FAQ: Öğretmen Sınıfta Disiplini Nasıl Sağlar?

Bir öğretmen sınıfta disiplini nasıl sağlar?

Sınıfta Disiplin Nasıl Sağlanır?

 • Çocuklardan her zaman en kötü şeyleri bekleyin.
 • Öğrencilerinize asla onlardan neler beklediğinizi söylemeyin.
 • Çocukları sık sık cezalandırın ve eleştirin.
 • Bir öğrenci kötü davrandığında bütün sınıfı cezalandırın.
 • Öğrencilere özel haklar vermeyin, onları yumuşatır.

1 sınıfta disiplin nasıl sağlanır?

SINIFTA DSİPLİNİ SAĞLAMA

 1. 1 – Öğrencilere sorumluluk verme (Akıcı etkinlik):
 2. 2 – Planlı olma.
 3. 3 – Tutarlı olma.
 4. 4 – Öğretmen kontrolü
 5. 5 – Öğrencilerle iletişim.
 6. 6 – Kuralları belirlemek.

Sınıf Yönetiminde Disiplin Nedir?

Sınıfta Disiplin Disiplin, öğretmenin sınıf ortamındaki olumsuz davranışlarını kontrol etme yolları anlamına gelmektedir. Bütün bunlar ceza veya davranış değiştirme programlarıyla yapılmaktadır.

Sınıf disiplini ne demek?

Sınıf disiplini; öğrencileri kontrol etmeye yönelik bir eylem, öğrencilerin olumsuz davranışlarına odaklanma ve olumsuz davranışların fiziksel olarak cezalandırılması değildir. Sınıf disiplininin temel amacı, sınıfta kurallar oluşturarak öğrenmeyi kolaylaştırmak ve istenmeyen davranışları en aza indirmektir.

Sınıfta disiplin nasıl olmalıdır?

SINIFTA DSİPLİNİ SAĞLAMA

 • 1 – Öğrencilere sorumluluk verme (Akıcı etkinlik):
 • 2 – Planlı olma.
 • 3 – Tutarlı olma.
 • 4 – Öğretmen kontrolü
 • 5 – Öğrencilerle iletişim.
 • 6 – Kuralları belirlemek.

Okulda disiplin nasıl sağlanır?

5 Adımda Okul Disiplinine Farklı ve Pozitif Bir Yaklaşım

 1. Suçlamayı Bırakın.
 2. Eksik Motivasyon Yerine Eksik Becerilere Odaklanın.
 3. Davranışlar Yerine Problemlere Odaklanın.
 4. Sorunları Tek Taraflı Olarak Çözmek Yerine İşbirliği İçinde Çözün.
 5. Problemleri Acilen Çözmek Yerine Proaktif Bir Şekilde Çözün.
You might be interested:  Soru: Öğretmen Performans Değerlendirmesi Nasıl Yapılır?

Sınıf Yönetiminde öğretmenden kaynaklanan disiplin sorunları neler olabilir?

Araştırma bulgularına göre, sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetiminde en çok karşılaştıkları disiplin sorunlarının, “öğrencilerin derste tuvalete gitmek için izin istemeleri”, “öğrencilerin birbirlerini sıkça şikâyet etmeleri” ve “öğrencilerin sınıfta söz almadan konuşmaları” olduğu; disiplin sorunlarının en önemli

Eğitimde disiplin nedir?

Eğitimde disiplin ise; öğrenciye hangi davranışların istenilir olduğunu gösterip öğretmek, bu davranışı sergileyip sergilemediğini izlemek, davranışı beklenenden daha iyi sergilediğinde onu ödüllendirmek, iyi sergilenemediğinde cezalandırmaktır.

Sınıf yönetimi disiplin modelleri nelerdir?

SINIF YÖNETİMİ – DİSİPLİN MODELLERİ

 • Davranış Değişikliği Modeli. –Olumlu davranışlar pekiştirilir,
 • Glasser Modeli (Gerçek Terapi)
 • Konuin Modeli (Grup Dinamiği)
 • Öğretmen Etkisiz Eğitim Modeli (TET)
 • Sosyal Disiplin Modeli (Dreikurs Modeli )
 • Canter Modeli (Etkin Disiplin )
 • Akıl ve Sonuç Modeli.

Sınıf disiplinin temel amacı nedir?

Temel amaç, istenmeyen davranışların meydana gelme riskini azaltmak, sınıf içi disiplini bozan davranışları çabuk ve etkili şekilde zayıflatmak ve aynı zamanda iyi davranışı güçlendirmektir.

Glasser disiplin modeli nedir?

9. Glasser Modeli (Kontrol Terapisi Modeli ): *Her birey kendi davranışlarını kontrol edebilir. *Bu yüzden öğretmen öğrencilere kendilerini denetleyebilecekleri görev ve sorumluklar vermelidir. *Öğrenciler yaptıkları hatalı davranışın sorumluluğunu üstlenmelidir.

Etkili Öğretmenlik modeli nedir?

Etkin disiplin modeli öğretmeni sınıfta güçlü bir lider tanımlar. Bu planda sınıfın bütün kuralları, rutinleri, öğretmenin tüm beklentileri açıkça belirtilmeli, buna uygun davranmayan öğrencilere nasıl davranılacağı saptanmalıdır. Bu yaklaşıma göre yanlış davranış bir öğrenci seçimidir. Öğretmen özür kabul etmemelidir.

Disiplin türleri nelerdir?

Günümüzde örgütlerde uygulanan disiplin türleri araştırıldığında, bunları dört başlık altında toplamanın mümkün olduğu görülmektedir.

 • ÖNLEYİCİ DİSİPLİN. Disiplin problemlerini ortaya çıkmadan önlemeye yönelik disiplin çeşididir.
 • DÜZELTİCİ DİSİPLİN.
 • KADEMELİ DİSİPLİN.
 • YAPICI DİSİPLİN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *