Memurların bilmesi gereken bazı konular

Memurların bilmesi gereken bazı konular vardır ki iş işten geçtikten sonra bunları öğrenmenin maliyeti oldukça fazla olabilmektedir. İşte bugün memurların bilmesi gereken çok önemli bilgileri paylaşacağız.

10.000 TL banka kredisi alan memurun ek mal beyanı karşındaki durumu

Birçok memurun disiplin cezasına maruz kaldığı konulardan birisi de süresinde verilmeyen ek mal beyanıdır. Çünkü, ne zaman ve hangi durumlarda ek mal beyanı verileceği bilinmemekte ve gözden kaçırıldığı için de geleceği karartacak disiplin cezasına maruz kalınabilmektedir. 

Bu haberwww.dinihaberler.comadresinden kopyalanmıştırEk mal beyanı verilmesi Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. Bu Yönetmeliğin Ek Mal Bildirimi başlıklı 10’uncu maddesine göre beyanname vermek zorunda olan kamu görevlileri, eşleri velayeti altındaki çocukları ve kendilerinin şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar. Elde ettikleri net aylığın beş katı tutarı ‘mahiyet ve miktardaki malın iktisabı ile hak, alacak veya gelir sağlanması veya borçlanılması’, mal varlığında önemli değişiklik sayılmaktadır.

Burada dikkat edilmesi gereken husus memurlar için elde ettiği net maaşın 5 katı olan tutarın bilinmesi ve buna göre hareket edilmesidir. Çünkü, bazen bu husus karıştırılabilmektedir.

Bu durumu bir örnekle açıklamak gerekirse; VHKİ kadrosunda görev yapan bir personel net olarak 1.800 TL maaş alıyorsa, 1.800 x 5 = 9.000 TL den fazla mal elde edinmesi ya da borçlanması halinde ek mal beyannamesi verme zorunluluğu vardır. Buradan şu ifadeyi rahatlıkla söyleyebiliriz. Memurun net olarak aldığı aylık, ek beyanname verip vermeyeceğini belirleyecektir. Kimi memur 10.000 TL tutarında mal elde ettiği için ek beyanname vermek zorunda olacak kimi memur ise 50.000 TL mal elde ettiği için ek beyanname verecektir. Bütün kamu görevlilerinin bu duruma dikkat etmeleri gerekmektedir.

Okuyucumuz ise 10.000 TL banka kredisi çektiği için ek mal beyannamesi vermek zorundadır. Verilmediği takdirde cezalı duruma düşülecektir.

Dikkat edin, gayrimenkul ediniminde ek beyan konusunda tartışma var

Bize göre genel beyan dönemi dışında gayrimenkul ediniminde de mal varlığındaki artış tutarı maaşın 5 katı kadar ise ek mal beyannamesi verilmemelidir. Ancak, bu konuyu farklı yorumlayan kurumlar çıkabilir ve ek mal beyanı verme döneminde olduğu gibi tutarı ne olursa olsun ek mal beyanı verilmeliydi denebilme riski olduğu için riske girmeden gayrimenkul ediniminde tutara bakmadan süresinde ek mal beyannamesi verilmesini öneririz.

Burada dikkate edilmesi ve bilinmesi gereken bir husus da birlikte oturulsa dahi velayet altında olmayan çocuklar için yani 18 yaşından büyük çocuklar için hem genel beyan, hem de ek beyan döneminde mal beyannamesi vermeye gerek olmadığıdır.

Zamanında ek mal beyannamesi verilmemesinin cezası

657 sayılı Kanun’un 125’inci maddesinde ‘Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak’ fiilinin karşılığı olan disiplin cezası, Kademe ilerlemesinin durdurulmasıdır. Şayet zamanında vermeyi unutmuşsanız daha fazla geciktirmeden hemen beyannamenizi vermenizi öneririz. Bu durumu kurumunuz kendiliğinden tespit ederse, ‘Kademe ilerlemesinin durdurulması’ cezasına muhatap olmanız kaçınılmazken kendiliğinizden vermeniz halinde hiç ceza almamanız dahi mümkün olabilir.

Dikkat edin, aldığınız hastalık raporlarını en geç takip eden gün vermek zorundasınız

Yeni yürürlüğe giren ‘Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları İle Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin’ 7’nci maddesine göre;

1- Hastalık raporlarının aslının veya bir örneğinin en geç raporun düzenlendiği günü takip eden günün mesai saati bitimine kadar elektronik ortamda veya uygun yollarla bağlı olunan disiplin amirine intikal ettirilmesi; örneği gönderilmiş ise, rapor süresi sonunda raporun aslının teslim edilmesi zorunludur.

2- Yine yıllık iznini yurtdışında geçiren memurların aldıkları hastalık raporları da dış temsilciliklerce onaylanmalarını müteakip en geç izin bitim tarihinde disiplin amirlerine intikal ettirilmesi gerekmektedir.

Aksi durumlarda disiplin cezası alabilirsiniz. Birçok memurun bu hususu bilmediğinden cezalı duruma düşmemesi için hatırlatma gereği duyduk.

Bayramınız kutlu olsun

Bütün okuyucularımızın ve İslam Âlemi’nin Kurban Bayramlarını en içten dileklerimle kutlar, bütün insanlığa güzel günler getirmesini Yüce Yaradan’dan temenni ederim.

Ahmet Ünlü / Yenişafak

Devamını Oku: http://www.personelmeb.net/guncel/memurlarin-bilmesi-gereken-bazi-konular-h72537.html#ixzz2Ah3DsPjT

681 kez okundu

YORUM YAZIN