KONU:NOKTALAMA İŞARETLERİ

KONU:NOKTALAMA İŞARETLERİ

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi9 sene önce
Hemen indir ()
1015 kez indirildi

Puanlama

KONU:NOKTALAMA İŞARETLERİ

1.)Aşağıdaki noktalma işaretlerinden hangisi cümlenin sonuna konulmaz?

A)Soru İşareti B)Ünlem İşareti

C)Kesme İşareti D)Nokta İşareti

2.)Cümlenin başına konulan noktalama işareti hangisidir?

A)Kısa Çizgi B)Uzun Çizgi

C)Virgül D)İki Nokta

3.)Bitmemiş, yarım kalmış cümlenin sonuna hangi noktalama işareti konulur?

A)Ünlem B)Üç Nokta

C)Soru İşareti D)İki Nokta

4.)”Garson paramın üstünü getirdiğinde, az önceki itirazıma çok nazik (!) bir biçimde yanıt verdi.”cümlesinde nazik kelimesinin önüne konulan ünlem (!) işareti ne amaçla konulmuştur?

A)İşaretten önceki kelimenin ünlem olmasından

B)Karşındakine hitap ettiğinden

C)Karşındakiylen alay ettiğinden

D)Heyecanlarını dile getirdiğinden

5.)Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi, cümle içindeki kelimelerin önüne konulmaz?

A)Ünlem İşareti B)Virgül İşareti

C)Kısa Çizgi D)Noktalı Virgül

6.)Sonuç ile netice arasındaki ilişki aşağıdaki kelimelerden hangisinde vardır?

A)Savaş-Barış B)Sözlük-Lügat

C)Aptal-Zeki D)Tembel-Çalışkan

7.)Satır sonuna sığmayan kelimeleri hecelere ayırırken bir alt satıra inen kelimeyi hangi işaretle ayırırız?

A)Birleştirme Çizgisi B)Kesme işareti

C)Düzeltme işareti D)Uzun Çizgi

8.)Aşağıdaki kelimelerin hangisinin üzerine (^) işareti konulmaz?

A)Dükkan B)Mükafat C)İmkan D)İfade

9.)Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti konulur?

A)Babam işten döndü mü

B)Off, canım çok yanıyor

C)Sağlık temizlikle başlar

D)Okumak çok güzeldir

10.)Kısaltmalrın yapıldığı hangi kelime yanlış yazılmıştır?

A)Prof. B)vb. C)Km. D)T.C.

11.)”bir, ışıktan, başında ,bu ,gezegenin ,varmış ,taç”

Yukarıda karışık olarak verilen kelimelerden anlamlı ve kurallı bir cümle kurarsak sondan 2. kelime hangisi olur?

A)Gezegenin B)Başında C)Işıktan D)Taç

12.)Aşağıdaki tarihlerden hangisinin yazımı yanlıştır?

A)23.4.1920 B)19/5/1919 C)23 Ekim 1923 D)10-11-1938

13.)Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna iki nokta (:) konulmalıdır?

A)Sinem,şöyle cevap verdi

B)Bir yıl kaç gündür

C)Of, gözlerim yandı

D)Oya,o kitapları çoktan okudu

14.)Bir mektupta, hitaptan sonra hangi noktalama işaretleri kullanılır?

A)Virgül B)İki Nokta C)Ünlem D)Nokta

15.)”Bu camı niçin kırdın dedi”cümlesinde soru işareti hangi sözcükten sonra kullanılmalıdır?

A)Camı B)Kırdın C)Niçin D)Dedi

16.)”Ay, bu ne güzel çocuk”cümlesinin sonuna, hangi noktalama işareti konulur?

A)Nokta B)Ünlem C)Soru İşareti D)İki Nokta

17.)Aşağıdaki cümlelerin hangisi yanlış yazılmıştır?

A)Ay’da canlılar yaşayamaz.

B)Bu ayda okula başladık.

C)Okulda ders çalıştık.

D)Bahçede oyun oynadık.

18.)Hangisinde ”de”nin ayrı yazılması gerekir?

A)Kitabım okulda kalmış.

B)Yemeğini yede git.

C)O da hemencecik topu tuttu.

D)Sınıfta kimse yokmuş.

20.)Aşağıdakilerden hangisinde ”de”kelimeye bitişik yazılır?

A)Yerini de bize söylemedi.

B)Çok gezdim de yoruldum.

C)Özgül’ü okul da gördüm.

D)Bana da bir kalem al.

21.)Niçin bazı kelimeleri kısaltarak yazarız?

A)Süs olsun diye

B) Kolay olsun diye

C)Yer ve zamandan kazanmak için

D)Kısa yazmamız gerektiğinden

22.)Hangisinde düzeltme (^) işareti konulmaz?

A)İstiklal B)Şafak C)Helal D)Hilal

1015 kez indirildi

YORUM YAZIN