HECE ETKİNLİK

HECE ETKİNLİK

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi9 sene önce
Hemen indir ()
4232 kez indirildi

Puanlama

KENDİMİ  DEĞERLENDİRİYORUM       (HECE)

    Kiraz geri döndü. Küçük kızın elini tuttu yeniden. Birlikte  içeriye girdiler. Kayıt yerinde  ilkokula yazıldığı günü anımsadı. Ana kız nasıl da umut ve sevinç yüklüydüler.
(Aşağıdaki sorulardan dört tanesini yukarıdaki metine göre cevaplayınız.)

1)Yukarıdaki metinde aşağıdaki duygulardan hangisinden bahsedilmemektedir?
a)umut                      b)üzüntü                 c)sevinç

2)Yukarıdaki metnin  ikinci cümlesi kaç hecelidir?
a)10               b)12                   c)14

3)Yukarıdaki metnin son cümlesinde kaç tane bir heceli sözcük vardır?
a)2                b)3                   c)4

4)Yukarıdaki metinde hece sayısı en az olan cümle kaçıncı cümledir?
a)1. cümle                      b) 4. cümle                c)3.cümle 

5)Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisinin hece sayıları aynıdır?
a)Metin-okulda              b)Hasan-bankta            c)Seda- kaydırakta

6)Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin son hecesi dört harften oluşmuştur*
a)inanç                     b)Türkçe               c)merdiven

7)Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tek heceli bir   sözcük yoktur?
a)Ona şort yakışmamış.       
b)Sert meyveleri yiyemiyor.  
C)Ayşe kitap okuyor.

8)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?
a)satı-rbaşı              b)prog-ram-lı              c)bil-gis-ayar

 

9)”Hayatta en gerçek yol gösterici  ilimdir.” özdeyişinde kaç tane bir heceli sözcük vardır?  
a) 1                      b)2                   c)3

 

10)”Uzun gagasıyla çorbayı içmeye çalışmış.” cümlesinde  dört heceli olan sözcük hangisidir?
a)çalışmış                     b)çorbayı               c)gagasıyla

 

 

11)En az heceli atasözü aşağıdakilerden hangisidir?
a)İyilik eden iyilik bulur.
b)Ev alma komşu al.
c)İşleyen demir ışıldar.

12) Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)”misafir” kelimesi iki hecelidir.
b)”teşekkür” kelimesi üç hecelidir.
c)”kaplumbağa” kelimesi dört hecelidir.

13)Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin hece sayısı diğerlerinden fazladır?
a)gelincik                b)ilericilik            c)alaycılık

14)Aşağıdaki açıklamalardan hangisi doğrudur?
a)Dört harfli hece olmaz.
b)Hece en az iki harften oluşur.
c)Her hecede bir sesli harf bulunur.

15)Aşağıdakilerden hangisi hem hece hem kelimedir?
a)kan                 b)el                 c)dir

16)Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin ilk hecesi dört harften oluşmamıştır?
a)koştu                b)sertçe               c)kalpten

17)Aşağıdaki sözcüklere “ı” harfini ekleyelim. Hangisinde hece sayısı artmıyor?
a)artık-artığı
b)kitap-kitabı
c)ağız-ağzı

18) 1.şeker                 2.çiçekçi            3.çiftçi             4.gözlüklerin
Yukarıda verilen kelimelerin hangilerinin hece sayıları birbirine eşittir?
a)1-2               b)2-4                  c)1-3

19)”Damlaya damlaya  ………..        olur.” atasözünde boş olan yere getirilecek kelime kaç hecelidir?
a)1               b)2                c)3

20)Hece sayısı en çok olan cümle hangisidir?
a)Pazara gittiniz mi?
b)Güzel filmler izledim.
c)Çok kitap okur musunuz?
İNSANLAR SÜTE BENZER.
ÇEVRELERİ TEMİZ OLMAZSA HEMEN BOZULURLAR.
KENDİMİ DEĞERLENDİRİYORUM (HARF)

                         TEMİZLİK
Bir dostum vapurla yolculuk yapıyormuş. Yanında yabancı ülkelerden birinde tanıştığı bir aile varmış.Dostum çocuğa sürpriz yapmak için cebine bir paket çikolata koymuş.Yolculuk sırasında çikolatayı cebinden çıkarmış.Kağıtları soy-
muş,çikolatayı çocuğa uzatmış. Kağıtları buruşturup  denize atmış.Bunu gören
çocuk şaşkınlıkla bağırmış:
-Aaa! Denizi kirleteceksiniz.Bakın karşıda çöp sepeti var.Niye oraya atmıyorsunuz?
H.ALİ YÜCEL

İlk dört soruyu parçaya göre cevaplayınız.
1)Yazarın dostu nerede yolculuk yapıyormuş?
a)karada                   b)denizde                    c)havada

2)Yazarın dostu cebine niçin çikolata koymuş?
a)Denize atmak için               b)Yemek için           c)Çocuğa sürpriz  yapmak için

3)Çocuğu şaşırtan davranış nedir?
a)Adamın cebinden çikolata çıkması
b)Adamın kağıtları denize atması
c)Adamın çikolatanın hepsini yemesi

4)Çocuğun davranışı onun hangi özelliğini gösteriyor?
a)Çevreyi koruduğunu
b)Büyüklerine saygılı olduğunu
c)Çikolatayı herşeyden çok sevdiğini

5)Aşağıdakilerde hangisi hem harf hem hecedir?
a)k                 b)ö                   c)s

6)”Türkçe dersini çok severim.” cümlesinde kaç tane sesli harf vardır?
a)9                       b)8               c)7

7)Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde ünsüz harf sayısı en fazladır?
a)kömürcü                       b)Türkçe                    c)yapışkan

8)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “sporcu” sözcüğü ile aynı hece sayısına eşittir?
a) gençlik                    b)maydanoz                c)dikdörtgen

9)Aşağıdaki harflerden hangisi alfabede daha önce yer alır?
a)g                      b)h                   c)e

10)”Bahçedeki gülleri izledim. Onların güzel kokularını içime çektim.Koparmak istediğimde dikeni elime battı.”
Yukarıdaki parçaya göre sırayla hangi duyu organları kullanılmıştır?
a)kulak-burun-dil             b)göz-kulak-burun           c)göz-burun-dil

11)Aşağıdakilerden hangisi temiz bir çevrenin özelliği olamaz?
a)Temiz çevre, temiz havalı ve bol güneşlidir.
b)Temiz çevre tozlu dumanlıdır.
c)temiz çevrede çöpler çöp bidonuna atılır.

12)Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?
a)dolap                b)çimento               c)salyangoz

13)Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?
a)ha-nım-e-li             b)kö-roğ-lu              c)ge-ce-kon-du

14)Aşağıdaki  kelimelerin hangisi bir ünsüz bir ünlü bir ünsüz harften oluşmuştur?
a)sen             b)üst                b)ova

15)Aşağıdaki sözcük gruplarından hangisi alfabetik sıra ile yazılmamıştır?
a) alt,altı,altıgen,altın       
b)ada,adalet,adak,aday             
c)akademi,akarsu,akasya,akbaba

16) 1.arasından        2.ağaçların          3.korkuttu           4.gelen ses
Yukarıdaki  numaralı sözcüklerden anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulduğunda sıralama aşağıdakilerden hangisi  olur?
a)2-1-4-3                  b)3-2-4-1                 c)1-2-3-4

17)Aşağıdaki kelimelerin hangisinde ünlü ve ünsüz harf sayısı birbirine eşittir?
a)korudu            b)kızgınlık          c)temizlik

18)Dostluğun biz sevgisiyle
Toplandık her an burda
Bu sevgi bağı kopmaz hiç
Dağılsak bir gün yurda.
*Yukarıdaki dörtlükte büyük ünlü uyumuna uyan kaç kelime vardır?
a)9             b)8                c)7

19)”Terli terli su içen çocuk hasta oldu.”cümlesinde kaç tane iki heceli sözcük vardır?
a)4               b)5               c)6

20)Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ünlü uyumuna uyuyor?
a)gözleme             b)daktilo                   c)domates

4232 kez indirildi

YORUM YAZIN