Hızlı Cevap: Öğretmen Nasıl Olmalı Pdf?

Öğretmenler hangi erdemlere sahip olmalı?

4- Öğreteceği konuyu iyi bilmeli, 5- Nasıl öğreteceğini iyi bilmeli ve öğretmeyi sevmeli, 6- Öğretmen iyi bir entelektüel olmalı, 7- Ders araç-gerecini yerli yerinde kullanmalı; teknolojik gelişmeleri izlemeli.

Öğretmenin nitelikleri nelerdir?

Araştırmada öğretmen adayları tarafından nitelikli bir öğretmende bulunması gereken kişisel özellikler içinde anlayışlı olması, mesleki özellikler içinde öğretmenin bütün öğrencilerine eşit davranması, mesleki gelişime ilişkin özellikler içinde öğretmenin kendini sürekli geliştirebilmesi, mesleki yeterlikler içinde

Iyi bir öğretmenin özellikleri neler olmalıdır?

Buna bağlı olarak, genel çerçevede tanımlanabilecek ideal ve etkili öğretmenin 7 temel özelliğini şöyle sıralayabiliriz.

 • Alan bilgisi güçlü olmalı
 • Derin düşündürme becerisi olmalı
 • Pozitif ve motive edici bir enerjisi olmalı
 • Espri algılama ve yapma yeteneği olmalı
 • İnsani değerleri yüksek olmalı

Iyi bir öğretmenin özellikleri nelerdir makale?

Tatar (2004) tarafından yapılan literatür taramasına dayalı bir çalışmada, öğretmenlerin sahip olmaları gereken kişisel nitelikler; isteklilik, sıcaklık ve mizah, güvenirlik, yüksek başarı beklentisi, teşvik ve destekleyicilik, sistemlilik, uyum gösterebilme/esneklik, bilgililik.

Bir öğretmen neden genel kültür bilgisine sahip olmalı?

Genel kültür, öğretmen adayının öncelikle, eğitimin toplumsal..’siyasal, ekonomik gelişmeyi sağlama ve bireyi geliştirme işgörülerini yerine getirmesi için gerekli plan davranışları kazanmasına yardım eden bir alandır Bu alan, bireyin kendi kültüründe etkin bir şekilde yaşamasını,” başkaları ile etkili iletişim

You might be interested:  Sık sorulan: Bugün Emekli Olan Öğretmen Ne Kadar Ikramiye Alır?

Öğretmenlerin hangi alanlarda mesleki anlamda yeterli olması beklenir?

Öğretmenler mesleki anlamda genel kültür ve genel yetenek bilgisi, mesleki bilgi ve alan bilgisi olmak üzere üç ana alanda yeterli bilgi ve beceri- lere sahip olmalıdır (Demirel, 1999: 192).

Iyi öğretmen ne demek?

İyi öğretmen, öğretim stratejileri, yöntem ve teknikleriyle diğer öğretmenlere yön göstericidir. Büyük bir öğretmen, her zaman öğrencileriyle iletişim durumundadır. Sınıfta, öğlen yemeğinde vb. Her derste farklı öğretim yöntem ve tekniği kullanmalıdır.

Öğretmen Tipleri Nelerdir?

ÖĞRETMEN TİPLERİ:

 • Demokratik (Hoşgörülü) Öğretmen: İdeal, tercih edilen öğretmen tipidir.
 • Teokratik (Otoriter) Öğretmen: Geleneksel öğretmen tipidir.
 • Serbest (İlgisiz) Öğretmen: Derse karşı sorumsuz, plansız, eğitim – öğretimi pek önemsemeyen öğretmenlerdir.

Öğretmen yetkinlikleri nelerdir?

Günümüz dünyasının rekabetçi yapısında, çözüm odaklılık, kurumsal farkındalık, iletişim becerileri, ekiple çalışma uyumu, planlama, yenilikçilik, koçluk becerileri, proje yönetimi, analitik düşünme, arabuluculuk becerileri, temsil yeteneği, sunum becerileri, süreç yönetimi ve raporlama, öğrenmeye açıklık, meslek

Öğretmenlik mesleğinin özellikleri nelerdir?

Öğretmende Olması Gereken Özellikler

 • Güçlü bir iletişim kabiliyetine sahip olmak,
 • Temel eğitimcilik niteliklerini haiz olmak,
 • İyi çalışma alışkanlıkları, güvenilirlik, dakiklik gibi vasıfları işinin bir parçası haline getirmek,

Iyi ogretmen nasil anlasilir?

İyi Öğretmen Nasıl Olunur?

 1. İyi bir öğretmen olumlu bir öğretmendir.
 2. Onlara arkadaşça yaklaşın ama fazla ileri gitmeyin.
 3. 3. Derslerinizi hayatlarıyla ilişkilendirin.
 4. Zamanınız akıllıca kullanın.
 5. Daha fazla açıklama yapın.
 6. Çeşitli şekillerde öğretin.
 7. 7. Kararlı olun.
 8. 8. İyi bir öğretmenin daima hedefleri vardır.

Iyi yönetilen bir sınıfın özellikleri neler olabilir?

İşte etkili bir sınıfın 10 temel özelliği:

 • Soruları öğrenciler sorar, hem de iyi soruları!
 • Sorulara cevaplardan daha çok değer verilir.
 • 3. Fikirler çok çeşitli kaynaklardan gelir.
 • Birbirinden farklı öğrenme modelleri kullanılır.
 • 5. Sınıf yerine topluluk olarak öğrenilir.
 • 6. Öğrenme kişiselleştirilmiştir.
You might be interested:  Hızlı Cevap: Sözleşmeli Öğretmen Alımı Nasıl Olacak?

Öğretmenin iletişim becerileri nelerdir?

Öğretim elemanları, sınıf-içi iletişime dayalı olarak öğretmenlerin ‘alan bilgisine sahip olma, dili açık ve anlaşılır biçimde kullanma, demokratik olma, uygun cümleler kurma, iletişimi destekleyici fiziksel ortamlar oluşturma’ gibi özellikleri; öğretmen adayları ‘güleryüzlü olma, empati becerisine sahip olma, sevgi,

Iyi bir kimya öğretmeni nasıl olunur?

Üniversitelerin Kimya Öğretmenliği bölümünden mezun olanlar, Kimya Öğretmeni unvanı ile mesleğe atılabilir. Ayrıca üniversitelerin Kimya Mühendisliği ya da Kimya bölümünü bitirenler de pedagojik formasyon veya “Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı”nı tamamlayarak kimya öğretmenliği yapabilir.

Bir öğretmeni harika yapan nedir?

Harika kişiliğin bir insanı harika öğretmen yaptığı fikri bir hayaldir. İnsanlara özen gösterirler ve yaratıcıdırlar. Fakat çoğu, ilgili öğretme becerileri olmadan, öğrencilerle birlikteyken etkili değildir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *