FAQ: Sözleşmeli Öğretmen Danışman Atamaları Nasıl Yapılıyor?

Aday Öğretmen Danışman atamaları nasıl yapılıyor?

Not2: Aday öğretmene danışman müdür ve danışman öğretmen atamaları kesinlikle kurum mebbisleri üzerinden yapılmaktadır. Gerekli işlemler yapılmalı hata olması durumunda İlçe milli eğitim müdürlüğüne başvurulmalıdır.

Danışman Öğretmen neye göre belirlenir?

Yeni atanan öğretmenlerin 6 aylık dönemde yetiştirilmeleri amacıyla en az 10 yıl hizmeti olan öğretmenler arasından ulusal ve uluslararası projelerde koordinatör, danışman veya katılımcı öğretmen olarak görev almış, sosyal kültürel faaliyetlere katılım sağlayan, iletişim becerisi ve temsil yeteneği güçlü, mesleği ile

Danışman öğretmen ücret alıyor mu?

Danışman öğretmenlere ek bir ücret verilmemektedir ancak verilen hizmet puanı ile taşra bölgelerinden şehir merkezlerine atamaların kolaylaşması mümkün olmaktadır. Resmi olarak yayınlanmasa da kulaktan kulağa söylene gelen dedikodular da mevcuttur.

Danışman öğretmen kaç yıllık olmalı?

MADDE 10-(1) Danışman öğretmenin, aday öğretmenlerin yetiştirme sürecinde görevlendirildikleri eğitim kurumu müdürünce, adaylık dâhilen az on yıl hizmet süresine sahip öğretmenler arasından ulusal veya uluslararası projelerde koordinatör, danışman veya katılımcı öğretmen olarak görev almış olan, sosyal ve kültürel

Aday öğretmen yer değiştirebilir mi?

(3) Aday öğretmenlerin, alanında norm fazlası olması ile sınavda başarısız olmaları nedeniyle yapılacak yer değiştirmeler ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik kapsamında ifade edilen sağlık ve can

You might be interested:  Öğretmen Atamaları Hangi Illere Yapılacak 2019?

Aday öğretmen 2 ve 3 değerlendirme ne zaman yapılır?

11. Altı ayın sonunda Danışman Öğretmen ve Okul Müdürü tarafından MEBBİS üzerinden İKİNCİ DEĞERLENDİRME yapılır. 12. Oniki ayın sonunda Danışman Öğretmen, Okul Müdürü, Maarif Müfettişi veya Şube Müdürü tarafından MEBBİS üzerinden ÜÇÜNCÜ DEĞERLENDİRME yapılır.

Danışman öğretmen ne yapar?

Danışman Öğretmen; okulda öğrencinin derslerdeki gelişimini, motivasyonunu, devam ve devamsızlığını izleyen,başarısını arttırmasına yardımcı olan, öğretmenleri, arkadaşları, aile ile ilişkileri ve sosyal yaşantısını tanıyan, öğrencinin gereksinimi olan durumlarda ona destek veren kişidir.

Idareciler danışman öğretmen olabilir mi?

8) ALT PROJELERDE KİMLER DANIŞMAN OLABİLİR? Okulda görev yapan tüm öğretmenler (okul öncesi öğretmeni /sınıf öğretmeni /branş öğretmen, ücretli ve idareci ) danışman olabilir.

Aday öğretmen derse girer mi?

Her ne kadar ilgili yönetmeliğe göre ‘ aday öğretmenlere yetiştirme sürecinden bağımsız olarak ders, etüt, nöbet vb. görevler verilemez.’denilse de bir çok okulda aday öğretmenler derslere yalnız girmektedir. Aday öğretmenlere nöbet görevi de verilmektedir.

Danışman öğretmen nedir üniversite?

Üniversitemizde eğitim gören her öğrenciye bağlı olduğu bölüm öğretim üyelerinden biri akademik danışman olarak atanır. Danışman, öğrenciye üniversite hayatına uyum, akademik konularda rehberlik ve kariyer planlaması gibi çeşitli konularda yardımcı olur. Danışman öğrencinin ders kayıtlarını takip ederek onay verir.

Rehberlik dersinden ek ders alınır mı?

Not: 8sınıf ve 12. Sınıf rehberlik dersi bu sınıf düzeylerinde fiilen derse girilerek her ne kadar yerine getirilirse de normal ek ders hesabında rutin müfredat kapsamı dışında bırakılarak sadece rehberlik 2 ek dersi ücreti olarak hesaplanır.

Aday öğretmen kaç saat derse girer?

Yetiştirme sürecinde bulunan aday öğretmen günde 8 saat görevde olacak, ders ve diğer görevleri dışındaki sürede adaylık eğitimiyle ilgili faaliyetlerini sürdürecektir. Bu sürede aday öğretmene fiili olarak girmiş olduğu dersler dışında, yetiştirme süreci kapsamındaki faaliyetler için herhangi bir ücret ödenmeyecektir.

You might be interested:  Soru: Öğretmen Emekli Ikramiyesi Ve Maaşı Ne Kadar?

Aday öğretmen ne yapar?

MADDE 13- (1) Aday öğretmenlerin görevleri şunlardır: a) Çalışma programındaki faaliyetlere eksiksiz olarak katılmak, b) Danışman öğretmeni ve eğitim kurumu yöneticisinin süreçle ilgili talimatlarına uymak, c) Aday öğretmen yetiştirme süreciyle ilgili tüm faaliyetlerinde Milli Eğitim mevzuatına uygun hareket etmek.

Aday öğretmen dosyasında neler olmalı?

Aday Öğretmen Dosyasında Bulunması Gerekenler

  • Türk Bayrağı indir.
  • İstiklal Marşı indir.
  • Atatürk Portresi indir.
  • Aday Öğretmen Formları
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu indir.
  • 1739 Sayılı Devlet Memurları Kanunu indir.
  • 2023 Vizyon Belgesi indir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *