Disiplin cezalarında zamanaşımına dikkat!

Memurlar hakkındaki disipline dair hükümler 657 sayılı Kanunun 124 ila 144. maddeleri arasında düzenlenmiştir.

Kanunun 127. maddesinde disiplin cezası verilmesinde zaman aşımı hususu düzenlenmiştir. İlgili madde şu şekildedir:

Madde 127 – (Değişik madde: 12.05.1982 – 2670 S.K./33. md.)

Bu Kanunun 125 inci maddesinde sayılan fiil ve halleri işleyenler hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğininöğrenildiği tarihten itibaren;

a) Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarında bir ay içinde disiplin soruşturmasına,

b) Memurluktan çıkarma cezasında altı ay içinde disiplin kovuşturmasına, Başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren nihayet iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

DEĞERLENDİRME

Yukarıdaki maddede iki durum düzenlenmiştir.

1- Disiplin soruşturmasında zamanaşımı süresi: Madde metnine göre disipline konu fiilin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren, ilk dört ceza için, 1 ay içinde disiplin soruşturmacısının atanması gerekmektedir. Burada en önemli konu disipline konu fiilin ne zaman öğrenildiğidir. Öğrenme tarihinden itibaren, ilk dört ceza için, 1 aylık zamanaşımı süresi başlar.

Örnek – Bir vatandaşın, memurun kötü davranışıyla ilgili olarak idareye 14/4/2013 tarihinde başvurması halinde, 14/5/2013 tarihine kadar bir soruşturmacının atanarak, konunun incelenmesi gerekmektedir. Eğer soruşturmacı örneğin 17/5/2013 tarihinde atanırsa, memura ceza verilemeyecektir. Zira bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmamıştır.

2- Disiplin cezası verilmesinde zamanaşımı süresi: Yukarıda bir nolu maddede açıkladığımız husus, disiplin soruşturmacısı atanmasına ilişkin zamanaşımı konusudur. Maddenin son fıkrasında ise, disiplin cezası verilmesindeki zamanaşımıdır. Buradaki zamanşımı ise, fiilin işlendiği tarihten itibaren 2 yıldır. Yukarıdaki örnekten gidecek olursak, memur hakkındaki şikayet dilekçesi 14/4/2013 tarihinde evrağa girmiş ise 14/4/2015 tarihine kadar disiplin cezası verilmez ise memura zamanaşımından dolayı disiplin cezası verilemez.

Bu konuyu şu şekilde genişletebiliriz: Hiçbir memur hakkında, bugün itibariyle, 19/4/2011 tarihinden önceki disipline konu fiilerinden dolayı disiplin cezası verilemez. Örneğin memur hakkında rüşvet aldığı iddiası olsa dahi, bugün itibariyle, bu fiil 19/4/2011 tarihinden önce işlenilmiş ise memura adli yargıda takibat yapılabilir ama idari soruşturma ile disiplin cezası verilemez.

Memurlar.Net - Özel
 
http://www.memurlar.net/haber/363120/
 

838 kez okundu

YORUM YAZIN