5.Sınıf tüm dersler bep planları

5.Sınıf tüm dersler bep planları

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi7 sene önce
Hemen indir ()
1600 kez indirildi

Puanlama

Tüm Hizmet Planı: Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı

Öğrencinin

 

Annenin:

Babanın:

Adı soyadı:

Doğum Tarihi:

Yaşı:14

Özür türü:

Birinci: Eğitilebilir zihin engelli

İkinci:Yok

Programın hazırladığı tarih:20.09.2007

Adı Soyadı:

Mesleği:

Adresi:

Tel:

 Diğer bilgiler

 

 

 

Tıbbi Bilgiler:

İşitme:Normal

Görme:Normal

İlaç Kullanımı:İlaç kullanmıyor

Fiziksel Durum:Normal

Sağlık:Normal

Diğer:

Eğitim Hizmetleri:

Yerleştirileceği Ortam

1-Normal Sınıf

2-Özel Sınıf

3-Gündüzlü Özel EğitimOkulu

4-Rehabilitasyon Merkezi

5-Ev / Hastane Okulu

6-Diğer ( Açıklayınız )

 

 

 

 

Destek Hizmetler

7-Kaynak Oda

8-Gezici Öğretmenlik

9-Sınıf İçi Yardım

10-Özel Eğitim Danışmanlığı

11- Diğer ( Açıklayınız )

 

Ek Hizmetler

12-Ulaşım

13-Konuşma Terapisi

14-Psikolojik Hizmetler

15-Fizyoterapi

16-İş ve Uğraşı Terapisi

17-Sağlık Hizmetleri

18-Aileye Danışmanlık

19- Diğer ( Açıklayınız )

 

Eğitim Hizmetlerinin Süresi ve Sorumlulukları

( Yukarıda işaretlenen hizmet türünün numarası, süresi ve sorumlusu yazılacaktır )

Hizmet Türü

                            1           

                            3

                           10                                        

Süresi

   Hafta içi hergün 12.50-17.45

Sorumlusu:

Ana Sınıfı Öğretmeni

Özel Eğitim Öğretmeni*

Okul Rehber Öğretmeni

Sınıf Öğretmeni

İdareci

Performans Düzeyi:

Uygulanan Standart Test Adı:

Sonuç:

Uygulayan Kurum:

İnce Motor Becerileri: ……. ince motor becerilerinde başarılı.Boncuk dizme,makasla kağıt kesme gibi çalışmalar yapıyor.Boyama çalışmalarında başarılı.

Kaba Motor Becerileri:….. kaba motor becerilerinde akranlarına yakın performans gösteriyor. Merdiven çıkma, yürüme gibi becerilerinde sıkıntı yaşamıyor.

Dil ve İletişim Becerileri:

Alıcı Dil: Verilen yönergeleri alıyor ve iletişime katılıyor.

İfade Edici Dil: Duygu ve düşüncelerini normal konuşma akıcılığında ifade edebiliyor ancak söylediği bazı kelimeler yeterince anlaşılır olmuyor.

Öz-bakım Becerileri: Öz-bakım becerilerini gerçekleştirebiliyor.

Sosyal Beceriler: Sosyal becerileri kuvvetli. Arkadaşlarıyla iletişime giriyor. Grup içerisinde bazen pasif kalıyor.

Bilişsel Beceriler: Çevresinde gördüğü nesneleri tanıyor ve hakkında konuşabiliyor.

Davranışları: Davranış problemi göstermiyor.

Akademik Beceriler:….. ile okuma ve yazma çalışmaları yapılıyor. Bu çalışmalarda  başarılı oluyor. Okunan metinle ilgili soruları yanıtlarken zorlanıyor. Matematik derslerinde birerli , ikişerli ve beşerli ritmik sayma çalışmaları yapıyor. Eldeli toplama işleminde zorlanıyor.

( Diğer gelişim alanlarına ilişkin bilgi varsa ekleyiniz )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEĞERLENDİRME

.Değerlendirme için ölçmeler her amacın öğretiminden sorumlu kişi tarafından öğretmen yapımı testlerle yapılacaktır.Sonuçlar aşağıdaki tabloya işlenecektir.

Hizmet yeri ve süresi

Gelişim alanı

Başarıldı

Gelişme var

Başarılamadı

Yorum

 

Motor

 Beceriler

 

 

 

 

 

 

 

Bilişsel

 Beceriler

 

 

 

 

 

 

 

Sosyal

Beceriler

 

 

 

 

 

 

 

Problem davranışlar

 

 

 

 

 

 

 

Dil/İletişim becerileri

 

 

 

 

 

 

 

Akademik

Beceriler

 

 

 

 

 

 

 

 

BEP geliştirme ekibi:         Adı Soyadı              İmza

 

Okul yöneticisi:              

 

Özel eğitim öğretmeni:  

 

Sınıf öğretmeni              

:

 

 

Okul rehber öğretmeni: 

 

Diğer uzmanlar:

 

BEP’nı inceledim.Bu şekilde uygulanmasını onaylıyorum.

Anne Adı:                               Baba Adı:

İmza                                         İmza

 

 

 

 

 

 

               

 

 

…………… EĞİTİM ÖĞRETİM YILI…………. ORTA OKULU 5/B SINIFINDAKİ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ ‘’……………….’’ ‘İN TÜRKÇE DERSİ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

 

               ……………’in performans ölçümü 10.10.2007 tarihinde sessiz bir ortamda okul kütüphanesinde yapılmıştır. ………… okuma-yazmada zorlandığı ve konuşma güçlüğü çektiği için öğrencinin cevapları çok sınırlı kalmıştır.

 

1-Alfabedeki ünlü harfleri okur ve yazar

2-İki harften oluşan sözcük yada hecelerin zorlanarak da olsa okur ve yazar.

3- Okunan kısa bir metni anlayabilir.Metinle ilgili sorulara sözlü olarak cevap verir.

4-Resimde gördüklerini zorlanarak da olsa sözlü olarak ifade eder.

5-Tahtadaki yazıları deftere geçirmekte zorlanır.

6-Harflerin yazılış biçimi kuralsızdır.

7-Sınıfta yazarken ve otururken sürekli öne eğilir

8-Dinlerken göz kontağı kurmaz

9-Evet,Hayır gerektiren soruları doğru yanıtlar.

10-Adını soyadını numarasını  doğru yazar.

11-Yaşadığı bir olayı zaman sırasına göre bazen anlatabilir.

12-Uygun zamanlarda uygun kişilere(Günaydın,İyi günler,İyi akşamlar) der.Selam verir.

13-Özür dilemesi gereken durumları bilir özür diler.

14-Kitap ve defter sayfalarını birer birer çevirebilir.

15-Kesik çizilerle belirlenmiş temel çizgileri çizer.

16-Çizgili kağıt üzerine temel çizgileri çizer.

17-Harfleri bakarak yazar.

18-Şekilleri kopya eder.

19-Sayıları bakarak yazar.

20-Okuma ortamı ile ilgili kurallara bazen uyar.

 

                                                           GENEL AMAÇLAR

1-Sesli ve sessiz harfleri kavrar.

2-İki ve üç harften oluşan ses ve harfleri kavrar.

3-Dinleme kurallarını uygular.

4-Çizgi alıştırmaları yapar.

5-Nezaket bildiren kelimeleri kullanır.

6-Yaşadığı bir olayı zaman sırasına göre anlatır.

7-Okuma ortamı ile ilgili kurallara uyar.

 

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER

 

Yazı tablosu

-Resimler

-Hece tablosu

-Seviyesine uygun hikaye kitapları

 

AMAÇ 1;Ünlü ve ünsüz harfleri öğrenir.

 

Davranışlar;

1-Ünlü harfleri bilir

2-Ünsüz harfleri bilir.

3-Verilen harfleri bilir, basit bir cümlede sesli ve sessiz harfleri ayırt eder.

 

Amaç 2;Dinleme kurallarını uyar.

1-Sırada dik oturur.

2-Dinlerken göz teması kurar.

3-Okunan bir metnin sorularına sözlü verir

 

Amaç 3;Görsellerden yararlanır.

 

Davranışlar;

1-Metnin resimlerini yorumlar.

2-Resimlerden konuyu ve ana fikri çıkarabilir.

 

 

Amaç 4;Çizgi alıştırmaları yapar.

Davranışlar:

1-Kesik çizgilerle belirlenmiş basit resimleri ve temel çizgileri çizer.

 

Amaç 5;Yazma becerilerini uygular.

 

Davranışlar

1-Harfleri kuralına uygun yazar.

2-Sırada yazarken ve otururken dik durması gerektiğini öğrenir

3-Adını,soyadını,numarasını,okulunu her zaman doğru yazar.

 

Amaç 6;Nezaket bildiren kelimeleri yerli yerinde kullanır.

 

DAVRANIŞLAR;

1-Özür dilemesini bilir.

2-Teşekkür  ederim ve sağol kelimelerini yerli yerinde kullanır.

3-Gerektiği yerlerde günaydın,iyi günler,iyi akşamlar der,selamlaşır

 

 

 

…………… EĞİTİM-ÖĞRETİM ……………ORTA OKULU 5-B SINIFINDAKİ KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ “…………….”İN SOSYAL BİLGİLER DERSİ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

 

……….performans ölçümü  11.10. 2007 tarihinde  sınıf öğretmeni …………tarafından  sessiz bir ortamda okul kütüphanesinde yapılmıştır.Yapılan performans ölçümünde…………;çok basit sorulara evet,hayır şeklinde cevaplar verebildiği belirlenmiştir.

 

         Kendi fiziksel özelliklerini söyler.Duygularını sevinçli,kızgın,üzgün vb. tanımlamaları yapıldığında ifade eder.Deprem sırasında yapılması gerekenleri yardım görerek, deprem tatbikatında uygular.

Havanın güneşli,yağmurlu,karlı olup olmadığını söyler.İstek ve ihtiyaçlarını ayırt eder.Saati tanır.Zaman kavramını basit olarak bilir.Hastane,doktor,hemşire gibi sağlıkla ilgili kurum ve kişileri tanır.Mahalle muhtarını tanır.Okula zamanında gelip gitmesini bilir.

 1. Öğrenciler arasında benzerlik ve farklılıklar olduğunu söyler.
 2. Öğretmeni ve arkadaşlarıyla etkileşimde bulunurken bazen hatalıda olsa  uygun davranışlar göstermeye gayret eder.
 3. Okulunun ve sınıfının yerini tarif edebilir.
 4. Okul ve sınıf kurallarına bazen uyar.
 5. Atatürk’ün doğum yerini ve mezarının nerede olduğunu her zaman söyleyemez.
 6.  Oyun sonunda kaybetmenin  ve kazanmanın doğal olduğunu bazen kabul eder.
 7.  Tüketici olarak haklarını bilir,davranışlarını göstermez.
 8. Trafik ışıklarını tanır.
 9.  Aile arasındaki ilişkilerle diğer kişiler arasındaki ilişkilerin farklı olduğunu bilir.
 10. Ailede herkesin bir görevi olduğunu bilir.
 11. Atatürkün Hayatı ile ilgili sorulardan birkaçını cevaplar.
 12. Kişisel bakım yapmanın önemi söyler.
 13. Kendini tanıtabilir
 14. Türk bayrağının özelliklerinden bilir.
 15. Bayram kutlamalarına katılır.
 16. Deprem anında yapılması gerekenleri rastgele sayar
 17. Ulaşım araçlarını yakın çevresinden örnek verebilir.
 18. Mevsimleri bilir,özelliklerini sayar.

TEMALAR

 

1-)Haklarımı Öğreniyorum      2-)Adım Adım Türkiye     3-)Bölgemizi Tanıyalım     4-) Ürettiklerimiz

 

5-) Gerçekleşen Düşler     6-) Toplum İçin Çalışanlar    7-) Bir Ülke Bir Bayrak    8-)Hepimizin Dünyası

                       

KULLANILAN ARAÇ GEREÇLER/EĞİTİM TEKNOLİJİLERİ

 

1-Atatürk Resimleri ve Türk Bayrağı

2-Türkiye ve Dünya Haritası

3-Takvim

4-Televizyon ve VCD

 

 AMAÇ 1:Hak ve sorumluluklarını bilir

 

  Davranışlar;

 

1-Okula zamanında gidip gelmenin önemini söyler.

2-Evde ve okuldaki sorumluluklarını bilir.

3-Çocuk olarak hakları olduğunu bilir.

4-Okulda ve sınıfta kurallara uyması gereken kurallardan bazılarını söyler.

5. Hangi sosyal kulüpte olduğunu söyler.

 

AMAÇ 2 :Atatürk’ün hayatıyla ilgili bilgi edinir.

 

DAVRANIŞLAR

 

1-Atatürk ‘ün  doğum yerini söyler.

2-Atatürk’ün  mezarının Ankara’da olduğunu söyler.

3-Atatürk’ün kişiliği ve özellikleriyle ilgili bilgi sahibi olur.

 

AMAÇ 3;Ülkemizde ve çevresinde gördüğü kültürel özellikleri tanır,örnekler verir.

 

DAVRANIŞLAR;

 

1Karagöz ve Hacivat’ı resimlerinden tanır.adlarını söyler.

2-Yöresel türkülerden birini öğrenir,söylemeye çalışır.

3-Yemek adlarını söyleyebilir.

4-Cumhuriyet Bayram’ına katılır.

 

Amaç 4;Hangi bölgede ve şehirde yaşadığını bilir.

1-Yaşadığı bölgeyi ve şehrin adını söyler.

 

Amaç 5; Çevresinde üretilen bazı ürünleri söyler.

 

1- İlimizde şeker pancarı üretildiğini söyleyebilir.Şeker  fabrikası gezini hatırlar,anlatır.

2- Evlerinde yetiştirdikleri çiçeklerin adlarını söyler.

Amaç 5;Çevresinde bulunan sağlık kuruluşlarını ve ne işe yaradıklarını söyler.

 

DAVRANIŞLAR;

 

1Hasta olduğunda sağlık ocağına veya hastaneye gittiğini söyler.

 

Amaç 6:  Deprem sırasında yapılması gerekenleri, deprem tatbikatında uygular.

 

Davranışlar;

 

1-Felaketlere karşı hazırlıklı olmak gerektiğini kavrar.

 

Amaç 7; Yasalarla belirlenmiş trafik kurallarına uyması gerektiğini bilir.Bayrağımızı tanır.

Davranışlar;

 

1Trafik kurallarına uyar.

2-Bayrağımızı tanır.23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na katılır.

3-İstiklal Marşı’nı söyler.

4-Başkentimizin Ankara olduğunu söyler.

5-Dünya masallarından birini okur.

 6.Dünya üzerinde çeşitli ülkeler olduğunu fark eder

 

 

 

 

 

 

 

 

…………. ÖĞRETİM YILI ………….ORTA OKULU 5/B SINIFINDAKİ  KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ “……….”İN FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDEKİ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

 

…………performans ölçümü  10.10. 2007 tarihinde  sınıf öğretmeni …………tarafından  sessiz bir ortamda okul kütüphanesinde yapılmıştır.Yapılan performans ölçümünde……….;

1. Vücudunu tanır.Başını,gövdesini,kollarını ve bacaklarını gösterebilir.

2. Soluk alıp-vermede görevli yapı ve organlarını yardımla belirtir.

3. Maddelerin kokusunu rengini,düz veya pürüzlü olduğunu yardımla belirtir.

4. Hareket eden varlıklara çevresinden örnekler  verir.

5.  Görebilmek için ışığın gerekli olduğunu ifade eder

6. Gözlemleri sonucunda çevresinde bulunan canlı ve cansız varlıklara örnekler verir

7. Elektrikle çalışan araçlara hatırlatmayla örnekler verir

 

ÜNİTELER

ÜNİTE I  : VÜCUDUMUZ BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

ÜNİTE 2  : MADDENİN DEĞİŞİMİ VE TANINMASI      

ÜNİTE 3  : KUVVET VE HAREKET           

ÜNİTE 4  : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK

ÜNİTE 5  :  DÜNYA,GÜNEŞ VE AY

ÜNİTE 6  : CANLILAR DÜNYASINI GEZELİM TANIYALIM

ÜNİTE 7  :  IŞIK VE SES 

 

 

Kazanımlar :

  1.1  Yaşamsal faaliyetlerini sürdürebilmesi için besinlere ihtiyacı olduğunu fark eder.

  2.3  Sindirimde görevli yapı ve organların yerini kendi üzeride gösterir.

  2.5  Diş sağlığına ve temizliğine özen gösterir.

  1.1  Yağmur,kar,buz,sis ve bulutun su olduğunu fark eder.(BSB-7,FTTÇ-15,16)

  2.1  Mıknatısların birbirini çektiğini veya ittiğini gözlemler.(BSB-1)

  3.2  Bir cismin kaygan yüzeyde daha kolay,pürüzlü yüzeyde daha zor hareket ettirilebileceğini    gözlemler.(BSB-1)

  1.2 Görebilmek için ışığın gerekli olduğunu ifade eder

  1.1  Güneş,Dünya ve Ay’ın şeklini karşılaştırır.(BSB-1,2,3,4)

  1.1. Gözlemleri sonucunda çevresinde bulunan canlı ve cansız varlıklara örnekler verir (BSB-1)

  3.1  Gölgenin nasıl oluştuğunu keşfeder.

  6.1.Çeşitli ses kaynaklarına örnekler verir (BSB-1).

  6.6.İşitme duyusunu kullanarak hareket eden bir ses kaynağının yaklaştığını veya uzaklaştığını kestirir (BSB-9).

 

2007-2008 ÖĞRETİM YILI …………..İLKÖĞRETİM OKULU 5/B SINIFINDAKİ  KAYNAŞTIRMA ÖĞRENCİSİ “……………..”İN MATEMATİK DERSİNDEKİ PERFORMANS ÖLÇÜMÜ

 

…………matematik dersindeki performans ölçümü 10.10.2007 tarihinde sınıf öğretmeni ………….tarafından sessiz bir ortamda okul kütüphanesinde yapılmıştır.………….sorulan sorulara çekingen,ürkek.konuşma güçlüğü çekerek cevap vermiştir.Yapılan performans ölçümünde ……………..

 

1-Doğal sayıları 50’lere kadar sayabilir. Doğal sayıları 50’ye kadar birer sayar,yazar ve okur.

2-Toplama işleminin(+) olduğunu bilir.

3-Çıkarma işleminin(-)   olduğunu bilir

4-Gerçek nesnelerle on içinde çıkarmayı ufak hatalarla yapar.

5-Gerçek nesnelerle on içinde toplamayı ufak hatalarla yapar.

6-On içinde 1 basamaklı sayıdan 1 basamaklı sayıyı çıkarmayı ufak hatalarla yapar.

7-Çarpma işleminin (X) olduğunu bilir.

8-Çarpma işlemini hiç yapamaz.

9-Bölme işleminin (:) olduğunu bilir.

10-Bölme işlemini yapamaz.

11-Çizgi çalışmalarını yapar

12-Sayılarda örüntü oluşturamaz

13-Geometrik şekillerden üçgen, dikdörtgen ,kare ve çemberi seçip ayırabilir.

 

                                          

 

 

 

 

   GENEL AMAÇLAR

 

1-100’e kadar sayma becerisi edinir.

2-Geometrik şekiller arasındaki ilişkileri kavrar.

3-Dört işlem yapma becerisi kazanır.(10 ‘a kadar olan sayılarla)

4-Matematiğin kazandırdığı bilgi ve becerileri günlük yaşamında uygular.

5-10 ‘a kadar olan sayılarla  toplama ve çıkarma yapar.

Amaç 1; Parayı tanır

Kazanımlar;

1-Belirtilen parayı gösterir.

2-Gösterilen paranın kaç lira olduğunu söyler

Amaç 2;Saati bilir.

Kazanımlar;

1-Saati gösterir

2-Saatin üstünde akrebi ve yelkovanı gösterir.

3-Tam saati ve buçuk saati gösterir.

4-Zaman ölçüsü biriminin saat olduğunu söyler.

Amaç 3; Metreyi tanır.

Kazanımlar;

1-Karışla ölçmeyi her zaman bilir.

2-Ayakla ölçmeyi her zaman bilir.

3-Adımla ölçmeyi bilir.

4-Uzunluk ölçüsü temel biriminin metre olduğunu bilir.

 Amaç 4;Geometrik cisimleri ve yüzeylerin bazılarını tanır.

Kazanımlar

1-Doğruyu bilir

2-Noktayı bilir.

3-Açıyı tanır .

4-Düzlemsel şekilleri tanır.

Amaç 5;Litreyi bilir.

Kazanımlar

1-Sıvıların litreyle ölçüldüğünü bilir.

2-Sıvıları örnekler.

 

                                                         Genel Amaçlar

 

1-Geometrik şekiller arasındaki ilişkileri kavrar.

2-Zaman, yer ve sayılar arasındaki ilişkileri kavrar.

3-Dört işlem becerisi kazanır

4-Matematiğin kazandırdığı, bilgi ve becerileri günlük yaşamda uygular.

 

Kullanılan Araç Ve Gereçler/Eğitim Teknolojileri

 

– Abaküs

– Cetvel

– Metre

– Saat

– Para Örnekleri

 

Not;Yapılan performans ölçümünde …………….’in  okuma yazmayı az bildiği için çekingen ve sessiz olduğu gözlenmiştir.Matematik Dersi konularının çok sınırlı tutulması gerektiğine karar verilmiştir.Okuma-yazma eğitimine ağırlık verilmesi gerektiğine karar verilmiştir.

 

 

       

      Sınıf  Öğretmeni                                     Özel  Sınıf Öğretmeni                              Okul Müdürü

 

1600 kez indirildi

YORUM YAZIN