Hızlı Cevap: Öğretmen Mazeret Izni Nasıl Alınır?

Öğretmenlerin mazeret iznini kim verir?

Öğretmenlerin mazerete dayalı 10 günlük iznini artık okul müdürü değil kaymakam veya vali verecek. Doğuma bağlı izinler ile evlenme ve ölüm izinlerinin okul müdürü tarafından verilmesine devam edilecek.

Ogretmen icin mazeret izni ne demek?

Özel hayattan kaynaklanan ya da kişisel olan bazı sorunların iş ile bağlantılı olmayan durumlarla karşılaşıldığında verilen izin türüne mazeret izni denir. Bu iznin işveren tarafından verilmesi kanuni olarak zorunludur. Ayrıca bazı özel hallerde çalışanlara sağlanan izinler de mazeret izni kapsamında ele alınmaktadır.

Öğretmenlerin mazeret izinleri kaç gün?

b) Mazeret izni, c) Hastalık izni, ç) Diğer izinler. tarihinden itibaren yedi gün ücretli mazeret izni verilir.

Mazeret izni neye göre verilir?

Mazeret izni, işverene bağlı olarak çalışan bir işçinin işle ilgisi olmayan, kişisel hayatı ile ilgili herhangi bir konu sebebiyle sahip olduğu bir izin türüdür. Mazeret izni, İş Hukuku çerçevesinde sağlanan bir haktır ve yıllık izinden farklıdır. Mazeret izni ile idari izin birbirine karıştırılmamalıdır.

Evlilik mazeret iznini kim verir?

Evlilik izni işçiye kanun tarafından verilmiş bir haktır. İşçi tarafından talep edilmesi ve işverenin bu izni işçiye kullandırmaması halinde kanuna aykırılık söz konusu olacaktır.

You might be interested:  Hızlı Cevap: 2019 Öğretmen Atamaları Ne Zaman?

657 mazeret izni nedir?

MAZERET İZNİ (Diğer Durumlar) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinin (C) fıkrası. 1-Memura babalık, evlilik ve ölüm halleri dışında zorunlu sebeplerde mazeretine bağlı toptan veya bölümler halinde 10 gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir.

Kimler mazeret izni kullanabilir?

4857 sayılı İş Kanunu’na göre mazeret izni; “İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.

TSK mazeret izni hangi hallerde kullanılır?

kardeşinin ölümü hallerinin her birinde isteği üzerine on güne kadar; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi halinde ise isteği üzerine yedi güne kadar, 2) Yangın, zelzele, seylap gibi olağanüstü bir mazeret dolayısıyla bir yıl içinde otuz güne kadar, mazeret izni verilebilir.

Öğretmenlerin hastalık izni kaç gün?

MADDE 11 HASTALIK VE REFAKAT İZNİ: (1) Memura, kanser, verem ve akıl hastalığı gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığı hâlinde onsekiz aya kadar, diğer hastalık hâllerinde ise oniki aya kadar hastalık izni verilir.

Yılda kaç gün mazeret izni var?

İşçinin çocuğunun, eşinin, annesinin, babasının ya da kardeşinin vefat etmesi durumunda kullanabileceği mazeret izni 3 gün, İşçinin evlat edinmesi durumunda kullanabileceği mazeret izni süresi 3 gün, İşçinin eşinin doğum yapması durumunda ise kullanabileceği mazeret izin süresi de 5 gün olarak belirlenmiştir.

Öğretmenler ne kadar süre ücretsiz izin alabilir?

108 inci maddenin (E) bendinde: ” E) Memura, yıllık izinde esas alınan süreler itibarıyla beş hizmet yılını tamamlamış olması ve isteği hâlinde memuriyeti boyunca ve en fazla iki defada kullanılmak üzere, toplam bir yıla kadar aylıksız izin verilebilir.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Öğretmen Zorunlu Hizmetten Nasıl Muaf Olur?

Askere mazeret izni hangi durumlarda verilir?

(Ek altıncı fıkra: RG-26/5/1999-23706)(1) (Değişik altıncı fıkra:RG-23/8/2015-29454) Subay ve astsubaylara, bakmakla yükümlü olduğu veya refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren önemli bir hastalığa

Mazeret izninde maaş kesintisi olur mu?

Bunun için çalışma saatleri başlıklı yazı okunmalıdır. İşçilere verilmesi zorunlu olan bu izinler, yukarıda saymış olduğumuz durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması durumunda ücretten bir kesintiye sebep olmamaktadır ve ücretli bir izin türüdür. Mazeret izni senelik izinden düşmemektedir.

Yıllık izin hakkı varken mazeret izni verilebilir mi?

Zaten üst hukuk normu olan 657 sayılı Kanunda, yıllık izin var iken takdir bağlı mazeret izninin verilmeyeceği şeklinde kısıtlayıcı bir hüküm bulunmaktadır. Dolaysıyla yıllık izin hakkı varken dahi, idarenin takdir bağlı mazeret izni vermesinde yasal olarak bir sorun bulunmamaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *