FAQ: Aday Öğretmen 2 Ve 3 Değerlendirme Ne Zaman Yapılır?

Aday öğretmen 2 değerlendirme ne zaman yapılır?

10. Atmış iş günü sonunda Danışman Öğretmen ve Okul Müdürü tarafından MEBBİS üzerinden BİRİNCİ DEĞERLENDİRME yapılır. 11. Altı ayın sonunda Danışman Öğretmen ve Okul Müdürü tarafından MEBBİS üzerinden İKİNCİ DEĞERLENDİRME yapılır.

Aday öğretmen kaç gün sonra değerlendirilir?

Performans değerlendirilmesi, bir dönemde en az altmış iş günü fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanır. Danışman Öğretmenin kendi MEBBİS’inden değerlendirme yapması için otomatik olarak 60 gün hesaplanmaktadır. 60 günden önce değerlendirme yapılmasına MEBBİS izin vermemektedir.

Aday öğretmen kaç iş günü?

Yetiştirme sürecinde bulunan aday öğretmen günde 8 saat görevde olacak, ders ve diğer görevleri dışındaki sürede adaylık eğitimiyle ilgili faaliyetlerini sürdürecektir. Bu sürede aday öğretmene fiili olarak girmiş olduğu dersler dışında, yetiştirme süreci kapsamındaki faaliyetler için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

Aday öğretmen müfettiş değerlendirmesi ne zaman yapılır?

İlk değerlendirme ilk dönem 60 iş günü sonrasında danışman öğretmen ve okul müdürü tarafından MEBBİS üzerinden yapılır. İkinci değerlendirme ikinci dönem 60 iş günü sonrasında danışman öğretmen ve okul müdürü tarafından MEBBİS üzerinden yapılır.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Öğretmen Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer 2019?

Aday öğretmenler sınavı geçemezse ne olur?

Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler, il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden performans değerlendirmesi ve Eğitimlerini tamamlamış olanlar eğitimlerden muaf olarak tekrar sınava tabi tutulur.

Aday öğretmen yer değiştirebilir mi?

(3) Aday öğretmenlerin, alanında norm fazlası olması ile sınavda başarısız olmaları nedeniyle yapılacak yer değiştirmeler ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik kapsamında ifade edilen sağlık ve can

Aday öğretmen dosyasında neler olmalı?

Aday Öğretmen Dosyasında Bulunması Gerekenler

  • Türk Bayrağı indir.
  • İstiklal Marşı indir.
  • Atatürk Portresi indir.
  • Aday Öğretmen Formları
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu indir.
  • 1739 Sayılı Devlet Memurları Kanunu indir.
  • 2023 Vizyon Belgesi indir.

Aday öğretmenin hakları nelerdir?

Aday öğretmenler de asil olanlar gibi sendikalara üye olabilirler. Aday öğretmenler de Milli Eğitimin düzenlediği mahalli ve merkezi tüm seminer ve kurslara katılabilir ve bunlar için harcırah alabilir. Aday öğretmenler de ek derslere girebilir ve ek ders ücretlerini tam olarak alabilirler.

Aday öğretmen seminerleri ne kadar sürer?

1. Aday öğretmenler; sınıf içi, okul içi ve okul dışı uygulamalardan sonra, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı Uzaktan Eğitim Seminerine (160 saat) katılırlar. 2.

Aday öğretmen tek başına derse girebilir mi?

* Aday öğretmenler hiçbir şekilde raporlu öğretmenlerin yerine veya öğretmeni olmayan bir sınıfta tek başlarına derse giremeyecek. * Aday öğretmenler danışman öğretmenlerin nöbet gününde danışman öğretmenle beraber nöbet tutacaklar. Bunun dışında aday öğretmene fiilen ve tek başına nöbet görevi verilmeyecek.

Aday öğretmen ders izleme kaç saat?

Bu süreçte girdiği dersler ve ders hazırlıkları, yetiştirme programının “ Ders Planlama ve Hazırlık/Değerlendirme (144 saat )” ile “ Ders Uygulaması (90 saat )” saatlerinden sayılacaktır. – Aday öğretmenler, yetiştirme sürecinde çalışma programı çerçevesinde haftada 2 (iki) saat ders izleme uygulaması yapacaktır.

You might be interested:  FAQ: Norm Fazlası Öğretmen Ne Demek?

Aday öğretmen AKS ye ne zaman girer?

Adaylık Kaldırma Sınavına ( AKS ) giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran aday öğretmenler, herhangi bir başvuru alınmaksızın, giriş belgeleri düzenlenerek sınava alınacaklardır. Sınav ( AKS ) 05 Eylül 2021 Pazar Günü Saat: 10.00’da 81 il merkezinde yazılı olarak tek oturumda yapılacaktır.

Özel okulda çalışan öğretmenin adaylığı kalkar mı?

Üniversite veya yüksek okullarda en az iki takvim yılı öğretim görevlisi, öğretim üyesi veya fiilen derse girmek suretiyle araştırma görevlisi veya okutman olarak görev yapanlardan kurumlarda görev alabilme nitelik ve şartlarını taşıyanlar ile alanında en az iki yıl çalışan öğreticiler özel öğretim kurumlarında görev

Aday öğretmen eş durumundan tayin isteyebilir mi?

* Eş durumundan tayin isteyebilir miyim? – Aday öğretmenler asıl görev yapacakları eğitim kurumlarında bir yıllık görev süresini doldurmaları koşuluyla Bakanlığımızın özre bağlı yer değiştirme dönemlerinde yaptığı duyuruları takip ederek aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

Adaylık semineri ne kadar sürer?

414 SAAT GEÇİRECEK: Toplam 24 hafta üzerinden programlanan eğitim; danışman eşliğinde sınıf içi, sınıf ve okul dışı faaliyet 14 hafta sürecek, bu da 414 saate denk geliyor. Seminer ve kurs türü çalışmalar ise 10 hafta (50 gün-300 saat) olacak. Aday öğretmenler, toplamda 714 saatlik bir yetiştirme sürecinden geçecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *