Bep Taslak

Bep Taslak

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi7 sene önce
Hemen indir ()
1188 kez indirildi

Puanlama

BİREYSEL  DERS  PLANI                

BÖLÜM I :                                                                                                                                                                         

Dersin  adı

TÜRKÇE

Sınıf

2/A

Ünite  Adı / No

İletişim  Becerileri

Önerilen  Süre

40+40

BÖLÜM II :

Öğrenci  Kazanımları /

Hedef  ve  Davranışlar

Uzun  Dönemli  Amaç: Öğrenci  İletişim  Becerilerini  bağımsız  olarak  gerçekleştirir.

Kısa  Dönemli  Amaç: Öğrenci  sözel  yönergeleri  bağımsız  olarak  yerine  getirir.

Öğretimsel  amaçlar:  1.Tek  sözcüklü  yönergeleri  yerine  getirir.

                                      2.İki  eylemli  yönergeleri  yerine  getirir.

                                      3. İkiden  fazla  eylem  bildiren  yönergeleri  yerine  getirir.

Ünite  Kavramları Sembolleri/  ve  Davranış Örüntüsü

Dinleme,dikkat,konuşma.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve  Teknikler

Düz  anlatım, soru-cevap.

Kullanılan  Eğitim  Teknolojileri-

Araç-Gereçler  ve  Kaynakça

Hikaye  kitapları,resimli  kitaplar.

Öğretme-Öğrenme  Etkinlikleri

Dikkati  Çekme

Öğrenciye  akşam  ne  yaptığı  sorulur  kısaca  sohbet  edilir.

Güdüleme

Öğrenciye  dersi  dikkatli  dinlemenin  öneminden  bahsedilir.

Gözden  Geçirme

Öğrenciye  yapması  için  bir  kaç  istekte  bulunulur. ( öğretmen  masasındaki  defteri  getir v.b. )

Derse  Geçiş

Öğrenciye  kendisine  bir  şey  söylediğinde  karşılık  vermesi  gerektiği  söylenir.

Bireysel  Öğrenme  Etkinlikleri

( Ödev,deney,problem  çözme, v.b. )

Öğrenciye  insan  ilişkilerinden  dinleme  ve  dikkatin  öneminden  bahsedilir  kendisine  bir  söylendiğinde  veya  bir şey  istendiğinde  bunlara  karşılık  vermesi  anlatılır  ve  örnek  uygulamalar  yapılır.

       

BÖLÜM  III :

Ölçme-Değerlendirme

·         Bireysel  öğrenme  etkinliklerine  yönelik

Ölçme-Değerlendirme 

Bireysel  Değerlendirme

1.saat

 

 

5.saat

2.saat

 

 

6.saat

3.saat

 

 

7.saat

4.saat

8.saat

 

 

BÖLÜM  IV

Planın  Uygulamasına  İlişkin  Açıklamalar

Öğrencinin  konuyu  iyi  kavrayabilmesi  için  sık  sık  sözel  yardımda  bulunulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİREYSEL  DERS  PLANI                

BÖLÜM I :                                                                                                                                                                         

Dersin  adı

HAYAT  BİLGİSİ

Sınıf

2/A

Ünite  Adı / No

Okulumuz  ve  Yakın  Çevremiz

Önerilen  Süre

40+40

BÖLÜM II :

Öğrenci  Kazanımları /

Hedef  ve  Davranışlar

Uzun  Dönemli  amaç  : Öğrenci  Okulumuz  ve  Yakın  Çevremiz  konularını  bağımsız  olarak  bilir.

Kısa  Dönemli  Amaç  :  Öğrenci  kendini  tanır.

Öğretimsel  Amaç  :  1.Adını  soyadını  söyler.

                                    2.Yaşını  söyler.

                                    3.Cinsiyetini  söyler.

                                    4.Doğum  yerini  söyler.

Ünite  Kavramları Sembolleri/  ve  Davranış Örüntüsü

İfade  etme,anlatma.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve  Teknikler

Düz  anlatım, soru-cevap.

Kullanılan  Eğitim  Teknolojileri-

Araç-Gereçler  ve  Kaynakça

Hayat  Bilgisi  kitabı  ve  konuya  ilişkin  resimler.

Öğretme-Öğrenme  Etkinlikleri

Dikkati  Çekme

Öğrenciyle  derse  hazırlık  olması  amacıyla  sohbet  edilir.

Güdüleme

Öğrenci  uygun  davranışlar  sergilediğinde  sözel  pekiştireçler  sunulur.

Gözden  Geçirme

Öğrenciye  kendisini  tanıtması  söylenir.

Derse  Geçiş

Öğrenciye  kendini  tanıtırken  bazı  noktalara  dikkat  etmesi  gerektiği  söylenir.

Bireysel  Öğrenme  Etkinlikleri

( Ödev,deney,problem  çözme, v.b. )

Öğrenciye  kendini  tanıtırken  ve  anlatırken  nelere  dikkat  etmesi  gerektiği  onun  anlayabileceği  bir  dilde  anlatılır  ve  soru-cevap  tekniği  kullanılarak  konun  pekişmesi  için  uygulama  yapılır.

       

BÖLÜM  III :

Ölçme-Değerlendirme

·         Bireysel  öğrenme  etkinliklerine  yönelik

Ölçme-Değerlendirme 

Bireysel  Değerlendirme

1.saat

 

 

5.saat

2.saat

 

 

6.saat

3.saat

 

 

7.saat

4.saat

8.saat

 

 

BÖLÜM  IV :

Planın  Uygulamasına  İlişkin  Açıklamalar

Konu  somutlaştırılarak  anlatılmaya  çalışılır  ve  dramatizasyon  etkinliği  yapılır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİREYSEL  DERS  PLANI                 

BÖLÜM I :                                                                                                                                                                         

Dersin  adı

MATEMATİK

Sınıf

2/A

Ünite  Adı / No

Varlıklar  Arası  İlişkiler

Önerilen  Süre

40+40

BÖLÜM II :

Öğrenci  Kazanımları /

Hedef  ve  Davranışlar

Uzun  Dönemli  Amaç : Öğrenci  Varlıklar  Arasındaki  İlişkileri  bağımsız  olarak  kavrar.

Kısa  Dönemli  Amaç  : Öğrenci  varlıkları  az  ve  çok  olma  duruma  göre  ayırt  eder.

Öğretimsel  Amaç        : 1.Farklı  miktardaki  iki  varlık  grubu  arasından az olan  varlık  grubunu  gösterir.

                                     2. Farklı  miktardaki  iki  varlık  grubunu  ifade  eden  resim  kartlarından  az  olan  varlık  grubunu  ifade  eden  resim  kartını  gösterir.

 

Ünite  Kavramları Sembolleri/  ve  Davranış Örüntüsü

Az-çok,

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve  Teknikler

Düz  anlatım, soru-cevap.

Kullanılan  Eğitim  Teknolojileri-

Araç-Gereçler  ve  Kaynakça

Bilye,Top,Kum,Boncuk.

Öğretme-Öğrenme  Etkinlikleri

Dikkati  Çekme

Öğrenciye  hangi  çizgi  filmi  daha  çok  sevdiği  sorulur.

Güdüleme

Öğrenciye  dersi  iyi  dinlerse  ona  şeker  verileceği  söylenir.

Gözden  Geçirme

Öğrenciye  az  ve  çok  kavramına  ilişkin  bazı  sorular  sorularak  performansı  kontrol  edilir.

Derse  Geçiş

Öğrenciyle  masaya  karşılıklı  oturulur  ve  ona  derste  kullanılacak  araç-gereçler  gösterilir.

Bireysel  Öğrenme  Etkinlikleri

( Ödev,deney,problem  çözme, v.b. )

Öğrenciye  araç-gereçler  kullanılarak  az-çok  kavramı  anlatılır  ve  örnekler  verilir. Hem  gerçek  nesnelerde  hem de  resimlerde  çalışılarak  konu  genellenmeye  çalışılır  ve  soru-cevap  tekniğiyle  konu  pekiştirilir.

       

BÖLÜM  III :

Ölçme-Değerlendirme

·         Bireysel  öğrenme  etkinliklerine  yönelik

Ölçme-Değerlendirme 

Bireysel  Değerlendirme

1.saat

 

 

5.saat

2.saat

 

 

6.saat

3.saat

 

 

7.saat

4.saat

8.saat

 

 

BÖLÜM  IV :

Planın  Uygulamasına  İlişkin  Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİREYSEL  DERS  PLANI                

BÖLÜM I :                                                                                                                                                                         

Dersin  adı

VATANDAŞLIK  VE  İNSAN  HAKLARI

Sınıf

8/A

Ünite  Adı / No

İNSAN  HAKLARI

Önerilen  Süre

40+40

BÖLÜM II :

Öğrenci  Kazanımları /

Hedef  ve  Davranışlar

Uzun  Dönemli  Amaç: Öğrenci  insan  hakları  konularını  bilir.

Kısa  Dönemli  Amaç: Öğrenci  insan  hakları  kavramını  bilir.

Öğretimsel  amaç: 1. İnsan haklarının, insanların sadece insan olmalarından dolayı sahip oldukları  haklar olduğunu söyler.

                                2. İnsan haklarının tüm insanlar için geçerli olduğunu söyler.

                                3. İnsanların bu haklara, doğuştan sahip olduğunu söyler.

Ünite  Kavramları Sembolleri/  ve  Davranış Örüntüsü

Hak, insan, yaşam.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve  Teknikler

Düz  anlatım, soru-cevap.

Kullanılan  Eğitim  Teknolojileri-

Araç-Gereçler  ve  Kaynakça

Konuya  ilişkin  kitaplar.

Öğretme-Öğrenme  Etkinlikleri

Dikkati  Çekme

Öğrenciyle  derse  hazırlık  amacıyla  kısaca  sohbet  edilir.

 

Güdüleme

Öğrenciye  insanları  bazı  hakları  olduğu  söylenir.

 

Gözden  Geçirme

Öğrenciye  bu  konuya  ilişkin  basit  sorular  yöneltilir.

 

Derse  Geçiş

Öğrenciye  bugün  insan  haklarının  neler  olduğunu  öğrenecekleri  söylenir.

Bireysel  Öğrenme  Etkinlikleri

( Ödev,deney,problem  çözme, v.b. )

Konu  öğrencinin  anlayabileceği  düzeyde  kısa  ve  öz  olarak  ayrıca  somutlaştırılarak  anlatılır  ve  soru-cevap  yöntemiyle pekiştirilir.

       

BÖLÜM  III :

Ölçme-Değerlendirme

·         Bireysel  öğrenme  etkinliklerine  yönelik

Ölçme-Değerlendirme 

Bireysel  Değerlendirme

1.saat

 

 

5.saat

2.saat

 

 

6.saat

3.saat

 

 

7.saat

4.saat

8.saat

 

 

BÖLÜM  IV :

Planın  Uygulamasına  İlişkin  Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİREYSEL  DERS  PLANI                

BÖLÜM I :                                                                                                                                                                          

Dersin  adı

TRAFİK  VE  İLK  YARDIM

Sınıf

8/A

Ünite  Adı / No

TRAFİK

Önerilen  Süre

40+40

BÖLÜM II :

Öğrenci  Kazanımları /

Hedef  ve  Davranışlar

Uzun  Dönemli  Amaç : Öğrenci  trafik  kavramlarını  bilir.

Kısa  Dönemli  Amaç: Öğrenci  trafikle  ilgili  kuruluşları  tanır.

Öğretimsel  amaç:  1. Karayolları Genel Müdürlüğünün trafikle ilgili bir kuruluş olduğunu söyler.

                                 2. Emniyet Genel Müdürlüğünün trafikle ilgili bir kuruluş olduğunu söyler.

                                 3. Millî Eğitim Bakanlığının trafikle ilgili bir kuruluş olduğunu söyler.

Ünite  Kavramları Sembolleri/  ve  Davranış Örüntüsü

Polis, karakol, trafik, kural.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve  Teknikler

Düz  anlatım, soru-cevap,gösteri.

Kullanılan  Eğitim  Teknolojileri-

Araç-Gereçler  ve  Kaynakça

Trafik  levhaları, konuya  ilişkin  resimler  ve  kitaplar.

Öğretme-Öğrenme  Etkinlikleri

Dikkati  Çekme

Öğrenciye  trafik  kurallarının  çok  önemli  olduğu  söylenir.

 

Güdüleme

Trafik  kurallarının  bizim  için  hayati  öneminden  bahsedilir.

 

Gözden  Geçirme

Öğrenciye  trafikle  ilgili  bir-kaç  soru  sorulur.

 

Derse  Geçiş

Öğrenciye  bu  gün  trafik  kuruluşlarını  görecekleri  söylenir.

Bireysel  Öğrenme  Etkinlikleri

( Ödev,deney,problem  çözme, v.b. )

Öğrenciye  trafiğin  ve  trafikle  ilgilin  kuruluşların  ne  olduğu  resimlerle  ve  küçük  uygulamalarla  anlatılır  anlattırılır.

 

       

BÖLÜM  III :

Ölçme-Değerlendirme

·         Bireysel  öğrenme  etkinliklerine  yönelik

Ölçme-Değerlendirme 

Bireysel  Değerlendirme

1.saat

 

 

5.saat

2.saat

 

 

6.saat

3.saat

 

 

7.saat

4.saat

8.saat

 

 

BÖLÜM  IV :

Planın  Uygulamasına  İlişkin  Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİREYSEL  DERS  PLANI

BÖLÜM I :                                                                                                                                                                          

Dersin  adı

TOPLUMSAL  UYUM  BECERİLERİ

Sınıf

5/A

Ünite  Adı / No

OKULDA  BESLENME  ZAMANI

Önerilen  Süre

40+40

BÖLÜM II :

Öğrenci  Kazanımları /

Hedef  ve  Davranışlar

Uzun  Dönemli  Amaç: Öğrenci  okulda  beslenmeyle  ilgili  kavram  ve  becerileri  bilir.

Kısa  Dönemli  Amaç: Öğrenci  bağımsız  olarak  bardakla  sıvı  içer.

Öğretimsel  amaç:    1. Bardağı tutar.

                                   2. Bardağı ağzına götürür.

                                   3. Sıvıyı içer.

                                   4. Bardağı yerine koyar.

Ünite  Kavramları Sembolleri/  ve  Davranış Örüntüsü

Beslenme, bardak,su,kural, okul.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve  Teknikler

Model  ola, düz  anlatım.

Kullanılan  Eğitim  Teknolojileri-

Araç-Gereçler  ve  Kaynakça

Bardak, su, kantin.

Öğretme-Öğrenme  Etkinlikleri

Dikkati  Çekme

Öğrenciye  içmekten  hoşlandığı  şeyler  sorulur.

 

Güdüleme

Öğrenciye  beslenmesine  dikkat  ederse  çabuk  büyüyeceği  söylenir.

Gözden  Geçirme

Öğrenciye  suyu  nasıl  içtiği  sorulur.

Derse  Geçiş

Öğrenciyle  masaya  karşılıklı  oturulur.

Bireysel  Öğrenme  Etkinlikleri

( Ödev,deney,problem  çözme, v.b. )

Öğrenciye  bardakla  suyun  veya  sıvının  nasıl  içileceği  konusunda  çalışmalar  yapılarak  bu  beceri  öğrenciye  kazandırılmaya  çalışılır.

       

BÖLÜM  III :

Ölçme-Değerlendirme

·         Bireysel  öğrenme  etkinliklerine  yönelik

Ölçme-Değerlendirme 

Bireysel  Değerlendirme

1.saat

 

 

5.saat

2.saat

 

 

6.saat

3.saat

 

 

7.saat

4.saat

8.saat

 

 

BÖLÜM  IV :

Planın  Uygulamasına  İlişkin  Açıklamalar

Gerekli  yerlerde  fiziksel  yardımda  bulunulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİREYSEL  DERS  PLANI                

BÖLÜM I :                                                                                                                                                                          

Dersin  adı

T.C.  İNKILAP  TARİHİ VE  ATATÜRKÇÜLÜK

Sınıf

8/A

Ünite  Adı / No

BİRİNCİ  DÜNYA  SAVAŞI

Önerilen  Süre

40+40

BÖLÜM II :

Öğrenci  Kazanımları /

Hedef  ve  Davranışlar

Uzun  Dönemli  Amaç: Öğrenci Birinci  Dünya  savaşıyla  İlgili  konuları  bilir.

Kısa  Dönemli  Amaç: Öğrenci Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devletinin durumunu  bilir.

Öğretimsel  amaç:     1. Birinci Dünya Savaşı’nda Avrupa ülkelerinin üçlü bağlaşma ve anlaşma biçiminde  iki gruba ayrıldığını söyler.

                                    2. Osmanlı Devleti’nin, Bağlaşma devletleri yanında savaşa girdiğini söyler.

                                    3. Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı boyunca birçok cephede savaştığını  söyler.

Ünite  Kavramları Sembolleri/  ve  Davranış Örüntüsü

Osmanlı, savaş, tarih.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve  Teknikler

Düz  anlatım, soru-cevap.

Kullanılan  Eğitim  Teknolojileri-

Araç-Gereçler  ve  Kaynakça

Tarih  kitapları, konuya  ilişkin  resim  ve  fotoğraflar.

Öğretme-Öğrenme  Etkinlikleri

Dikkati  Çekme

Öğrenciye  Devletimizin  adı  sorulur.

 

Güdüleme

Öğrenci  önderimizin  kim  olduğu  sorulur.

 

Gözden  Geçirme

Öğrenciye  Atatürk’ten  bahsedilir.

Derse  Geçiş

Öğrenciye  Birin  Dünya  Savaşının  çok  önemli  olduğu  söylenir.

Bireysel  Öğrenme  Etkinlikleri

( Ödev,deney,problem  çözme, v.b. )

Öğrenciye  konu  resimler  ve  fotoğraflarla  anlatılır  soru-cevap  çalışmalarıyla  konu  pekiştiril  ve  kavratılmaya  çalışılır.

       

BÖLÜM  III :

Ölçme-Değerlendirme

·         Bireysel  öğrenme  etkinliklerine  yönelik

Ölçme-Değerlendirme 

Bireysel  Değerlendirme

1.saat

 

 

5.saat

2.saat

 

 

6.saat

3.saat

 

 

7.saat

4.saat

8.saat

 

 

BÖLÜM  IV :

Planın  Uygulamasına  İlişkin  Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİREYSEL  DERS  PLANI                

BÖLÜM I :                                                                                                                                                                          

Dersin  adı

SOSYAL  BİLGİLER

Sınıf

6/A

Ünite  Adı / No

AİLE  OKUL  VE  TOPLUM  HAYATI

Önerilen  Süre

40+40

BÖLÜM II :

Öğrenci  Kazanımları /

Hedef  ve  Davranışlar

Uzun  Dönemli  Amaç: Öğrenci  aile hayatı  ve  toplum  konularını  bilir.

Kısa  Dönemli  Amaç: Öğrenci  ailenin  görevlerini  bilir.

Öğretimsel  amaç: 1. Ailenin; üyelerinin yeme, içme, giyinme ve barınma gibi temel gereksinimlerini karşıladığını söyler.

                                2. Ailenin; toplumun devamını sağladığını söyler.

                                3. Ailenin; çocuğun eğitiminin ilk başladığı yer olduğunu söyler.

Ünite  Kavramları Sembolleri/  ve  Davranış Örüntüsü

Kural, toplum, aile.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve  Teknikler

Düz  anlatım, soru-cevap.

Kullanılan  Eğitim  Teknolojileri-

Araç-Gereçler  ve  Kaynakça

Konuya  ilişkin  ders  kitapları.

Öğretme-Öğrenme  Etkinlikleri

Dikkati  Çekme

Öğrenciye  anne  ve  babasını  adları  sorulur.

 

Güdüleme

Öğrenciye  ailedeki  diğer  bireyler  sorulur.

 

Gözden  Geçirme

Öğrenciye  evde  hangi  görevleri  üstlendiği  sorulur.

 

Derse  Geçiş

Öğrenciye  ailenin  görevleri  olduğu  söylenir.

 

Bireysel  Öğrenme  Etkinlikleri

( Ödev,deney,problem  çözme, v.b. )

Öğrenciye  ailenin  ve  aile  üyelerinin  görevlerinin  ne  olduğu  ve  önemi  anlatılır  ve  anlattırılır  konuya  ilişkin  sorular  sorularak  ders  bitirilir.

       

BÖLÜM  III :

Ölçme-Değerlendirme

·         Bireysel  öğrenme  etkinliklerine  yönelik

Ölçme-Değerlendirme 

Bireysel  Değerlendirme

1.saat

 

 

5.saat

2.saat

 

 

6.saat

3.saat

 

 

7.saat

4.saat

8.saat

 

 

BÖLÜM  IV :

Planın  Uygulamasına  İlişkin  Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİREYSEL  DERS  PLANI                

BÖLÜM I :                                                                                                                                                                          

Dersin  adı

RESİM-İŞ

Sınıf

2/A

Ünite  Adı / No

RESİM  İŞ  DERSİNDE  KULLANILAN  ARAÇ-GEREÇLER

Önerilen  Süre

40+40

BÖLÜM II :

Öğrenci  Kazanımları /

Hedef  ve  Davranışlar

Uzun  Dönemli  Amaç: Öğrenci  resim  dersi  araç-gereçleriyle  ilgili  konuları  bilir.

Kısa  Dönemli  Amaç: Öğrenci  resim  dersinde  kullanılan  araç-gereçleri  tanır.

Öğretimsel  amaç: 1. Adı söylenen araç gereci gösterir.

                                2. Gösterilen araç gerecin adını söyler.

Ünite  Kavramları Sembolleri/  ve  Davranış Örüntüsü

Araç-gereç, kullanım.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve  Teknikler

Düz  anlatım, soru-cevap.

Kullanılan  Eğitim  Teknolojileri-

Araç-Gereçler  ve  Kaynakça

Boya, resim  defteri  v.b.

Öğretme-Öğrenme  Etkinlikleri

Dikkati  Çekme

Öğrenciye  resim  dersi  hakkındaki  düşünceleri  sorulur.

 

Güdüleme

Öğrenciye  araç-gereçlerinin  güzel  olduğu  söylenir.

 

Gözden  Geçirme

Öğrenciye  araç-gereçlerden  bir  kaçının  adı  sorulur.

 

Derse  Geçiş

Öğrenciyle  masaya  karşılıklı  oturulur.

Bireysel  Öğrenme  Etkinlikleri

( Ödev,deney,problem  çözme, v.b. )

Araç-gereçler  masaya  tek  tek  konularak  adları  söylenir  ve  nasıl  kullanıldıkları  anlatılır  ve  anlattırılır  daha  sonra  araç  gereçlerin  adı  tek  tek  sorulur. 

       

BÖLÜM  III :

Ölçme-Değerlendirme

·         Bireysel  öğrenme  etkinliklerine  yönelik

Ölçme-Değerlendirme 

Bireysel  Değerlendirme

1.saat

 

 

5.saat

2.saat

 

 

6.saat

3.saat

 

 

7.saat

4.saat

8.saat

 

 

BÖLÜM  IV :

Planın  Uygulamasına  İlişkin  Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİREYSEL  DERS  PLANI                

BÖLÜM I :                                                                                                                                                                          

Dersin  adı

MÜZİK

Sınıf

2/A

Ünite  Adı / No

SESLERİ  TANIYALIM

Önerilen  Süre

40+40

BÖLÜM II :

Öğrenci  Kazanımları /

Hedef  ve  Davranışlar

Uzun  Dönemli  Amaç: Öğrenci  sesleri  bilir.

Kısa  Dönemli  Amaç: Öğrenci  farklı  sesleri  tanır.

Öğretimsel  amaç:    1. Bağırarak ses çıkarır.

                                   2. Öksürerek ses çıkarır.

                                   3. Gülerek ses çıkarır.

                                   4. Vücudundaki çeşitli organları birbirine vurarak ses çıkarır.

Ünite  Kavramları Sembolleri/  ve  Davranış Örüntüsü

Ses, müzik.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve  Teknikler

Model  olma gösteri  yöntemi.

Kullanılan  Eğitim  Teknolojileri-

Araç-Gereçler  ve  Kaynakça

Davul, darbuka, zil, kaset  çalar.

Öğretme-Öğrenme  Etkinlikleri

Dikkati  Çekme

Öğrenciye  hangi  şarkıları  sevdiği  sorulur.

 

Güdüleme

Öğrenciye  müziğin  çok  zevkli  bir  ders  olduğu  söylenir.

 

Gözden  Geçirme

Öğrenciden  bildiği  sesleri  çıkarması  istenir.

 

Derse  Geçiş

Öğrenciye  derste  kullanılacak  araç-gereçler  gösterilir.

 

Bireysel  Öğrenme  Etkinlikleri

( Ödev,deney,problem  çözme, v.b. )

Öğrenciye  araç-gereçlerden  çıkartılan  sesler  dinletilir. Kasetten  bazı  hayvan  ve  doğa  sesleri  dinletilerek  ne oldukları  sorulur  gerekli  yerlerde  sözel  yardımda  bulunularak  konu  işlenir.

       

BÖLÜM  III :

Ölçme-Değerlendirme

·         Bireysel  öğrenme  etkinliklerine  yönelik

Ölçme-Değerlendirme 

Bireysel  Değerlendirme

1.saat

 

 

5.saat

2.saat

 

 

6.saat

3.saat

 

 

7.saat

4.saat

8.saat

 

 

BÖLÜM  IV :

Planın  Uygulamasına  İlişkin  Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİREYSEL  DERS  PLANI                

BÖLÜM I :                                                                                                                                                                          

Dersin  adı

İŞ  EĞİTİMİ

Sınıf

4/A

Ünite  Adı / No

İŞ  EĞİTİMİ  DERSİNDE  KULLANILAN  ARAÇ 

Önerilen  Süre

40+40

BÖLÜM II :

Öğrenci  Kazanımları /

Hedef  ve  Davranışlar

Uzun  Dönemli  Amaç: Öğrenci  İş  eğitimdeki  araç-gereçleri  bilir.

Kısa  Dönemli  Amaç: Öğrenci  iş  eğitimi  dersinde  kullanılan  araç-gereçleri  tanır.

Öğretimsel  amaç: 1. Adı söylenen araç gereci gösterir.

                                2. Gösterilen araç gerecin adını söyler.

Ünite  Kavramları Sembolleri/  ve  Davranış Örüntüsü

Araç-gereç, iş, meslek.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve  Teknikler

Düz  anlatım,gösteri,soru-cevap.

Kullanılan  Eğitim  Teknolojileri-

Araç-Gereçler  ve  Kaynakça

Çekiç,makas,maket  bıçağı,tutkal  v.b.

Öğretme-Öğrenme  Etkinlikleri

Dikkati  Çekme

Öğrenciye  bazı  meslek  adları  söylenir.

 

Güdüleme

Sayılan  mesleklerin  ne  iş  yaptığı  sorulur.

 

Gözden  Geçirme

Öğrenciye  büyüyünce  ne  olmak  istediği  sorulur.

 

Derse  Geçiş

Öğrenciyle  karşılıklı  masaya  oturulur.

 

Bireysel  Öğrenme  Etkinlikleri

( Ödev,deney,problem  çözme, v.b. )

Araç-gereçler  masaya  tek  tek  konularak  adları  ve  ne  işe  yaradıklar  ve  kullanımları  öğrenciye  küçük  uygulamalarla  anlatılır  daha  sonra  aynı  uygulamalar  öğrenciyle de  yapılır  ve  sorular  sorularak  konunun  üstünden  tekrar  geçilir.

       

BÖLÜM  III :

Ölçme-Değerlendirme

·         Bireysel  öğrenme  etkinliklerine  yönelik

Ölçme-Değerlendirme 

Bireysel  Değerlendirme

1.saat

 

 

5.saat

2.saat

 

 

6.saat

3.saat

 

 

7.saat

4.saat

8.saat

 

 

BÖLÜM  IV :

Planın  Uygulamasına  İlişkin  Açıklamalar

Gerekli  yerlerde  fiziksel  yardımda  bulunulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİREYSEL  DERS  PLANI                 

BÖLÜM I :                                                                                                                                                                         

Dersin  adı

FEN  BİLGİSİ

Sınıf

6/A

Ünite  Adı / No

VÜCUDUMUZDA  NELER  VAR?

Önerilen  Süre

40+40

BÖLÜM II :

Öğrenci  Kazanımları /

Hedef  ve  Davranışlar

Uzun  Dönemli  Amaç: Öğrenci  vücudumuzda  neler  var  konularını  bilir.

Kısa  Dönemli  Amaç: Öğrenci  vücutta  bulunan  sistemleri  tanır.

Öğretimsel  amaç: 1. Atatürk’ün akılcılığa ve bilime önem verdiğini söyler.

                                2. Bilimin her konuda insan yaşamına yön vermesi gerektiğini söyler.

                                3. Bilimsel çalışmalar sayesinde cehaletin nasıl ortadan kalkabileceğini açıklar.

Ünite  Kavramları Sembolleri/  ve  Davranış Örüntüsü

Fen, vücut, insan,sistem.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve  Teknikler

Düz  anlatım, soru-cevap, gösteri.

Kullanılan  Eğitim  Teknolojileri-

Araç-Gereçler  ve  Kaynakça

Konuya  ilişkin  levhalar, maketler, ders  kitapları.

Öğretme-Öğrenme  Etkinlikleri

Dikkati  Çekme

Öğrenciye  vücudun  bölümleri  sorulur.

 

Güdüleme

Öğrenciye  vücudumuzun  sistemlerden  oluştuğu  söylenir.

 

Gözden  Geçirme

Öğrenciye  sistemlerin  neler  olduğu  sorulur.

 

Derse  Geçiş

Öğrenciye  dersi  dikkatli  dinlemesi  gerektiği  söylenerek  anlatıma  geçilir.

Bireysel  Öğrenme  Etkinlikleri

( Ödev,deney,problem  çözme, v.b. )

Öğrenciye  vücudumuzu  oluşturan  sistemler  maket  ve  levhalar  üzerinde  gösterilerek  görevleriyle  birlikte  anlatılır  ve  konuya  ilişkin  sorular  sorularak  öğrencinin  derse  katılımı  sağlanır  böylece  konu  tekrar  da  edilmiş  olur.

       

BÖLÜM  III :

Ölçme-Değerlendirme

·         Bireysel  öğrenme  etkinliklerine  yönelik

Ölçme-Değerlendirme 

Bireysel  Değerlendirme

1.saat

 

 

5.saat

2.saat

 

 

6.saat

3.saat

 

 

7.saat

4.saat

8.saat

 

 

BÖLÜM  IV :

Planın  Uygulamasına  İlişkin  Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİREYSEL  DERS  PLANI                

BÖLÜM I :                                                                                                                                                                          

Dersin  adı

DİN  KÜLTÜRÜ  VE  AHLAK  BİLGİSİ

Sınıf

5/A

Ünite  Adı / No

DİN  VE  AHLAK  HAKKINDA  NELER  BİLİYORUM ?

Önerilen  Süre

40+40

BÖLÜM II :

Öğrenci  Kazanımları /

Hedef  ve  Davranışlar

Uzun  Dönemli  Amaç: Öğrenci  din  ve  ahlak  hakkındaki  kavramları  bilir.

Kısa  Dönemli  Amaç: Öğrenci  günlük  konuşmalarda  kullanılan  dini  sözcük  ve  tümcelerin  anlamını  bilir.

Öğretimsel  amaç: 1.“Bismillâhirrahmanirrahim” ve “Allah’a şükür”ün günlük dilde geçen dinî sözcük ve  tümceler olduğunu söyler.

                                 2.Bismillâhirrahmanirrahim’in “Esirgeyen ve bağışlayan Allah’ın adıyla” anlamına  geldiğini söyler.

                                  3.Bir işe başlarken “Bismillâhirrahmanirrahim” denildiğini söyler.

Ünite  Kavramları Sembolleri/  ve  Davranış Örüntüsü

Din,ahlak.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve  Teknikler

Düz  anlatım, soru-cevap.

Kullanılan  Eğitim  Teknolojileri-

Araç-Gereçler  ve  Kaynakça

Din  dersi  kitap  ve  dergileri.

Öğretme-Öğrenme  Etkinlikleri

Dikkati  Çekme

Öğrenciye  yaratıcımızın  kim  olduğu  sorulur.

 

Güdüleme

Öğrenciye  dinimizin  adı  sorulur.

 

Gözden  Geçirme

Öğrenciyle  dersi  daha  dikkatli  dinlemesi  konusunda  kısa  bir  konuşma  yapılır. 

Derse  Geçiş

Öğretmen  öğrenciye  bu  gün  din  ve  ahlak  konularını  göreceklerini  söyler.

Bireysel  Öğrenme  Etkinlikleri

( Ödev,deney,problem  çözme, v.b. )

Öğrenciye  dini  sözcüklerin  önemli  olanları  onun  anlayabileceği  düzeyde  daha  basite  indirgeyerek  ve  somutlaştırılarak  anlatılır. Öğrencinin  aklında  kalması  için  soru-cevap  uygulaması  yapılarak  öğrencinin  bilgileri  pekiştirilir.

       

BÖLÜM  III :

Ölçme-Değerlendirme

·         Bireysel  öğrenme  etkinliklerine  yönelik

Ölçme-Değerlendirme 

Bireysel  Değerlendirme

1.saat

 

 

5.saat

2.saat

 

 

6.saat

3.saat

 

 

7.saat

4.saat

8.saat

 

 

BÖLÜM  IV :

Planın  Uygulamasına  İlişkin  Açıklamalar

Konu  sık  sık  tekrar  edilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİREYSEL  DERS  PLANI                

BÖLÜM I :                                                                                                                                                                         

Dersin  adı

BEDEN  EĞİTİMİ

Sınıf

3/A

Ünite  Adı / No

DÜZEN  ALIŞTIRMALARI

Önerilen  Süre

40+40

BÖLÜM II :

Öğrenci  Kazanımları /

Hedef  ve  Davranışlar

Uzun  Dönemli  Amaç: Öğrenci  düzen  alıştırmalarındaki  hareketleri  bilir.

Kısa  Dönemli  Amaç: Öğrenci  ayakta  duruşlarla  ilgili  beceriler  geliştirir.

Öğretimsel  amaç: 1. Vücudun adı söylenen bölümünü gösterir.

                                2. Vücudun gösterilen bölümünün adını söyler.

Ünite  Kavramları Sembolleri/  ve  Davranış Örüntüsü

Düzen,beden,sağlık,hareket.

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve  Teknikler

Model  olma, düz  anlatım.

Kullanılan  Eğitim  Teknolojileri-

Araç-Gereçler  ve  Kaynakça

Okul  bahçesi.

Öğretme-Öğrenme  Etkinlikleri

Dikkati  Çekme

Öğrenciye  hangi  sporu  sevdiği  sorulur.

 

Güdüleme

Öğrenciye  spor  yapmanın  faydaları  anlatılır.

 

Gözden  Geçirme

Öğretmen  konuya  ilişkin  öğrenciye  bir  kaç  hareket  yaptırır.

 

Derse  Geçiş

Öğrenciye  yapılan  hareketleri  iyi  izlemesi  söylenir.

 

Bireysel  Öğrenme  Etkinlikleri

( Ödev,deney,problem  çözme, v.b. )

 

       

BÖLÜM  III :

Ölçme-Değerlendirme

·         Bireysel  öğrenme  etkinliklerine  yönelik

Ölçme-Değerlendirme 

Bireysel  Değerlendirme

1.saat

 

 

5.saat

2.saat

 

 

6.saat

3.saat

 

 

7.saat

4.saat

8.saat

 

 

BÖLÜM  IV :

Planın  Uygulamasına  İlişkin  Açıklamalar

 

 

DEĞERLENDİRME  AŞAMASI     

 

Öğrenciye  ders  anlatıldıktan  sonra  davranış  değişliğine  ulaşıp  ulaşmadığımızı  kontrol  etmek  için  plan  sonundaki  değerlendirme  tablolarına  öğrencinin  performansı  işlenir  bu  sayede    seviyesi  kayıt  altına  alınmış  olur  ve  ilerlemeler  daha  net  takip  edilir.

 

UYARI :Her  ders  sonunda  öğrencinin  performansı  değerlendirme  tablosuna  mutlaka  işlenmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BİREYSEL  DERS  PLANI                

BÖLÜM I :                                                                                                                                                                          

Dersin  adı

 

Sınıf

 

Ünite  Adı / No

 

Önerilen  Süre

 

BÖLÜM II :

Öğrenci  Kazanımları /

Hedef  ve  Davranışlar

Uzun  Dönemli  Amaç:

 

Kısa  Dönemli  Amaç:

 

Öğretimsel  amaç:

 

 

Ünite  Kavramları Sembolleri/  ve  Davranış Örüntüsü

 

Öğretme-Öğrenme-Yöntem ve  Teknikler

 

Kullanılan  Eğitim  Teknolojileri-

Araç-Gereçler  ve  Kaynakça

 

Öğretme-Öğrenme  Etkinlikleri

Dikkati  Çekme

 

 

 

Güdüleme

 

 

 

Gözden  Geçirme

 

 

 

Derse  Geçiş

 

 

 

Bireysel  Öğrenme  Etkinlikleri

( Ödev,deney,problem  çözme, v.b. )

 

 

 

 

 

 

       

BÖLÜM  III :

Ölçme-Değerlendirme

·         Bireysel  öğrenme  etkinliklerine  yönelik

Ölçme-Değerlendirme 

Bireysel  Değerlendirme

1.saat

 

 

5.saat

2.saat

 

 

6.saat

3.saat

 

 

7.saat

4.saat

8.saat

 

 

BÖLÜM  IV :

Planın  Uygulamasına  İlişkin  Açıklamalar

 

 

 

 

 

 

 

1188 kez indirildi

YORUM YAZIN