FAQ: Sözleşmeli Öğretmen Hangi Kanuna Tabi?

Sözleşmeli öğretmenler 657 ye tabi mi?

(1) Öncelikle kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde olmak üzere Bakanlığın boş öğretmen norm kadrosu bulunan örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli öğretmen istihdam edilebilir.

Kadrolu öğretmen hangi kanuna tabi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36-C/5 maddesine göre özel okullarda “öğretmenlik” veya “yöneticilik” yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına kadrolu öğretmen olarak atananların özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilebilmektedir.

Sözleşmeli öğretmenler eş durumu yapabilir mi?

2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusu kapsamında atama işlemi gerçekleşen sözleşmeli öğretmenlerin Bakanlığımızda sözleşmeli olarak görev yapan öğretmen eşleri de, 30 Eylül 2021 tarihi itibarıyla Bakanlığımız resmî eğitim kurumlarında 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4 üncü maddesi

Kadrolu memur sözleşmeli öğretmen olur mu?

Kamu kurumlarında memur olarak çalışan kişiler, bu görevden istifa etme haklarını kullanarak sonrasında öğretmenliğe geçiş yapabilirler.

Sözleşmeli öğretmenler 4 B mi?

Devlet Memurları Kanunu’nun istihdam şekilleri başlıklı 4. maddesince kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle yürütülür. 4. maddenin b fıkrasında sözleşmeli personel düzenlenmiştir. 4 b sözleşmeli personel 657 yasada düzenlenmiştir.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Öğretmen Normları Nasıl Hesaplanır?

Sözleşmeli öğretmenler 4B li mi?

4B statüsünü kapsayan meslekler ise; öğretmen, doktor, mühendis, hemşire, teknisyen, veznedar ile diyanet işleri başkanlığına bağlı vaiz, kuran öğreticisi ve imam gibi çalışanlar oluyor. 4B ‘liler yenilenen kanuna bağlı olarak bu meslek gruplarına bağlı vatandaşları kapsıyor.

Kadrolu öğretmen hangi sigorta kolunda?

Çalışma koşulları 4A’lılarla aynı olmasına rağmen özlük hakları itibarı ile 5510 sayılı sosyal sigortalar kanununa tabi bulunuyorlar. Bu kapsamda öğretmenler başta olmak üzere doktorlar, hemşireler, laborantlar ile diyanet işleri başkanlığına bağlı vaiz, kuran öğreticisi ve imam gibi çalışanlar bulunuyor.

Kadrolu öğretmenlerin özlük hakları nelerdir?

Milli Eğitim Temel Kanunu’nda öğretmene tanınan haklar eğitim alma hakkı, kariyer hakkı, öğretmenlerin hizmet içi yetiştirilmesi hakkı, yurt içi ve yurt dışı yetişme imkânları ve konut hakkıdır.

2021 de öğretmen ataması yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu. 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacak. Öğretmen ataması 2021 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından öğretmenlere atama müjdesi verdi. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız.

Sözleşmeli öğretmen memur eşinin yanına gidebilir mi?

Sözleşmeli öğretmen asker olan eşinin yanına gidemez. Sözleşmeli öğretmen asker eş durumu tayin hakkı bulunmamaktadır.

Sözleşmeli aday öğretmen eş durumu tayini isteyebilir mi?

Bakanlık, kadrolu öğretmenlere yılda 2 kez, sağlık- eş gibi mazeret tayini hakkı tanıyor. Ancak sözleşmeli öğretmenlere, 4 yıl dolmadan eş durumu tayin hakkı vermiyor.

Aday öğretmen eş durumundan tayin isteyebilir mi?

* Eş durumundan tayin isteyebilir miyim? – Aday öğretmenler asıl görev yapacakları eğitim kurumlarında bir yıllık görev süresini doldurmaları koşuluyla Bakanlığımızın özre bağlı yer değiştirme dönemlerinde yaptığı duyuruları takip ederek aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

You might be interested:  Sık sorulan: Öğretmen Kartı Nasıl Çıkarılır 2017?

Kadrolu memur başka bir kadroya geçebilir mi?

“Memurların bu Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumların muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya 68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde derece yükselmesi suretiyle, bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan, bir kadroya nakilleri mümkündür.

Memur olan öğretmen olabilir mi?

Kamu kurum ve kuruluşlarında hâlen aday Devlet memuru olarak görev yapanlar, öğretmenlik için başvuru yapamayacaklardır.

Imam öğretmen olabilir mi?

İmama öğretmenlik fırsatı Peygamber’in hayatı ve mevcut zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi derslerine girecek öğretmen bulunamaması durumunda ilahiyat fakültesi mezunları ücretli öğretmen olarak bu derslere girebilecek.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *