24 Saat Derse Giren Öğretmen Ne Kadar Ek Ders Alır?

Öğretmenlerin ek ders ücretleri nasıl hesaplanır?

Ek ders ücreti şu şekilde hesaplanabilir: Öğretmenin girmiş olduğu toplam ders sayısından maaş karşılığı olan ders saati çıkarılır. Örneğin haftada 26 derse giren bir öğretmenin ek ders hesaplaması:

  1. 26-15= 11 saat ek ders.
  2. Dersi hazırlama ve programlama için 2 saat ek ders,
  3. Sorumlu olunan sınıf var ise 2 saat ek ders.

Ek ders Nasıl Hesaplanır 2021?

Ek Ders Ücreti Nasıl Hesaplanır? Ek ders ücreti, ait olduğu ay için geçerli olan maaş katsayısı, gündüz dersleri için 140, gece ve haftasonu dersleri için 150 göstergesi ile çarpılarak hesaplanır.

10 saat derse giren öğretmen kaç saat ek ders alır?

Ayrıca her 10 saat ders ve katları için de 1 saat ek ders eklenir. Bu ise dersi programlama ve hazırlık olarak eklenmektedir. 9- 20 saat derse giren öğretmen için 1 saat ek ders, 20 – 30 saat ders için 2 saat, 30 ve üzeri için 3 saat ayrıca ek ders eklenir.

You might be interested:  FAQ: Kurs Öğretmen Başvuru Ne Zaman?

Sınıf öğretmeni maaş karşılığı kaç saat derse girer?

Sınıf öğretmenleri haftada 18 saat aylık ( maaş ) karşılığı ve ilave olarak 12 saatte zorunlu ek ders okutmakla görevlidirler. Sınıf öğretmenlerinin ders dışı hazırlık planlamadan 3 saat ve varsa nöbeti ile birlikte haftalık ek dersi 18 saat olabilmektedir.

Ek ders kaç TL 2021?

Bu değerlendirmenin ardından, 2021 -2022 sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti 18,21 TL olarak belirlendi. Devlet okullarında çalışan ücretli ve kadrolu öğretmenlerin ek ders ücreti ise 21,46 TL oldu. 2021 yılı destekleme ve yetiştirme kursu ek ders ücreti Temmuz ayında memurlara yapılan zamla birlikte belli oldu.

30 saate kaç saat ek ders?

30 saat derse giren bir branş öğretmeni 18 saat ek ders ücreti alır. 29 saat derse giren bir branş öğretmeni 16 saat ek ders ücreti alır. 28 saat derse giren bir branş öğretmeni 15 saat ek ders ücreti alır.

Bir öğretmen ne kadar ek ders alabilir?

Branş öğretmeni haftada kaç saat derse girerse girsin en fazla 20 saat toplam ek ders alabilir. Ek dersi 20 saatten fazla olsa bile 20 saat ek ders alır. Örneğin haftada 34 saat derse giren bir öğretmenin haftalık alması gereken ek ders sayısı 22 saat olmalı ancak bu öğretmene 20 saat ek ders yazılır.

Sınıf rehberliği kaç ek ders?

Yazının 5. Maddesinde yazılı bulunan “ Sınıf veya şube sorumluluğu verilen sınıf şube rehber öğretmenlerinin, anılan Kararın 6’ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre haftada 2 saat ek ders ücretinden yararlandırılmaları, gerekmektedir” ifadesi uyarınca 8 ve 12’ler dahil tüm sınıf şube rehber öğretmenleri ayrıca bu

Nöbete kaç saat ek ders?

Madde 9 – Eğitim faaliyetlerinde ek ders görevi verilen personelin nöbet tutmaları halinde her nöbet günü için 3 saat ek ders ücreti ödenir. Bu ödeme haftada 6 saati geçemez. Nöbet izninden yararlananlara bu ödeme yapılmaz.

You might be interested:  Sık sorulan: Aday Öğretmen Bakaya Kalırsa Ne Olur?

Ek ders ücreti kaç lira?

Öğretmen ek ders ücret zammı enflasyona göre belirleniyor. Bu değerlendirmenin ardından, 2021-2022 sözleşmeli öğretmen ek ders ücreti 18,21 TL olarak belirlendi. Böylece 16,73 TL olan ek ders ücretine yaklaşık 2 TL oranında zam geldi.

Bir öğretmen en fazla kaç saat ek ders alır?

Haftada 15 saatlik eğitim süresini aşarak haftada 15 saate kadar, DYK kursunu da dahil edilirse eğer, haftada 25 saate kadar branş öğretmenleri ek olarak derslere girebilir. Öğretmenler ise haftada toplamda 40 saate kadar ders verebiliyor.

28 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır?

Branş öğretmenleri maaş karşılıkları 15 saat olduğundan 28 saat derse giren branş öğretmeni 30-15=18 saat 2 saat de rehberlik veya kulüpten 2 saatte nöbetten toplam 22 saat ek ders ücreti alırlar. Meslek ve atelye öğretmenlerinin 20 saat maaş karşılıklarından geriye kalan saat sayısı ek ders olmuş olur.

Okul öncesi öğretmeni haftada kaç saat ek ders alır?

c) Okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenlerin çalışma saatleri, Millî Eğitim Bakanlığı Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar ile Okul Öncesi Eğitim Programına uygun olarak; tam gün eğitimde bir günde en çok 9, haftada 42 çalışma saati süresini, ikili ve yarım gün eğitimde ise bir

Bir öğretmen maaş karşılığı kaç saat derse girer?

3861. Madde 1 – A) Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yüksek okullar öğretmenleri maaşları karşılığı olarak haftada oniki saat ders okutmakla yükümlüdürler. Bu öğretmenlere, okullarında veya dengi okullarda ihtısasları içinde haftada altı saate kadar ücretle mecburi ek ders verilebilir.

Sınıf öğretmeni günde kaç saat çalışır?

a) Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının müdür, müdür başyardımcısı ve müdür yardımcıları haftada 6 saat, b) Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri haftada 18 saat, c) Genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenleri haftada 15 saat, ç) Atölye ve laboratuvar öğretmenleri haftada 20 saat, ders okutmakla yükümlüdürler.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *