Hızlı Cevap: Öğretmen Performans Değerlendirme Ne Işe Yarar?

Öğretmen performans değerlendirmesi nedir?

Performans değerlendirme sistemiyle, öğretmenlerin görevindeki gayreti, verimliliği, başarısı, bilgi ve beceri düzeyinin belirlenerek gerekli eğitim ihtiyacının tespiti ve buna yönelik tedbirlerin alınması hedefleniyor.

Aday öğretmen değerlendirme puanı en az kaç olmalı?

Öğretmen Performans Değerlendirme Formu MEBBİS üzerinden doldurulur. Genel Ortalama 50 (Elli) puanın altında olması durumunda Aday Öğretmen BAŞARISIZ sayılmaktadır.

Aday Öğretmenlik süresi ne kadar?

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun ” Öğretmenlik ” başlıklı 43. maddesi 6. fıkrasında 2014 yılı Mart ayında yapılan değişiklikle; ” Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye

Aday öğretmen müfettiş değerlendirmesi kaç puan?

Aday öğretmen performans değerlendirilmesine tabi tutulacak. Performans değerlendirmesini müfettiş, okul müdürü ve bir danışman öğretmen yapacak. Performans değerlendirmesinde toplamda 50 puan alamayan öğretmen memuriyetten atılacak. 50 puan alabilen ise MEB’in yapacağı yazılı ve sözlü sınava girecek.

Öğretmen Performans Yönetimi Nedir?

ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ NEDİR? Performans değerlendirme sistemiyle, öğretmenlerin görevindeki gayreti, verimliliği, başarısı, bilgi ve beceri düzeyinin belirlenerek gerekli eğitim ihtiyacının tespiti ve buna yönelik tedbirlerin alınması hedefleniyor.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Ücretli Öğretmen Ne Kadar Kredi Çekebilir?

Ders içi performans notu neye göre verilir?

öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir. Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenir.

Aday öğretmenler sınavı geçemezse ne olur?

Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler, il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden performans değerlendirmesi ve Eğitimlerini tamamlamış olanlar eğitimlerden muaf olarak tekrar sınava tabi tutulur.

Aday öğretmen seminerleri ne kadar sürer?

1. Aday öğretmenler; sınıf içi, okul içi ve okul dışı uygulamalardan sonra, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı Uzaktan Eğitim Seminerine (160 saat) katılırlar. 2.

Aday öğretmen 3 değerlendirme ne zaman doldurulur?

12. Oniki ayın sonunda Danışman Öğretmen, Okul Müdürü, Maarif Müfettişi veya Şube Müdürü tarafından MEBBİS üzerinden ÜÇÜNCÜ DEĞERLENDİRME yapılır.

Adaylık kaç yılda kalkar?

Fakat alt ve üst sınırları belirlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Asalet tasdiki göreve başladığı tarihten itibaren 1 yıl ile 2 yıl arasındaki bir zamanda yapılır.

Aday öğretmenin hakları nelerdir?

Aday öğretmenler de asil olanlar gibi sendikalara üye olabilirler. Aday öğretmenler de Milli Eğitimin düzenlediği mahalli ve merkezi tüm seminer ve kurslara katılabilir ve bunlar için harcırah alabilir. Aday öğretmenler de ek derslere girebilir ve ek ders ücretlerini tam olarak alabilirler.

Adaylık semineri ne kadar sürer?

414 SAAT GEÇİRECEK: Toplam 24 hafta üzerinden programlanan eğitim; danışman eşliğinde sınıf içi, sınıf ve okul dışı faaliyet 14 hafta sürecek, bu da 414 saate denk geliyor. Seminer ve kurs türü çalışmalar ise 10 hafta (50 gün-300 saat) olacak. Aday öğretmenler, toplamda 714 saatlik bir yetiştirme sürecinden geçecek.

You might be interested:  FAQ: Öğretmen Emeklisi Ne Kadar Maaş Alır?

Aday öğretmen müfettiş değerlendirmesi ne zaman yapılır?

İlk değerlendirme ilk dönem 60 iş günü sonrasında danışman öğretmen ve okul müdürü tarafından MEBBİS üzerinden yapılır. İkinci değerlendirme ikinci dönem 60 iş günü sonrasında danışman öğretmen ve okul müdürü tarafından MEBBİS üzerinden yapılır.

Aday öğretmen yer değiştirebilir mi?

(3) Aday öğretmenlerin, alanında norm fazlası olması ile sınavda başarısız olmaları nedeniyle yapılacak yer değiştirmeler ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik kapsamında ifade edilen sağlık ve can

Aday öğretmen formları ne zaman doldurulacak?

FORM -4A; DANIŞMAN ÖĞRETMEN TARAFINDAN 7.HAFTADAN İTİBAREN DOLDURULACAKTIR. ADAY ÖĞRETMİNİN DERS İÇİ UYGULAMA YAPTIĞI ZAMANDA ( ADAY ÖĞRETMEN DERS ANLATIRKEN) DOLACAKTIR. ADAY ÖĞRETMEN 7.HAFTA İTİBARİYLE HAFTADA 3 GÜN GÜNDE 3 SAAT TOPLAMDA HAFTADA 9 SAAT DERS ANLATACAK OLUP HER DERS SAATİ İÇİN AYRI AYRI DOLDURUCAKTIR.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *