FAQ: Gebe Öğretmen Ne Zaman Nöbetten Düşer?

Hamile öğretmen kaç haftadan sonra nöbet tutmaz?

(7) Hamile öğretmenlere, doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez.

Öğretmen nöbete kaç dakika önce gelir?

(8) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilir.

Hamileliğin kaçıncı haftasında nöbet tutmaz?

Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi hâlinde hamileliğin yirmidördüncü haftasından önce ve herhâlde hamileliğin yirmidördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki bir yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemez.

Hangi öğretmenlere nöbet görevi verilmez?

f) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır. g) (Ek:RG-28/10/2016-29871) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Öğretmenlerden; engelli olanlar, engelli çocuğu bulunanlar ve bakmakla yükümlü olduğu engelli birey bulunanlara nöbet görevi verilmez.

Öğretmenin nöbet tutmama hakkı var mı?

d) İstekleri halinde hizmet yılı 20 yıldan fazla olan kadın öğretmenler, 25 yıldan fazla olan erkek öğretmenler nöbet görevinden muaf tutulabilirler. Ancak bu kapsamdaki öğretmen sayısının fazla olması nedeniyle nöbet görevinin aksaması durumunda bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir.

You might be interested:  Hızlı Cevap: 1/4 Öğretmen Ne Demek?

Doğum yapan öğretmen ne kadar nöbet tutmaz?

Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilir. (7) Hamile öğretmenlere, hamileliğin yirmi dördüncü haftasından başlayarak doğum sonrası analık izni süresinin bitimini takip eden bir yıllık sürenin sonuna kadar nöbet görevi verilmez.”

Öğretmen her hafta nöbet tutar mı?

Öğretmenlere nöbet görevi verilmesine ilişkin yönetmeliklerde herhangi bir sınırlama olmadığından okul ve kurum müdürlüklerince okulun şartları doğrultusunda haftada birden fazla nöbet görevi verilmektedir.

Doğumdan sonra nöbet tutulur mu?

(7) Hamile öğretmenlere, doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez. ( 8) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla kısaltılabilir.

Müdür Yardımcısı nöbet tutmak zorunda mı?

(1) Müdür yardımcıları, okulda kendilerine verilen nöbet görevini yerine getirir, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına veya müdüre bildirir. Öğretmen sayısı iki ve daha az olan uygulama sınıflarında bölüm şefi de nöbet tutar.

Hemşire hangi durumlarda nöbet tutmaz?

(Genel servisler, acil bakım, yoğun bakım v.s. gibi) Servis sorumlu hemşireleri nöbete girmezler. Aynı branştan bir veya iki tıbbi teknisyen bulunan kurumlarda bu teknisyenler servis nöbeti tutmazlar. Gerekli ve acil hallerde sıra ile baştabip veya nöbetçi tabibin davetine gelirler.

Emziren anne ne zaman nöbete girer?

Kadın çalışanlar, gebe olduklarının doktor raporuyla tespitinden itibaren doğuma kadar, emziren kadın çalışanlar ise doğum tarihinden başlamak üzere kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla bir yıl süre ile gece postalarında çalıştırılamayacak.

Süt izni kullanan memur nöbet tutar mı?

a) Memura, doğum sonrası analık izni süresinin bitim tarihinden itibaren ilk altı ayda günde üç saat, ikinci altı ayda günde bir buçuk saat süt izni verilir. Mevzuata göre kadın memura doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemiyor.

You might be interested:  FAQ: Öğretmen Nasıl Müdür Olur?

Aday öğretmene nöbet görevi verilir mi?

* Aday öğretmenler hiçbir şekilde raporlu öğretmenlerin yerine veya öğretmeni olmayan bir sınıfta tek başlarına derse giremeyecek. * Aday öğretmenler danışman öğretmenlerin nöbet gününde danışman öğretmenle beraber nöbet tutacaklardır. Bunun dışında aday öğretmene fiilen ve tek başına nöbet görevi verilmeyecek.

Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında nasıl bir işlem yapılır?

(9) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır. (10) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Bu talimatname, öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.

Nöbet defterine ne yazılır?

Nöbet defterine o günün tarihi, nöbetin saat kaçta başladığı, okulun eğitim ve öğretime hazır olup olmadığı yazılır. Okula gelmeyen öğretmenin adı yazılır. Adının karşısına raporlu, sevkli, izinli, görevli vb yazılır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *