Hızlı Cevap: Mazeret Izni Nasıl Alınır Öğretmen?

Öğretmenlerin mazeret iznini kim verir?

Öğretmenlerin mazerete dayalı 10 günlük iznini artık okul müdürü değil kaymakam veya vali verecek. Doğuma bağlı izinler ile evlenme ve ölüm izinlerinin okul müdürü tarafından verilmesine devam edilecek.

Öğretmenlerin mazeret izni var mı?

Öğretmenler Mazeret İzni Alabilir mi? Okullarda çalışan müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı ve öğretmenler, yıllık izin kullanıp kullanmamalarına bakılmadan 657 sayılı devlet memurları kanununun 104. maddesine göre mazeret izni kullanabilmektedir.

Öğretmenlerin mazeret izinleri kaç gün?

b) Mazeret izni, c) Hastalık izni, ç) Diğer izinler. tarihinden itibaren yedi gün ücretli mazeret izni verilir.

657 mazeret izni hangi durumlarda kullanılır?

İşçi anne, babasını, kardeşini, eşini veya evladını kaybettiyse, İşçinin eşi doğum yapmışsa, İşçinin çocuğunun hastalanması halinde, İşçinin en az %70 oranında engelli bir çocuğunun olması durumunda onun tedavi sürecinde mazeret izni kullanılabilir.

Evlilik mazeret iznini kim verir?

Evlilik izni işçiye kanun tarafından verilmiş bir haktır. İşçi tarafından talep edilmesi ve işverenin bu izni işçiye kullandırmaması halinde kanuna aykırılık söz konusu olacaktır.

Sözleşmeli öğretmenin mazeret izni var mı?

Sözleşmeli öğretmenler mazeret durumuna göre izin alabilir ve izin hakları vardır. Sözleşmeli öğretmen izin şartları Milli Eğitim Bakanlığının İzin Yönergesi’ne (meb izin yönetmeliği) göre düzenlenmiştir.

You might be interested:  Soru: Öğretmen Bir Yılda Ne Kadar Rapor Alabilir?

Öğretmen ücretsiz izin hakkı kaç yıl?

E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

Öğretmen izinleri nelerdir?

görevli öğretmenlerden hizmet süresi bir yıldan on yıla kadar (on yıl dâhil) olanların yıllık izin süreleri yirmi gün, on yıldan fazla olanların ise otuz gündür.

Öğretmenlerin hastalık izni kaç gün?

MADDE 11 HASTALIK VE REFAKAT İZNİ: (1) Memura, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar hastalık izni verilir.

657 mazeret izni kaç gün?

MAZERET İZNİ (Diğer Durumlar) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinin (C) fıkrası. 1-Memura babalık, evlilik ve ölüm halleri dışında zorunlu sebeplerde mazeretine bağlı toptan veya bölümler halinde 10 gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir.

Yılda kaç gün mazeret izni var?

İşçinin çocuğunun, eşinin, annesinin, babasının ya da kardeşinin vefat etmesi durumunda kullanabileceği mazeret izni 3 gün, İşçinin evlat edinmesi durumunda kullanabileceği mazeret izni süresi 3 gün, İşçinin eşinin doğum yapması durumunda ise kullanabileceği mazeret izin süresi de 5 gün olarak belirlenmiştir.

Memura ölüm izni hangi hallerde verilir?

Ölüm İzni Kimlere Hangi Yakınlarının Ölmesi Halinde Verilir? Devlet memurlarına tanınan ölüm izni hakkı; devlet memurunun eşinin, çocuğunun, kendisinin anne-babasının, eşinin anne-babasının veya kardeşinin ölümü halinde 7 gün olmak üzere tanınmıştır.

Hangi durumlarda idari izin verilir?

İşçilerin, yasada ya da iş sözleşmelerinde yer almayan gerekçelerle aldıkları ücretli izinler idari izinlerdir. İdari izinler sadece kamu kurumlarında geçerli olsa da, işverenin işçiye gönüllü olarak verdiği ücretli izinlerde idari izin olarak tanımlanır.

You might be interested:  Soru: Saadet Öğretmen Kim?

Mazeret izinleri yıllık izinden düşülür mü?

İşçilere verilmesi zorunlu olan bu izinler, yukarıda saymış olduğumuz durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması durumunda ücretten bir kesintiye sebep olmamaktadır ve ücretli bir izin türüdür. Mazeret izni senelik izinden düşmemektedir. Buna işçiye şu durumlarda mazeret izni verilmektedir: Kendi Evliliğinde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *