Gezegenimiz Dünya

DÜNYAMIZIN ŞEKLİ: Dünyamız alttan ve üstten(kutuplardan) hafif basık, ortadan şişkin bir KÜRE şeklindedir.
DÜNYA’MIZIN KÜRE ŞEKLİNDE OLDUĞUNUN KANITLARI:
1-Ay tutulmasında Dünya’nın, Ay üzerine düşen gölgesinin daire şeklinde olması. Ancak küre şeklindeki bir cismin gölgesi daire şeklinde olur.
2-Uzaktan gelen bir geminin önce dumanını, sonra bacasını veya bayrağını daha sonra da geminin tamamını görmemiz.
3-Bir uçağın, Magellan gibi belirli bir noktadan başlayarak sürekli aynı yönde gitmesi sonucu başladığı noktaya geri dönmesi.
4-Dünyanın uzaydan çekilen fotoğrafları,

 

 

DÜNYAMIZIN KATMANLARI VE ÖZELLİKLERİ

1-HAVA KÜRE (ATMOSFER )

 • Hava Küre, Dünya’yı çepeçevre saran gazlar topluluğudur.
 • Hava katmanın alt sınırı kara ve deniz yüzeyleridir. Üst sınırı ise uzay boşluğunun başladığı yerde son bulur.
 • Hava Kürenin ilk 12 km’sinde hayat devam eder. Yağmur, kar, rüzgâr, kasırga, fırtına gibi hava olayları Hava Kürenin ilk 12 km’lik bölümünde gerçekleşir.
 • Hava Küredeki, Ozon tabakası, Güneş’ten gelen zararlı ışınları engelleyerek Dünya’mızı korur.
 • Hava kürede en fazla azot gazı(%78),daha sonra oksijen (%21)  ve % 1 oranında da diğer gazlar bulunur.

2-SU KÜRE (HİDROSFER)

 • Dünya’mızdaki; Okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve yer altı suları Su Küreyi oluşturur.
 • Dünya yüzeyinin çok büyük bir kısmını( ¾)  Su Küre kaplar.
 • Etrafı sularla çevrili büyük kara parçalarına KITA, kıtalar arasındaki birbiriyle bağlantılı büyük su kütlelerine de OKYANUS denir.
 • Okyanus ve deniz suları tuzlu, akarsu ve göllerin suları tatlı sudur.
 • Su Kürenin yaklaşık olarak, sadece YÜZDE BİRİ (% 1) içme suyu olarak kullanılabiliyor.

3-TAŞ KÜRE ( YER KABUĞU-LİTOSFER)

 • Taş Küre, canlıların çoğunun yaşadığı, besin ve barınak bulduğu, bitkilerin büyüdüğü bir katmandır.
 • Taş Küre, çeşitli taş, toprak ve kayaçlardan oluşur.
 • Deniz ve okyanus tabanlarında ince, karalarda ise daha kalındır.
 • Karalar, yer kabuğunun  ¼ ‘ ini oluşturur.
 • Sıcaklık her 33 m aşağı inildikçe 10 0  (on derece) yükselir.

4-ATEŞ KÜRE (MANTO-PİROSFER)

 • Yer Kabuğunun hemen altında bulunan, Yer Kabuğundan daha kalın ve daha sıcak bir katmandır.
 • Ateş Kürede kayaçlar eriyerek akışkan hale gelir.
 • Erimiş kayaçlar ve madenler Ateş Küreyi oluşturur.
 • Bazen ermiş madenler yer kabuğu çatlaklarından yukarı püskürerek VOLKANLARI (YANARDAĞLARI) meydana getirir.
 • Ateş Kürenin yapısında bulunan sıvı maddeye MAGMA denir. Yanardağlardan çıkan magmaya LAV denir.

5-AĞIR KÜRE (ÇEKİRDEK-BARİSFER)

 • Dünya’nın en iç ve en kalın katmanıdır.
 • Küçük bir küre şeklinde Dünya’nın merkezinde yer alır.
 • Demir ve nikel gibi ağırlığı büyük maddelerden oluştuğu için bu adı almıştır.
 • Çevremizdeki bütün maddeleri eritecek kadar sıcaktır. 
 • Sıcaklığın çok yüksek olduğu (4000 °C -6000 °C ) bu katmanda bütün maddeler gaz veya sıvı halde olması gerekirken yüksek basınçtan dolayı katıya yakın haldedir.

DÜNYAMIZIN YAPISINDA OLANLAR

KAYAÇ:

 • Kayaç, çeşitli minerallerin birleşmesi sonucu oluşmuş katı maddedir. 
 • Çeşitli minerallerin veya taş parçacıklarının veya tek bir mineralin fazla sayıda birikmesinden meydana gelir.
 • Magmadan gelen lavların zamanla soğuyup katılaşmasıyla oluşur.
 • Yukarıda da görüldüğü gibi kayaçların büyük ve sert kitlelerine KAYA,kayaların parçalanmış daha küçüklerine TAŞ,taşın daha küçüklerine ÇAKIL ve çakılın ufalanmış haline de KUM denir.

MİNERAL :

 • Taşlar çok küçük parçacıkların birleşmesi sonucu oluşur.Taşları meydana getiren çok küçük parçacıklara MİNERAL adı verilir.
 • Kayaçlara farklı özellikler kazandıran yapılardır. 
 • Taşın;Şekli,rengi,sertliği,biçimi ve dayanıklılığı minerallere bağlıdır.
 • Aynı mineralden oluşan taşlar tek renkli olur.
 • Cıva dışındaki tüm mineraller katıdır.
 • Ekonomik değeri olan minerallere MADEN adı verilir.

MİNERALLERİN GÜNLÜK YAŞANTIMIZDA KULLANILDIĞI ALANLAR :

 • Süs eşyalarında (altın,gümüş)
 • Mutfakta kullandığımız tencere ve tavalarda (bakır,alüminyum…)
 • Çeşitli makine ,motor ve arabalarda (demir,bakır )
 • İlaçlarda (çinko,alüminyum,demir )
 • Yemek tuzunda ,
 • Bebeklerde kullanılan pudrada (talk )
 • Ampuldeki ışık veren telde (tungsten)
 • Ayna yapımında (silisyum ve gümüş )
 • Kurşun kalem içindeki uçta (grafit)
 • Tebeşir yapımında (alçı taşı)
 • Diş macununda (florit)
 • Termik santrallerde (kömür) kullanılır,

TOPRAĞIN OLUŞUMU : 

 • Kayaçların ufalanmasıyla oluşan kum,uzun yıllar içinde toprağa dönüşür.
 • Toprak Taş Küreyi dıştan saran ince bir tabakadır.
 • Yer Kabuğunu oluşturan kayaçların ;Sıcaklık farkı (gece-gündüz),rüzgâr, yağışlar, canlılar ve zamanla parçalanıp ufalanmasıyla TOPRAK oluşur.
 • Yer kabuğunu örten toprak tabakasının bir santimetrekaresi( 1 cm2) yüzlerce yılda oluşur.
 • Toprakta hava ve su bulunur.

EROZYON 

 • Toprağın verimli kısmının su,rüzgâr ve canlıların etkisiyle aşınarak başka bir yere götürülmesine EROZYON (Toprak Aşınması )denir. 

EROZYONU ÖNLEMEK İÇİN

 • Yamaçlar ağaçlandırılmalı,
 • Bentler ve barajlar yapılmalı,
 • Ormanlar korunmalı ve sayısı arttırılmalı,
 • Toprak eğimine ters sürülmelidir. Sel sularının hızla akışını engellemek için setler ve teraslama yapılmalıdır.

HAVA
Temiz hava;  

 • İçinde 1/5 (% 21) oranında oksijen bulunan,
 • Mikropsuz,
 • Zararlı gazların bulunmadığı havadır.

Havadaki;

 • Oksijen gazı, insanlar ve hayvanların solunumla enerji üretmesini, bitkilerinde besin üretmesini sağlar,
 •  Ozon gazı, canlıları Güneş’in zararlı etkilerinden korur.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir