Hızlı Cevap: Öğretmen Yolluk Nasıl Alınır?

Öğretmen Yolluk Ücreti Ne Kadar?

2021 yılında yapılan zam ile öğretmenlerin yolluk ücreti şöyle hesaplanmaktadır: Aylık kadro derecesi 1-4 olanların günlük harcırahı 43,35 TL’den %9,9 artışla 47,65 TL’ye, aylık kadro derecesi 5-15 olanların günlük harcırahı 42,15 TL’den %9,9 artışla 46,35 TL’ye yükseltilmiştir.

Öğretmenlerde yolluk nasıl hesaplanır?

Yolluk hesaplanırken memur yevmiyenin 20 katını, aile fertleri ise 10 katını alır. Bu hesaplamaya yol ücreti(otobüs,uçak) kişi başına şoförler odasınca belirlenen tutar kadar eklenir. Ayrıca km başına 2,16 TL ödenir. Son olarak yolculuk süresi 24 saati aşarsa 1 yevmiye daha eklenir.

Yolluk yevmiye nasıl hesaplanır?

Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı, harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz), her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde

Yolluk parası ne zaman yatar?

* İlgili belgelerle birlikte Personel Daire Başkanlığı’nın Özlük Hakları ve Tahakkuk Şube Müdürlüğüne yolluk bildiriminizi ve dilekçenizi teslim etmeniz gerekmektedir. Biriminizde ödenek bulunması halinde 15 gün içinde ödemeniz yapılacaktır.

2021 yolluk ne kadar?

2021 yılında Harcırah Kanunu’na tabi kurumlar tarafından Devlet memurlarına yurt içinde verilecek gündelik miktarları, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu eki “H Cetveli” nde tespit edilmiş olup en yüksek derecedeki Devlet memuru için ödenecek yurt içi gündelik miktarı 80,50 TL olarak belirlenmiştir.

You might be interested:  Soru: Öğretmen Il Içi Görevlendirme Nasıl Yapılır?

Yolluk ücreti nedir?

hizmetlilere görevlendirildikleri yerlerde veya yeni görev yerlerine taşınmalarından dolayı yapacakları ek masraflara karşılık olarak yapılan ödemelerdir.

Yolluk neye göre verilir?

Geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (saat 13.00) ve akşam (saat 19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

Evini taşımayan memura yolluk ödenir mi?

Memurun evini taşımaması durumunda süreki görev yolluğunda memura ödenen yer değiştirme masrafının memura ödenmemesi gerekmektedir. Bu şekilde atandığı yere evini taşımayan memura sadece kendisi için yol parası ve yolda geçen süreler için yevmiye ödenmesi gerekmektedir.

Öğretmen yolluğunu kim yapar?

Eğer görev yaptığınız okul lise ise okul idaresi sizin yolluğunuzu hesaplayıp, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğüne onaylatıp işlemleri tamamlayacaktır. Çalıştığınız kurum ilkokul ya da ortaokul ise MEM Muhasebe Servisi yolluk işlemlerinizi halledecektir. Yolluğunuzu tercihen ayrıldığınız kurumdan yaptırınız.

Bir günlük yolluk ne kadar?

2020 yılında Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olanlar için 56,10 TL olarak belirlenen günlük harcırah, 2021 yılında %9,8 artışla 61,65 TL’ye yükseltilecektir. Ek göstergesi 5800 ila 800 arasında olanların günlük harcırahı 52,35 TL’den %9,9 artışla 57,55 TL’ye yükseltilecektir.

E yolluk nasıl girilir?

Kimlik No ve e -Devlet ġifresi alanları doldurularak ve butonuna tıklanarak giriş yapılır. Uygulamaya giriş yapıldığında e – Yolluk Ekranı açılmaktadır. tıklanarak “Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Ekranına” ulaşılır.

Memurlara yol parası veriliyor mu?

Harcırah, memur ve hizmetlilerin asıl görevli oldukları yerden başka yerlere geçici veya sürekli olarak taşınmasından dolayı yapacakları ek masraflar için yapılan ödemelerdir. Görev tarihinden itibaren 6 ay içinde başvuru yapanlara, 6425 sayılı kanun kapsamında hak ettikleri harcırah ödemesi yapılır.

You might be interested:  FAQ: Ücretli Öğretmen Maaşı Ne Zaman Yatar 2018?

Yer değiştirme masrafı nasıl hesaplanır?

4- Yer Değiştirme Masrafı

  1. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,
  2. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),
  3. Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi,

Yolluk hangi kurumdan alınır?

Kurum Değiştiren Memurun Sürekli Görev Yolluğu Harcırahı “Harcırah hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödenir.

Hangi durumlarda yolluk verilmez?

22/12/2001 tarihli ve 24618 sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan 2002 Mali Yılı Bütçe Kanunu’nun 6’ncı maddesinin (g) fıkrasında? İlk defa veya yeniden göreve alınanlar ile bunların aile fertlerine bu nedenlerle harcırah ödenmez, bu amaçla başka bir adla dahi olsa herhangi bir Ödeme yapılamaz.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *