Harcırah almanın püf noktaları neler?

 

Osmaniye’den okurumuz Kemalettin Tarcan soruyor: “Bünyamin bey, bir devlet kurumunda personel servisinde memur olarak çalışıyorum. Harcırah konusunda bazen tereddütlerimiz oluyor. Ayrıntılı olarak harcırahın ne olduğunu açıklar mısınız?”

Sayın okurumuz, harcırah; 6245 sayılı Harcırah Kanunu’na göre kanun kapsamındaki kamu kuruluşlarının devlet memurları, hizmetlileri, aile fertleri ve fahri çalışanlarına ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını ifade eder.

Belirtilen kamu görevlileri yurtiçinde ve yurtdışında geçici veya sürekli olarak bir vazife ile görevlendirildiklerinde ve vazife icabı memuriyet mahalli dışına çıktıklarında Kanunda gösterilen hallerde harcırah almaya hak kazanırlar. Harcırah Hangi Hallerde Ödenir?

Harcırahın türleri aşağıdaki gibidir:

1- Sürekli görev harcırahı (başka bir deyişle atama harcırahı),

2- Geçici görev harcırahı (geçici görevle gidenlerin harcırahı),

3- Tedavi için gönderilenlerin harcırahı,

4- Hastalara refakat edenlerin harcırahı.

Kimler Harcırah Alır?

Harcırah Kanunu’nda belirtilen hallerde;

1- Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;

 

2- Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;

 

3- Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;

 

4- Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;

 

5- Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;

 

6- Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;

 

7- Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;

 

8- Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye’de bırakacakları aile fertlerine;

 

9- Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;

 

10- Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere;

 

Harcırahın Unsurları Nelerdir?

Harcırah;

 

– Yol masrafı,

 

– Yevmiye,

 

– Aile masrafı ve

 

– Yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.

 

Atanan Kişinin Yurtiçi Yer Değiştirme Masrafı Nasıl Hesaplanır?

 

Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

 

a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,

 

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),

 

c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi,

 

olarak hesaplanır.

 

Harcırah Hesabı Hangi Esasa Göre Yapılır?

 

Harcırah, Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.

 

Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır.

 

Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olunur.

 

Belirtelim ki harcırahın avans şeklinde yola çıkmadan alınması mümkündür. Bu şekilde avans olarak tediye edilen harcırah daha sonra mahsuplaşma sureti ile kapatılır.

 

Vekil Olarak Atananlar da Harcırah Alır

 

Bulundukları yerden başka bir yerdeki bir göreve vekalet suretiyle atananlara, Harcırah Kanununun geçici görevle başka yere gönderilenlere ilişkin hükümleri uygulanır, bu kişiler de geçici görev yolluğu alırlar.

http://www.memurhaber.com/harcirah-almanin-puf-noktalari-neler-g12639.html

 

785 kez okundu

YORUM YAZIN