FAQ: Öğretmen Öğretmen Iletişimi Nasıl Olmalıdır?

Sağlıklı öğretmen öğrenci ilişkisi nasıl olmalıdır?

Ögretmen, nefret edilen biri değil, sevilen, sınıfta sürekli aranan ve beklenen biri olmalıdır. Öğretmen, sınıfta öğrencilere bilgi-beceri-tutum kazandırmanın yanında, onlara sevgi, saygı, mutluluk, hosgörü, bağlılık, arkadaşlık, iyi geçinme, disiplin, düzen gibi kavramları da kazandırmalıdır.

Öğrenci öğretmen iletişimi nasıl olmalı?

Doğru iletişim başarıyı getirir. Olumlu bir öğretmen öğrenci iletişimi için öğretmenler ”sen dili” yerine ”ben dili” kullanmalıdır. Çünkü ”sen dili” öğrenciyi yargılar ve onda düşük bir özsaygı uyandırır. Ben dili ise öğrenciyi yargılamaz, öğretmenin duygu ve düşüncelerini net bir şekilde öğrenciye aktarır.

Öğretmen öğrencilerle nasıl iletişim kurmalı?

Öğretmen öğrenciyi dinlemelidir. Dinlemek, yorum yapmadan, öğrencinin sözünü kesmeden, suçlamadan sabırla, öğrencinin anlatmak istediğini anlamaya çalışmaktır. Daha sonra öğrencinin anlatmak istediğini düzgün sözcüklerle öğrenciye ifade etmek gerekir. Öğretmen öğrenci ile “ben” dilinde iletişim kurmalıdır.

Sınıftaki iletişim sürecinde öğretmen nedir?

Öğretmen sadece sınıfta konuşan öğrencilere değil, konuşmayan öğrencilere de seslenmeli ve onların derse katılımını sağlamalıdır. Öğretmen bir soru sorduğu zaman onlara cevaplamaları için süre tanımalıdır. Sınıf yönetiminde iletişim eksikliği ya da kötü iletişim eğitimin kalitesini düşürmektedir.

You might be interested:  Öğretmen Olmak Için Hangi Derslerin Iyi Olması Gerekir?

Öğretmenlik mesleği size ne ifade ediyor?

Öğretmen, toplumun eğitim hedefleri doğrultusunda bireylere eğitim ve öğretim sunmakla görevli kişiye verilen mesleki ünvandır. Türk Dil Kurumu sözlüğünde, ‘ Mesleği bilgi öğretmek olan kimse’ olarak tanımlanan öğretmenlik, alan eğitimi ve pedagojik formasyon gibi süreçlerin ardından edinilebilen bir meslektir.

Iyi bir öğretmen nasıl olmalı?

Öğretmen yeterliliğinin öğrencinin başarısı üzerindeki etkisi büyüktür. Öğretmen sınıf yönetimi, alan bilgisi, iletişim bilgisi, kavram bilgisi, bilişim okur yazarlığı alanlarında yeterli olmalıdır. Öğrencilere kendi çocukları gibi davranmalı, kolaydan zora doğru, öğrencinin anlayacağı şekilde ders anlatmalıdır.

Bir öğretmen için etkili iletişim becerilerine sahip olmak neden önemlidir?

İletişim becerilerinde başarılı olan öğretmenler, öğrencileriyle daha samimi ilişki kurarlar. Bu şekilde öğretme ve öğrenme süreçleri daha zevkli ve yarar sağlayıcı olur. Öğrencilerin daha başarılı ve özgüvenli olabilmesi için öğretmenlerin sınıfı iyi yönetebilmesi ve öğrencilerle iletişim kurabilmesi gerekmektedir.

Öğretmenler sınıf içi iletişimi iyileştirmek için neler yapmalı?

Öğretmenler için öğrencilerle iletişimi geliştirme yolları: Tutkuyla, mizahla ve eğlenceli ders anlatmak

 • POZİTİF BİR DURUŞ SERGİLEYİN.
 • MİZAHI DERSE SOKUN.
 • ÖĞRENMEYİ, EĞLENCELİ BİR ETKİNLİK HALİNE GETİRİN.
 • ÖĞRENCİLERİN İLGİ ALANLARINI KULLANIN.
 • HİKÂYE ANLATIMINA YER AÇIN.
 • SAYGILI DAVRANIN.
 • GEREKTİĞİNDE OKUL DIŞINA ÇIKIN.

Öğretmenlerin sahip olması gereken kişiler arası iletişim becerileri nelerdir?

Gelecek nesilleri şekillendirecek olan nitelikli öğretmenlerin sahip olmaları gereken beceriler arasında, iletişimde netlik, beklenileni tam olarak açıklama, öğrenci ve diğer personelle iyi iletişim kurabilme, duyuşsal ve sosyal yönden anlatımcı ve duyarlı olma becerileri yer almaktadır (Yüksel, 2001).

Olumlu ve etkili bir iletişim kurabilmek için neler yapmalıyız?

Etkili ve Sağlıklı Bir İletişim İçin Gerekenler Neler?

 1. Hoşgörülü olmak.
 2. Karşımızdakini dinlemek.
 3. Empati kurmak.
 4. Ön yargılarımızdan arınmış olmak.
 5. Olumlu ve olumsuz eleştirilere açık olmak.
 6. Beden dili, göz teması, ses ayarı ve hitap şekline dikkat etmek gerekir.
You might be interested:  Il Dışı Öğretmen Atamaları Ne Zaman Açıklanacak?

Veli ile iletişim nasıl olmalı?

Görüşme sırasında göz kontağı kurun, farklı şeylerle ilgilenmeyin ve samimi olun. Söz kesmeden, müdahale etmeden, dikkatli ve içten bir şekilde dinleyin ki bunu karşı taraftan da bekleyebilin. Anlatılan bazı önemli bilgileri not almanız gerekiyorsa bunu ihmal etmeyin. Bu şekilde veli de önemsendiğini hissedecektir.

Iyi bir sınıf ortamı nasıl olmalı?

Sınıf ortamının büyüklüğü öğrencinin rahatça davranabileceği kadar geniş ve ferah olmalıdır. Öğrenci gerektiğinde eşyalarını dolabına rahatça koyabilmelidir. Öğrencilerin rahatlıkla öğretmeni takip edebildiği, tahtayı ve diğer öğretim materyallerini rahatlıkla görebildiği bir düzen oluşturulması gerekmektedir.

Sınıfta iletişim nedir ve nasıl olmalıdır?

Sınıf, öğrenciler ve öğretmenlerin, eğitsel amaçlara ulaşabilmek için,kendilerinde var olan ve çeşitli iletişim araçlarıyla sağladıkları bilgi ve yaşantıları, uygun bir düzenlenişle paylaştıkları ortamdır. Bu paylaşım, iletişimle olur.

Sınıfta istenmeyen davranışlar ne demektir?

Okulda ve sınıfta eğitsel çabalara engel olan davranışların tümü istenmeyen davranış olarak nitelendirilir. Dersin akışını bozan, hedef davranışlara ulaşmayı zorlaştıran veya engelleyen her davranış istenmeyen davranıştır.

İletişimi engelleyen faktörler nelerdir?

İletişimin kişisel engellerini şöyle sıralayabiliriz:

 • Dil ve anlatım güçlükleri.
 • Dinleme ve algılama yetersizliği.
 • Bilgi eksikliği.
 • Statü farklılıkları
 • Cinsiyet farklılıkları ve kültürel farklılıklar.
 • Hatalı tanımlama.
 • Algılama farklılıkları
 • Gürültü engeli.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *