığın’’dur’’ anlamına geldiğini bilir.

3-Yeşil ışığın ‘’geç            ‘’                  ‘’      ‘’

4-Yaya kaldırımın önemini bilir.

5-Karşıdan karşıya geçerken önce sola sonra sağa sonra tekrar sola bakmak gerektiğini bilir.

 

Amaç 4;Bilinçli Tüketicinin haklarını bilir. İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder.

 

1- Tüketici olarak haklarını bilir

2-Bilinçli tüketici davranışları sergiler

3-Reklamların etkisinde kalmaz.

4-İhtiyaçlarını öncelik sırasına koyar.

 

Amaç 5;Adres bilmenin önemi açıklar.

 

DAVRANIŞLAR;

 

1-Evini tarif edebilir.

2-Okulun adını ve yerini tarif eder.

3-Telefon numarasını bilir

4-Kendini tanıtır

5-Ailesini tanıtır

6.Yaşadığı yerin yerel yönetim birimlerini tanır

 

Amaç 6:  Deprem sırasında yapılması gerekenleri, deprem tatbikatında uygular.

 

Davranışlar;

 

1-Felaketlere karşı hazırlıklı olmak gerektiğini kavrar.

 

Amaç 7; Zaman ölçme araçlarını  tanır.  .

 

Davranışlar;

 

1-Dün,bugün,yarın kavramlarını yerinde kullanır.

2- 3-Bir yılın 365 gün olduğunu söyler

4-Bir yılda 12 ay olduğunu söyler

5-Bir yılda 4 mevsim olduğunu söyler

6-1 haftanın 7 gün olduğunu söyler     

7.Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemler

 8. Hayatımızı kolaylaştırmak için çalışanları tanır ve yaptığı işleri açıklar.

 9. Sağlık alanında çalışan kurum ve kişileri tanır.

10.Dünya üzerinde çeşitli ülkeler olduğunu fark eder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………….. ÖĞRETİM YILI …………. İLK OKULU 4/B SINIFINDAKİ  KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ “…………”IN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

 

……….performans ölçümü  15.10. 2007 tarihinde  sınıf öğretmeni …………tarafından  sessiz bir ortamda okul kütüphanesinde yapılmıştır.Yapılan performans ölçümünde…………..;

1. Vücudunu tanır.Başını,gövdesini,kollarını ve bacaklarını gösterebilir.

2. Soluk alıp-vermede görevli yapı ve organlarını yardımla belirtir.

3. Maddelerin kokusunu rengini,düz veya pürüzlü olduğunu yardımla belirtir.

4. Hareket eden varlıklara çevresinden örnekler  verir.

5.  Görebilmek için ışığın gerekli olduğunu ifade eder

6. Gözlemleri sonucunda çevresinde bulunan canlı ve cansız varlıklara örnekler verir

7. Elektrikle çalışan araçlara hatırlatmayla örnekler verir

 

Kazanımlar :

  1.1  Vücudumuzda sert bir yapıya sahip kemiklerden oluşan bir iskeletin olduğunu belirtir

  2.1 Soluk alıp-vermede görevli yapı ve organları belirtir.

1.1.  Maddeleri beş duyu organı ile fark edilen özellikleri ile niteler (BSB-1, 2, 3, 4).

a.       Hareket eden varlıklara çevrelerinden örnekler  verir (BSB-1).

 1.2.Görebilmek için ışığın gerekli olduğunu ifade eder

6.1.Çeşitli ses kaynaklarına örnekler verir (BSB-1).

6.6.İşitme duyusunu kullanarak hareket eden bir ses kaynağının yaklaştığını veya uzaklaştığını kestirir (BSB-9).

1.1.  Dünya’nın şeklinin küreye benzediğini ifade eder.

1.1. Gözlemleri sonucunda çevresinde bulunan canlı ve cansız varlıklara örnekler verir (BSB-1, 2; FTTÇ-16

1.1    Elektrikle çalışan araçlara örnekler verir (BSB-1).

ÜNİTELER

ÜNİTE I  : VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

ÜNİTE 2  : MADDEYİ TANIYALIM      

ÜNİTE 3  : KUVVET VE HAREKET           

ÜNİTE 4  : IŞIK VE SES 

ÜNİTE 5  : GEZEGENİMİZ DÜNYA

ÜNİTE 6  : CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

ÜNİTE 7  : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

 

 

………. ÖĞRETİM YILI ……………İLK OKULU 4/B SINIFINDAKİ  KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ “………….”IN MATEMATİK DERSİNDEKİ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

 

…………..matematik dersindeki performans ölçümü 15.10.2007 tarihinde sınıf öğretmeni …………tarafından sessiz bir ortamda okul kütüphanesinde yapılmıştır.………….sorulan sorulara çekingen,ürkek.konuşma güçlüğü çekerek cevap vermiştir.Yapılan performans ölçümünde …………..

 

1-Doğal sayıları 20’lere kadar sayabilir. Doğal sayıları 20’ye kadar birer sayar,yazar ve okur.

2-Toplama işleminin(+) olduğunu bilir.

3-Çıkarma işleminin(-)   olduğunu bilir

4-Gerçek nesnelerle on içinde çıkarmayı ufak hatalarla yapar.

5-Gerçek nesnelerle on içinde toplamayı ufak hatalarla yapar.

6-On içinde 1 basamaklı sayıdan 1 basamaklı sayıyı çıkarmayı ufak hatalarla yapar.

7-Çarpma işleminin (X) olduğunu bilir.

8-Çarpma işlemini hiç yapamaz.

9-Bölme işleminin (:) olduğunu bilir.

10-Bölme işlemini yapamaz.

11-Çizgi çalışmalarını yapar

12-Sayılarda örüntü oluşturamaz

13-Geometrik şekillerden üçgen, dikdörtgen ,kare ve çemberi seçip ayırabilir.

 

                                              GENEL AMAÇLAR

 

1-50’ye kadar sayma becerisi edinir.

2-Geometrik şekiller arasındaki ilişkileri kavrar.

3-Dört işlem yapma becerisi kazanır.(10 ‘a kadar olan sayılarla)

4-Matematiğin kazandırdığı bilgi ve becerileri günlük yaşamında uygular.

5-10 ‘a kadar olan sayılarla  toplama ve çıkarma yapar.

Amaç 1; Parayı tanır

Kazanımlar;

1-Belirtilen parayı gösterir.

2-Gösterilen paranın kaç lira olduğunu söyler

Amaç 2;Saati bilir.

Kazanımlar;

1-Saati gösterir

2-Saatin üstünde akrebi ve yelkovanı gösterir.

3-Tam saati ve buçuk saati gösterir.

4-Zaman ölçüsü biriminin saat olduğunu söyler.

Amaç 3; Metreyi tanır.

Kazanımlar;

1-Karışla ölçmeyi her zaman bilir.

2-Ayakla ölçmeyi her zaman bilir.

3-Adımla ölçmeyi bilir.

4-Uzunluk ölçüsü temel biriminin metre olduğunu bilir.

 Amaç 4;Geometrik cisimleri ve yüzeylerin bazılarını tanır.

Kazanımlar

1-Doğruyu bilir

2-Noktayı bilir.

3-Açıyı tanır .

4-Düzlemsel şekilleri tanır.

Amaç 5;Litreyi bilir.

Kazanımlar

1-Sıvıların litreyle ölçüldüğünü bilir.

2-Sıvıları örnekler.

 

                                                         Genel Amaçlar

 

1-Geometrik şekiller arasındaki ilişkileri kavrar.

2-Zaman, yer ve sayılar arasındaki ilişkileri kavrar.

3-Dört işlem becerisi kazanır

4-Matematiğin kazandırdığı, bilgi ve becerileri günlük yaşamda uygular.

 

Kullanılan Araç Ve Gereçler/Eğitim Teknolojileri

 

– Abaküs

– Cetvel

– Metre

– Saat

– Para Örnekleri

 

Not;Yapılan performans ölçümünde ……………..okuma yazmayı az bildiği için çekingen ve sessiz olduğu gözlenmiştir.Matematik Dersi konularının çok sınırlı tutulması gerektiğine karar verilmiştir.Okuma-yazma eğitimine ağırlık verilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

 

 

 

 

4/B Sın. Öğrt.                   Rehber Öğrt.                     Özel Sın. Öğrt.                     Özel Sın. Öğrt.

 

 

 

 

Müdür Yard.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3300 kez indirildi

YORUM YAZIN