MEB’de şube müdürü olmak için 5 yıl yeterli mi?

Milli Eğitim Bakanlığı görevde yükselme yönetmeliği 12 Ekim 2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin 6. maddesinde şube müdürü, tesismüdürü ve basımevi müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlüsınavla alınacağı belirtilmiştir. Yine aynı maddenin 3. fıkrasında ise hizmet süresi olarak şu kıstas belirlenmiştir:

 

“2) Talim ve Terbiye Kurulu uzmanı, eğitim uzmanı,uzman, raportör, sivil savunma uzmanı veya sayman kadrolarında iki; okul müdürü görevinde iki; müdür başyardımcısı veya müdür yardımcısıgörevlerinde ayrı ayrı veya toplamda üç; şef kadrosunda dört veya öğretmen kadrosunda beş ya da bu altbentte sayılan kadrolarda toplam dört yıldan az olmamak üzere asaleten görev yapmış olmak.”

 

Sadece bu maddeye bakan bazı ziyaretçilerimiz, öğretmenlikte 5 yıl hizmetin olmasının şubemüdürlüğüne başvurulması için yeterli olduğunu düşünmüşlerdir. Oysaki, şube müdürlüğü kadrosu bir Genel İdare Hizmetleri kadrosudur. GİH’teki 1, 2, 3 ve 4. dereceli kadrolara nasıl atama yapılacağı ise 657 sayılı Kanunun 68/B maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddede yer alan hükme göre MEB’deki 1. ve 2. derece şube müdürlüğü için 10 yıl; 3 veya 4. dereceli şube müdürlüğü için en az 8 yıl memuriyethizmetinin olması gerekmektedir. MEB’de 5. derece şube müdürlüğü varmıdır bilmiyoruz ama var ise 5. derece şube müdürlüğü için 8 yıldan da az hizmet aranabilir.

 

Burada önemli olan husus şudur 1 ve 2. dereceler için 10; 3 ve 4. dereceler için 8 yıllık hizmet süresinin tespitinde;

1- Kamudaki tüm statülerde geçen hizmet sürelerin tamamı (Sözleşmeli, vekil, memur)

2- Askerlikte geçen sürelerin tamamı,

3- Yüksek öğrenim gördükten sonra özel kurumlarda geçirilen sürelerin dörtte üçü (toplamda 6 yılıgeçemez)

değerlendirilmeye alınmaktadır.

 

Bir örnek verecek olursak: 5 yıl hizmeti olan bir öğretmenin, kamuya girmeden önce bir dersanede 4yıllık hizmeti var ise bu kişi 5+ 4*3/4=8 yıllık hizmeti olan birisi olarak değerlendirilecektir.

Memurlar.Net - Özel

683 kez okundu

YORUM YAZIN