FAQ: Okulda Rehber Öğretmen Nasıl Olunur?

Rehber Öğretmen kimler olabilir?

Rehber öğretmeni olmak için öncelikle lise veya dengi bir okuldan mezun olmak gerekir. Ayrıca psikoloji bölümünden mezun olanlar da yine aynı şekilde rehber öğretmeni olabilirler. Psikoloji bölümü mezunları iki yıllık tezsiz yüksek lisans şartı ile birlikte formasyon dersleri alarak rehber öğretmeni olabilirler.

Rehber öğretmeni olmak için kaç puan gerekir?

YKS EA Puanı: 423,418 puan gelecektir. Hacettepe Üniversitesi PDR bölümünü kazanmak için aşağıda yer alan netleri yapmak gerekir: 64,5 net TYT ve 48,75 net AYT. Öğrencinin OBP Puanı: 51,6 olsun. YKS EA Puanı: 388,898 puan gelecektir.

Iyi bir rehber öğretmen nasıl olmalı?

İdeal bir rehber öğretmenin nasıl olması gerektiği konusuna değinen Sarı: “ Rehber öğretmenin teknolojiyi iyi kullanan, dışa dönük ve sosyal, branşına hakim, çok iyi bir dinleyici, öğrenciyle karşı karşıya gelmeyen, vizyon sahibi olup öğrencisinin vizyonunu geliştiren olmalıdır.

Rehber öğretmen derse girer mi?

Günlük çalışma saatleri ve iş akışı eğitim-öğretim kurumunun özellik ve ihtiyaçlarına göre okul müdürlüğünce düzenlenir. Diğer taraftan rehberlik ödetmeni ders vaatlerinde Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğinde yer alan görev ve sorumluluklarını yerine getirdiğinden dolayı boş derse girme görevi verilmez.

You might be interested:  FAQ: Nöbetçi Öğretmen Okula Ne Zaman Gelir?

Özel okullarda kimler rehber öğretmen olabilir?

Resmi okullar ve özel öğretim okullarında rehber öğretmen olarak Eğitim Fakültesi Rehberlik Hizmetleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik lisans programları ile Fen Edebiyat Fakülltesi Psikoloji bölümünden mezun olup pedagojik formasyon sertifikası alan mezunlar çalışabilmektedirler.

Rehber öğretmen nasıl olunur 2020?

Rehber öğretmen olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır. Psikoloji bölümünden mezun olup, pedagojik formasyon alarak da mesleği icra etmek mümkündür.

PDR kazanmak için kaç bine girmek gerekiyor?

1 AYT matematik neti, yaklaşık 2,5 TYT matematik neti de eşittir. Bu durumda 65 net TYT ve 38 net AYT yerine; 50 net TYT 42,5 net AYT yapmakta PDR kazanmaya yeterli olacaktır. 320 puan almak için ise; 50 net TYT ve 35 net AYT yeterli olmaktadır. Başka bir hesaplama ile de, 60 net TYT ve 30,5 net AYT yeterli olacaktır.

PDR Bölümü Hangi alandan alıyor?

Rehberlik ve Psikolojik Danışma bölümü, Eğitim Fakültesinin içinde yer alır ve 4 yıllık bir lisans programıdır. Bu bölümden mezun olanlara “psikolojik danışman” unvanı verilir.

Psikolojik danışman mı rehber öğretmen mi?

Bakan Selçuk, şunları kaydetti: “Yönetmelikte rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini sunan personelin unvanı, sunulan hizmetlerin tamamını kapsayacak şekilde ‘ rehber öğretmen / psikolojik danışman ‘ olarak ifade edildi.

Okul psikolojik danışmanı ne iş yapar?

1. Öğrenme güçlükleri, özel ihtiyaçları ve problemleri olan öğrencileri tanımaları için öğretmenlere yardım etme. 2. Sınıf içi rehberlik çalışmalarında öğretmenlere yardım etme. 3. Öğrencileri için bazı rehberlik araçlarını geliştirmede öğretmenlere yardım etme.

Sosyoloji bölümü mezunları rehber öğretmen olabilir mi?

Bilindiği üzere MEB, 2011 yılında yaklaşık yirmi bin civarında olan rehber öğretmen açığını kapatmak için “ sosyoloji ” alanından mezun olan kişilere rehber öğretmenlik alanına geçiş hakkı tanımıştı. Bugün alan değişiklikleri sürecinde sosyoloji alanı mezunlarının rehber öğretmenlik alanına geçişine müsaade edilmiyor.

You might be interested:  Hızlı Cevap: 2019 Öğretmen Maaşları Ne Kadar?

Psikolojik Danışmanlık kimler yapabilir?

1) PDR ( Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik) lisans bölümü mezunu olduktan sonra Klinik Psikoloji yüksek lisansı yapıp herhangi bir terapi ekolünde eğitim ve süpervizyon alanlar, 2) Tıp fakültesi mezunu olan ve herhangi bir terapi ekolünde eğitim ve süpervizyon alan Psikiyatristler psikoterapi yapabilirler.

Rehber öğretmen kaç saat derse girer?

MADDE 25 – (1) Rehberlik ve psikolojik danışma servislerinde görevli rehber öğretmen /psikolojik danışmanların çalışma süreleri bir iş saati 60 dakika olmak üzere haftalık 30 iş saatidir.

Rehber öğretmen ek ders alacak mı?

Ortaöğretim kurumlarında çalışan rehber öğretmenler de bugüne kadar bu dönemlerde fiili olarak okula gelmekte, hizmet vermeye devam etmekte, fakat ek ders ücreti alamamaktadırlar. Bu dönemlerde ortaöğretim kurumlarında çalışan rehber öğretmenlere ek ders ücreti ödemesi yapılmamaktadır.

PDR öğretmenleri ne kadar maaş alır?

RAM da çalışan psikolojik danışmanların 2021 yılı güncel maaşı 4.830 TL’ dir. Ancak aldıkları ek ders ücreti yönetmelik gereği %25 fazla ödenir. Ek ders ücretleri 1400 – 1600 arasında olmaktadır. Toplamda RAM da çalışan psikolojik danışman ve rehber öğretmenlerin aldıkları maaş 6.200 – 6.400 TL’ dir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *