Noktalama İşaretleri Genel

Noktalama İşaretleri Genel

Lisans
Dil
Dosya Boyutu
Üretici
İşletim Sistemi
Eklenme Tarihi9 sene önce
Hemen indir ()
1102 kez indirildi

Puanlama

Noktalama işaretleri, duygu ve düşüncelerin daha açık ifade edilmesi, tümcenin yapısı ve duraklama noktalarını belirlemek, okuma ve anlamayı kolaylaştırmak, sözün vurgu ve ten gibi özelliklerini belirtmek üzere kullanılan işaretlerdir.

Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti, tırnak işaretleri, ayraç ve kesme ait oldukları sözcüklere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir.

 

NOKTA ( . )

Tamamlanmış cümlelerin sonuna konur.

Kaçmayı namusuna yediremiyordu.

Kısaltmalardan sonra konur.

Prof. Dr. bkz. vb. Bn. P.T.T, T.B.M.M. … (Not: Son yıllarda kısaltma harflerinin aralarına nokta koymama yaygınlaşmıştır. TBMM, PTT, TCDD …)

Sıra gösteren sayılardan sonra konur.

II. Mehmet, 19. Yüzyıl, 150. sayfa…

Tarihlerde ay, gün, yıl arasına ve saatlerde zaman dilimleri arasına konur.

23.04. 2001, 23.15…

Sayı bölükleri arasına konur.

Bu yıl nüfusumuz 60.000.000’u aşacak gibi…

VİRGÜL ( , )

Eş görevli kelimeleri (isim, sıfat, zamir), kelime gruplarını ve sıralı cümleleri ayırmada:

Türk övün, çalış, güven.

Bir varmış, bir yokmuş…

Uzun cümlelerde özneden sonra konur:

Okullar, her yıl Eylül ayının ikinci haftasında açılır.

Cümlede, vurgulu şekilde belirtilmesi gereken kelimelerden sonra:

Babam, zavallı babam, beni çok severdi.

Seslenmelerden sonra:

Sevgili Ahmet,

Sana çoktandır yazamadım…

Aktarma cümlelerinin sonunda, tırnak işareti yerine:

– Ah şu aptalı bir yakalasam, diyordu.

Ara söz ve ara cümlelerin başında ve sonunda:

Okan, kim ne derse desin, iyi bir çocuktur.

Yazışmalarda yer adlarını tarihlerden ayırmak için:

Cağaloğlu, 23 Nisan 1945

Ondalık kesirlerde tam ve ondalık kısmı ayırmada:

0,45 ………. 23,0056…

NOKTALI VİRGÜL ( ; )

Birbirine bağlı, fakat her biri kendi içinde bağımsız cümleleri ayırmada:

At ölür, meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.

İki cümle birbirine ve, ama, fakat, çünkü, ancak, ne varki, bu nedenle gibi bağlaçlarla bağlanıyorsa birinci cümleden sonra:

Herkes oyuncu olamaz; çünkü oyuncu olmanın kuralları vardır.

Bir cümlede, virgülle ayrılmış örnek kümeleri ayırmada ya da değişik örnekler arasında:

En sevdiğim kız arkadaşları Ayşe, Selen, Fatma; erkek arkadaşları ise…

 

İKİ NOKTA ( : )

Başkasından aktarılan yazı ya da sözlerde, tırnak ya da konuşma çizgisinden önce:

Cemo sopasını yere indirdi ve:

– Git sopanı al öyleyse! Dayağı yiyeceksin. …diye bağırdı.

Bir cümleden ya da sözcükten sonra örnekler, açıklamalar sıralanacaksa:

Yeni harfler alındıktan sonra eski harflerle hiç yazmayan iki kişi vardı:

Atatürk ve İsmet İnönü!

Sıralama ve kataloglarda yazar adı ile eser başlığı arasına:

Falih Rıfkı Atay: Çankaya; Tarık Buğra: Küçük Ağa…

 

ÜÇ NOKTA ( … )

Birtakım bölümler, örnekler sayıldıktan sonra vb. anlamında kullanılır:

Başlıca yeryüzü şekilleri: Dağ, ova, yayla…

Bir metinden yapılan alıntılarda, atlanan yerlerde:

Benim altını çizdiğim şu: “… neden şu sanayileşmenin adını bir türlü koymamışız…”

Söz arasında söylenmeyen, söylenmek istenilmeyen kelimelerin yerine:

Ulan sen kim oluyorsun Sait’e karşı konuşmak için! Senin adın ne? Sen ne b… yazdın bu zamana kadar?

SIRA NOKTALAR ( …… )

Söylenmeden geçilen satırları belirtmek için kullanılır.

Beynimde karanlık, meçhul bir kubbenin derin akislerini işitiyorum. Öyle anlatılmaz bir heyecan duyuyorum ki…

Kendimi tutamadım. Öyle bir kahkaha attım ki…

SORU İŞARETİ ( ? )

Soru bildiren cümle ya da kelimelerden sonra:

Ben? Olacak iş mi kız kaçırmak? Efendim?

Ne zaman tükenecek bu yollar, arabacı?

Verilen bilgini kesin olmadığını, kuşku duyulduğunu belirtir:

Âşık Ömer: XIX. yüzyıl halk şairlerinden (1800? – 1859?)

Parantez içindeki soru işareti, söze kuşku ve alay anlamı katar ya da ne demek istenildiğinin anlaşılmadığını gösterir:

Bu kitabı bitirdiğini? Söylüyor.

 

ÜNLEM İŞARETİ ( ! )

Ünleme bildiren sözcüklerden, cümlelerden sonra konur:

– Hey gidi günler hey! dedi.

Öteki:

– Keşke görmeseydik! …

Söylev ve hitabelerde:

Ordular! İlk hedefiniz Akdeniz’dir. İleri!

Ey Türk gençliği! …

Söz arasında parantez içinde bir kelimeye dikkat çekmek için, ayrıca; alay bildirmek için ilgili kelimeden sonra parantez içinde kullanılır:

Aramızdaki kırgınlık (!) çoktan silinip gitti.

Bu çalışmayla (!) sınavı rahat kazanırsın.

KISA ÇİZGİ ( – )

Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmak için:

Üçüncü derecede veremden yatağa düşmüş zavallıya…

Ara sözleri, ana cümleleri, ayrıntı sayılabilecek açıkları belirtmede:

Örnek olsun diye – örnek istemez ya – söylüyorum.

Bu ezanlar -ki şahadetleri dinin temeli…

Ekleri belirtmede:

Mastar ekleri “-mek, -mak” tır.

Eski yazı dilinde kullanılan Arapça ve Farsça birleşik kelimelerdeki kök ve ekleri ayırmada:

Resm-i geçit, Hâkimiyet-i Milliye…

Kelimelerin hecelerini ayırmak için:

Sak-la sa-ma-nı, ge-lir za-ma-nı…

İki veya daha çok millet (ülke dili) adı arasındaki bağı belirtmede:

Türk – Alman ilişkileri, Türkçe – İngilizce sözlük…

İki veya daha çok özel ad arasındaki bağ kısa çizgi ile belirlenir:

Aydın – İzmir yolu, Ankara – Samsun demir yolu…

UZUN ÇİZGİ (—)

Karşılıklı konuşmalarda konuşan değiştikçe sözlerin başına konur:

– Ben çok para istemem efendim.

– Ama ben çok az para veririm.

– Ne kadar verir siniz?

– Bir kuruş.

– Günde bir kuruş mu?

– Hayır…

– Ayda bir kuruş mu, efendim? …

TIRNAK İŞARETİ ( ” ” )

Metin içinde başkasına aktarılan yazı ya da sözlerin başına ve sonuna konur:

Atatürk: “Yurtta sulh, cihanda sulh!” sözüyle barışçı olduğunu herkese duyurmuştur.

Kitapların, sanat eserlerinin, bilimsel yayınların, yazıların birkaç kelimeden oluşan başlıkları metin içinde genellikle tırnak içine alınır:

İsmet “Ali Baba ve kırk Haramiler” adlı kitabı okumuş.

Tırnak içine alınan başlıklardan sonra kesme işareti kullanılmaz:

Gazete ve dergi başlıkları tırnak içine alınmaz:

Serhat Basamak Ünite Dergisi’ni çok beğeniyorum.

PARANTEZ ( )

Bir cümle ya da açıklamanın başına ve sonuna konur:

“Büyük” kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı olan kelime aşağıdakilerden hangisidir?

Maddelerin sıralanışında, sayı ya da harflerden sonra parantezin kapama biçimi ” ) ” kullanılır:

a ) …… b ) …… c ) ……, 1) …… 2) ……

 

KESME İŞARETİ ( ‘ )

Özel adlar getirilen çekim eklerini ayırmak için kullanılır:

Ali’den, Mustafa’ya, Türkiye’de…

Gerçek kısaltmalara getirilen ekleri ayırmada:

TBMM’nin en yaşlı üyesi oturumu açtı.

Sayılara getirilen ekleri ayırmada:

23 Nisan 19202’de TBMM açıldı.  

Bir kelime içinde bir ünlünün düştüğünü göstermede:

N’oldu ?, N’etsin ?, N’apalım ? …

Özel adlardan türetilen isim, fiil ve sıfatlarda kesme işareti kullanılmaz:

Ankaralı, Türkçe, Türklük, Araplaşmak…

1102 kez indirildi

YORUM YAZIN