İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi9 sene önce
Hemen indir ()
917 kez indirildi

Puanlama

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ……………………………………………………………………………………………………………………….I

Birinci Bölüm

ÖĞRETMEN YETİŞTİRMENİN KISA TARİHÇESİ…………………………………………………….1

1) Gazi Orta Muallim ve Terbiye Enstitüsü…………………………………………………………3

2) Köy Eğitmen Kursları…………………………………………………………………………………..3

3) Köy Enstitüleri…………………………………………………………………………………………….4

4) Eğitim Enstitüleri…………………………………………………………………………………………5

5) Yüksek Öğretmen Okulları……………………………………………………………………………5

6) Mesleki ve Teknik Orta Öğretim Kurumlarına Öğretmen Yetiştirme………………….6

7) Öğretmen Yetiştirmede Günümüzde ki Durum………………………………………………..6

İkinci Bölüm

ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE GÖZ ÖNÜNDE TUTULAN ÖLÇÜTLER………………………7

1) Genel Kültür Kazandırmaya Yönelik Ölçütler…………………………………………………7

2) Meslek Bilgisi Kazandırmaya Yönelik Ölçütler……………………………………………….8

3) Alan Bilgisi Kazandırmaya Yönelik Ölçütler…………………………………………………..9

Üçüncü Bölüm

MİLLİ EĞİTİM ŞURALARINDA ÖĞRETMEN YETİŞTİRME…………………………………….11

1) Milli Eğitim Şurası……………………………………………………………………………………….11

2) 10.Milli Eğitim Şurası…………………………………………………………………………………..12

3) 11.Milli Eğitim Şurası…………………………………………………………………………………..13

4) 12.Milli Eğitim Şurası…………………………………………………………………………………..14

5) 15.Milli Eğitim Şurası…………………………………………………………………………………..14

6) 16.Milli Eğitim Şurası…………………………………………………………………………………..14

Dördüncü Bölüm

ÖĞRETMEN YETİŞTİRME MODELİMİZ……………………………………………………………………16

1) Programlar…………………………………………………………………………………………………..16

2) Programaların İçeriği……………………………………………………………………………………17

3) Dersler………………………………………………………………………………………………………..18

Beşinci Bölüm

YABANCI ÜLKELERDE ÖĞRETMEN YETİŞTİRME………………………………………………….20

1) Japonya………………………………………………………………………………………………………20

2) İngiltere ve Galler………………………………………………………………………………………..20

3) Fransa…………………………………………………………………………………………………………21

Altıncı Bölüm

ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE GENEL GÖRÜNÜM VE ÖNERİLER……………………………22

1) Genel Görünüm……………………………………………………………………………………………22

2) Öneriler………………………………………………………………………………………………………23

SONUÇ………………………………………………………………………………………………………………………25

KAYNAKÇA………………………………………………………………………………………………………………26

917 kez indirildi

YORUM YAZIN