FAQ: Aday Öğretmen Uyarı Cezası Alırsa Ne Olur?

Sözleşmeli öğretmen uyarı cezası alırsa ne olur?

Aday sözleşmeli öğretmenler aylıktan kesme cezası aldıklarında memuriyetle ilişikleri kesilir. Dolayısıyla 657 sayılı Devlet Memuru Kanununun 125. maddesine göre uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve memuriyetten ihraç cezalarının ilk dördü sözleşmeli öğretmenlere verilebilir.

Aday memur disiplin cezası alırsa ne olur 2020?

Aday Memurluk Sırasında Disiplin Cezası Alınırsa Ne Olur? Aday memurlar adaylık süreleri içerisinde memurlar için öngörülmüş olan disiplin cezalarından aylıktan kesme ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almış olurlarsa disiplin amiri teklifi ve atama yetkilisi amir onayı ile memuriyetten çıkarılmaktadırlar.

Aday öğretmen adli ceza alırsa ne olur?

Bu görüşlere göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinde tanımlanan cezalar doğrultusunda, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren fiillerden birisini işlemesi durumunda, aday öğretmenin işinize son verilecektir.

Uyarı cezası memur olmaya engel mi?

Öte yandan, Uyarma cezası almış olmak; görev değişikliği ve naklen atanma konusunda memur için engel oluşturabileceği gibi, ilave kademe ilerlemesi yapmasını ve azami yükselebileceği derecenin üstündeki dereceye yükselmesini de geciktirebilmektedir.

You might be interested:  Soru: Ebaya Öğretmen Girişi Nasıl Yapılır?

Bir öğretmene uyarı cezası nasıl verilir?

Uyarma Cezası, ceza verilecek memurun disiplin amiri tarafından verilir. Disiplin amirleri her kurum için ayrı ayrı düzenlenmiştir. Örneğin, okuldaki öğretmen hakkında disiplin cezası vermeye yetkili amir, okul müdürüdür. Özel kanunların disiplin cezası vermeye yetkili amir ve kurullarla ilgili hükümleri saklıdır.

Sözleşmeli öğretmen disiplin cezası alır mı?

Bu kapsamda; hem 6 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da hem de 3 Ağustos 2016 tarihli ve 29790 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelik’te sözleşmeli öğretmenlerin disiplin

Aday memur hangi durumlarda disiplin cezası alır?

MADDE 30 – (1) Disipline aykırı fiil veya hâli tespit edilen aday memurlar hakkında da disiplin soruşturması yapılır. Fiil veya hâl, uyarma, kınama, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektirdiği takdirde disiplin cezası verilir.

Aday memur sınavı geçemezse ne olur?

Anılan memur kanununda eğitim programlarından birinden başarısız olanların bir sonraki aday eğitimlerine alınıp, alınmayacağı hususunda bir hüküm bulunmamaktadır.Bu nedenle aday memur sınavı geçemezse bir sonraki aday memur eğitimlerine katılamaz.

Disiplin Kurulu bir alt ceza verebilir mi?

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulunun ayrı bir ceza tayinine yetkisi yoktur, cezayı kabul veya reddeder. Ret halinde atamaya yetkili amirler 15 gün içinde başka bir disiplin cezası vermekte serbesttirler.” hükmüne yer verilmiştir.

Aday memur maaş kesim cezası alırsa ne olur?

Üç yıl geçtikten sonra tekrar sınava girip atanabilir. Aday memur memurluk yaptıkları adaylık sürecinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ve aylıktan kesme cezası aldığında memurluktan ihraç edilir.

Sözleşmeli personel ceza alırsa ne olur?

Memurlarla aynı işi yapan aynı unvanı ve çalışma ortamını paylaşan sözleşmeli personel için ise herhangi bir disiplin müeyyidesi bulunmamaktadır. Bugün 4/B için tek disiplin cezası diyebileceğimiz müeyyide sözleşmenin feshidir. Bu da en ağır yaptırım olup, memurluktan çıkarma cezasına eşdeğerdir.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Öğretmen Okulun Ilk Günü Ne Yapılır?

Sözleşmeli öğretmen görevden atılır mı?

Sözleşmeli öğretmenler asker öğretmen olarak görev yapmak üzere görevden ayrıldıklarında sözleşmeleri feshedilmektedir.

Üniversitede alınan uyarı cezası memuriyete engel midir?

657 sayılı Kanunun 48. maddesinde yer alan düzenleme gereğince artık tüm memuriyete girişlerde güvenlik soruşturması yapılmaktadır. Bu nedenle öğrencilik döneminde alınan disiplin cezalarının niteliği de memuriyete girişi etkileyecektir.

Yazılı uyarı cezası nedir?

Uyarma disiplin cezası; memura, görevinde ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin yazı ile bildirilmesidir. Kınama disiplin cezası ise: Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

Uyarı cezası tayine engel mi?

1-Devlet memurunun kurumlar arası naklinde kurumların muvafakati esastır. 2-Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alınması, Daire Başkanı ve üzeri görevlere atanacaklar engel teşkil etmektedir. 3- Mevzuat bağlamında, uyarma ve kınama cezası alınmasının naklen atanmaya mani bulunmamaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *