Hızlı Cevap: Tek Öğretmen Varsa Zümre Başkanı Kim Olur?

Tek öğretmende zümre başkanı kim olur?

Cevap: Alanında tek öğretmen olan okullarda Zümre Öğretmenler Kurulunda Öğretmen Zümre başkanı Okul müdürü veya görevlendireceği Müdür yardımcısı Yedek Başkan olarak tanımlanır.

Tek öğretmen zümre toplantısı yapar mı?

İlçede alanında bir öğretmen olması durumunda zümre toplantısı yapılmaz. Bu öğretmenler alanları ile ilgili il zümresine katılırlar ve alınan kararları yıllık çalışma programlarında belirtirler. Ders yılı sonunda yapılan toplantıda ise eğitim ve öğretim yılı boyunca alınan kararların sonuçları değerlendirilir.

Zümre toplantısında zümre başkan kim olur?

NOT 6: Okulda branşında tek olan öğretmenler zümrelerini müdür yardımcısı ile birlikte yaparlar, müdür yardımcısı da yoksa bir öğretmenle birlikte yaparlar ve ilçe zümresine de katılırlar. Okul müdür yardımcısı ile birlikte zümre yapan öğretmenler aynı zamanda zümre başkanıdır.

Ilkokullarda zümre başkanı kim olur?

Ancak ilkokullarda zümreler; aynı sınıfı okutan öğretmenler ile varsa o sınıfta/sınıflarda derse giren alan öğretmenlerinden oluşur. Ayrıca ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenlerinden her sınıf seviyesinde sınıf zümre başkanı ve varsa aynı alan öğretmenlerinin her birinin alan zümre başkanı seçilir.

Zümre öğretmenler toplantısına kimler katılır?

İlkokullarda alan öğretmenleri, kendi alanlarındaki ilçe ve il zümre toplantılarına katılır. Meslekî ve teknik eğitim veren eğitim kurumlarında gerektiğinde uzman, usta öğretici, eğitici personel ve teknisyenler de uygun olan alanlarla birlikte zümre öğretmenler kuruluna katılır.

You might be interested:  FAQ: Öğretmen Yeşil Pasaport Nasıl Alınır 2013?

Zümre öğretmenleri kimlerdir?

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin (08/10/2013- 28789 RG) zümre Öğretmenler Kurulu ile ilgili 95. Maddesinde (Değişik: 21/07/2012 – 28360 RG) “ Zümre öğretmenler kurulu, ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğret- menleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise

Şube Öğretmenler Kurulu kimlerden oluşur?

MADDE 10 – (1) Sınıf/ şube öğretmenler kurulunun oluşumu; sınıf öğretmenler kurulu aynı sınıf seviyesinde, şube öğretmenler kurulu ise aynı şubede ders okutan öğretmenler ile rehberlik öğretmenlerinden oluşur.

Okul zümre başkanı ne iş yapar?

Zümre başkanı aşağıdaki görevleri yapar: a) Zümre öğretmenleri kuruluna başkanlık eder. b)Sorumlu bulunduğu derslerle ilgili yıllık planların en iyi şekilde yapılmasını ve uygulanmasını sağlar. e)Öğretmenlerin iş başında kendilerini yetiştirmeleri için gerekli olanağı hazırlar.

Zümre kime denir?

ZÜMRE: Bölük, cemaat, grup, takım, sınıf.

Zümre toplantılarında ne yapılır?

Bir araya gelmenin amacı da o öğretmenlerin branşlarıyla ilgili sorunları konuşmaları, müfredata ilişkin görüş alışverişinde bulunmaları, konuların öğrenciye aktarımında veya kazanımların verilmesinde etkili yöntemler üzerinde durmaları ve o sezon boyunca yürütülecek ortak uygulamalar konusunda karar almaları içindir.

Okul Zümresi ilçe zümresinden önce mi?

biz her sene önce ilçede yaparız zümreyi. orada alınan kararlara göre kendi okulumuzda yaparız. benim bildiğim önce genel zümre sonra okul zümresi yapılır. diğer türlü biraz abes olur gibi geliyor bana..

Şöke kimler katılır?

(2) Kurullar; kasım ve nisan ayları içinde yapılır.İhtiyaç hâllerinde ise eğitim kurumu müdürünün, ilgili müdür yardımcısının, rehberlik öğretmeninin ya da sınıf/şube rehber öğretmeninin talebi ve eğitim kurumu müdürünün uygun görmesiyle toplanır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *