25 Yıllık Öğretmen Ne Kadar Ilksan Ikramiyesi Alır 2017?

İLKSAN emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır?

Emekli yardımı hesaplama kalemleri şunlardır;

  1. Üyenin Sandığa ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz elli fazlası tutarı,
  2. Üyenin ödediği son aidat tutarının yüz ile çarpımının tutarı,
  3. Üyenin son aidat tutarının dört katının aidat ödenen toplam yılla çarpımının tutarı,

İLKSAN emekli ikramiyesi ne kadar 2020?

İLKSAN, 28 yıllık üyesine Eylül 2020 itibarıyla emekli ikramiyesi olarak sadece ve sadece 40 bin lira veriyor.

İLKSAN kesintisi her ay ne kadar?

İLKSAN, üyelerinden toplanan aidatlar(2020-Ortalama Aidat 84 TL) ve aidat dışı gelirler ile Doğum, Ölüm, Evlilik, Maluliyet, Cenaze, Afet, Terör, Şehitlik, Sağlık Destek, Emeklilik olmak üzere toplam 10 kalem Sosyal Yardım yapmaktadır.

İLKSAN ikramiyesi nedir?

İLKSAN. Malûliyet Yardımı, Sandık üyesi iken, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından malûlen emekli edilenlere, üyelik sürelerine bakılmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere yapılan sosyal yardımdır.

Ilksandan aidat iadesi alan var mı?

aidat ödemiş olanlara, birikmiş aidatları % 50 fazlası ile iade edilir. Şubat 2010 tarihinden itibaren ise birikmiş aidatlar yasal faiz uygulanarak hak sahiplerine iade edilir.

Emekli ikramiyesi ne kadar?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medyadan paylaştığı mesajda, “Bayram ikramiyeleri SSK emeklilerimize 13-14 Temmuz’da, Emekli Sandığı kapsamında olan emeklilerimize 15 Temmuz’da, Bağ-Kur emeklilerimize de 16 Temmuz’da ödenecek” dedi. Emeklilere bayram ikramiyesi tutarı 1100 TL olacak.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Nasıl Uzman Öğretmen Olunur?

Sınıf öğretmen emekli olunca Ilksandan ne kadar ikramiye alırım?

Öğretmenlerin hizmet yılı, ödedikleri aidatlara göre değişiklik göstermekle birlikte İLKSAN ‘ın 2020 yılı için sınıf öğretmenlerine devletin haricinde ödediği emekli ikramiyesi 49.000 TL ile 77.000 TL arasında değişkenlik gösteriyor.

Ilksan aidatı nasıl hesaplanır?

Emekli sandığı kurum kesintisi hesaplanırken öğretmenin tüm gelirleri yani gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, taban aylığı ve kıdem aylığı ile en yüksek devlet memuru aylığının % 85’i ile toplanır. Elde edilen toplamında % 20’si emekli sandığı kurum kesintisi olur. çıkan değerin %10’u ilksan aylık aidat kesintisidir.

Ilksandan çıkılabilir mi?

2016-2017 yılı toplu sözleşmesinde yer alan hüküm gereğince, İlksan üyeliğinden ayrılmak isteyen öğretmenler yılla birlikte, sandığa dilekçeyle müracaat ederek üyeliklerini sonlandırabilecek.

Ilksan aidatı nasıl geri alınır?

Aidat iadesi için gerekli belgeler;

  1. Aidat iadesi talep form dilekçesi, (tıklayınız)
  2. Üyenin tüm görev ve görev yerlerini gösterir, en son duruma göre güncellenmiş hizmet belgesi,
  3. Üyenin görev/görev yeri değişikliklerini belgeleyeceği; Atama kararnamesi / Personel nakil bildirimi veya istifa onay belgesi,

Ilksan seçimlerine katılmak zorunlu mu?

“c) Bütün seçimler gizli oy ve açık tasnif usulü ile yapılır. ç) Seçimle gelen üyelerin sürelerinin dolması halinde tekrar seçilmeleri mümkündür. A-2) Seçilecek adayların ve seçime katılanların İLKSAN Üyesi olması zorunludur.

İLKSAN kesintisi neye göre belirlenir?

Mevzuat gereği Kadrolu olarak görev yapan üyelerin, Emekli keseneği matrahlarının %2 si oranında, Sözleşmeli olarak görev yapan üyelerin, sigorta primine esas kazanç tutarının %2 si oranında aidatları kesilmekte olup aidat miktarında değişiklik yapılamamaktadır. İLKSAN ‘da Üyelik Sürdürme Nasıl Olur?

İLKSAN ölüm yardımı kimlere verilir?

İLKSAN. Cenaze Yardımı, sandık üyesi iken vefat eden üyelerimizin kanuni vârislerine yapılan karşılıksız yardımdır. 2021 Yılı Cenaze Yardımı tutarı, Asgari ücretin neti olan 2.825,90 TL’dir.

You might be interested:  Sık sorulan: Öğrenci Ve Öğretmen Arasındaki Ilişki Nasıl Olmalıdır?

2021 İLKSAN evlilik yardımı ne kadar?

İlkokul Öğretmenleri Sağlık ve Sosyal Yardım Sandığı İkraz Yönetmeliğine göre evlenme halinde kullanılacak olan ikrazı alan üyeler bu yardımdan faydalanamazlar. 01.01. 2021 tarihi itibariyle uygulanan Evlilik Yardımı 750,00TL’dir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *