Iyi Bir Öğretmen Nasıl Olmalı?

Iyi bir öğretmenin özellikleri neler olmalıdır?

İdeal Öğretmenlerin 10 Ortak Özelliği

 • İlgi çekici kişilik ve öğretim tarzı
 • Dersin amacını net bir şekilde belirleyebilme.
 • Etkili disiplin becerilerine sahip olma.
 • 4.Sınıf yönetimi becerilerine sahip olma.
 • Ebeveynlerle iyi bir iletişim.
 • Yüksek beklentiler.
 • Müfredat ve standartlarla ilgili bilgi sahibi olma.

Iyi öğretmen nasil anlasilir?

İyi Öğretmen Nasıl Olunur?

 1. İyi bir öğretmen olumlu bir öğretmendir.
 2. Onlara arkadaşça yaklaşın ama fazla ileri gitmeyin.
 3. 3. Derslerinizi hayatlarıyla ilişkilendirin.
 4. Zamanınız akıllıca kullanın.
 5. Daha fazla açıklama yapın.
 6. Çeşitli şekillerde öğretin.
 7. 7. Kararlı olun.
 8. 8. İyi bir öğretmenin daima hedefleri vardır.

Öğretmenler hangi özelliklere sahip olmalıdır etkili öğretmenlik özellikleri?

Buna bağlı olarak, genel çerçevede tanımlanabilecek ideal ve etkili öğretmenin 7 temel özelliğini şöyle sıralayabiliriz.

 • Alan bilgisi güçlü olmalı
 • Derin düşündürme becerisi olmalı
 • Pozitif ve motive edici bir enerjisi olmalı
 • Espri algılama ve yapma yeteneği olmalı
 • İnsani değerleri yüksek olmalı

Nitelikli bir öğretmen nasıl olmalıdır?

Diğer taraftan ideal bir öğretmende; saygı, liderlik, dürüstlük ve insan tabiatını anlama gibi sosyal nitelikleri aradıkları görülmektedir. İdeal bir öğretmende aranan diğer kişilik özellikleri ise; öğretmeye karşı ilgi, duygusal denge, neşe, kendine güven ve hoşgörü şeklinde sıralanmaktadır.

You might be interested:  Soru: 2018 Öğretmen Atama Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Öğretmenlik mesleğinin özellikleri nelerdir?

Öğretmende Olması Gereken Özellikler

 • Güçlü bir iletişim kabiliyetine sahip olmak,
 • Temel eğitimcilik niteliklerini haiz olmak,
 • İyi çalışma alışkanlıkları, güvenilirlik, dakiklik gibi vasıfları işinin bir parçası haline getirmek,

Iyi bir öğretmenin özellikleri nelerdir makale?

Tatar (2004) tarafından yapılan literatür taramasına dayalı bir çalışmada, öğretmenlerin sahip olmaları gereken kişisel nitelikler; isteklilik, sıcaklık ve mizah, güvenirlik, yüksek başarı beklentisi, teşvik ve destekleyicilik, sistemlilik, uyum gösterebilme/esneklik, bilgililik.

Yeni nesil öğretmen nasıl olmalı?

Yeni nesil öğretmenlerin vazgeçilmez 9 özelliği

 • Liderdir.
 • İdealist ve akılcıdır.
 • Öğretirken öğrenmeye devam ederler.
 • Kendilerini sürekli geliştirirler.
 • Öğrencilerin başarısını merkeze alırlar.
 • Doğru iletişim teknikleri konusunda kendilerini geliştirirler.
 • Öğrencilerin gelişimine yönelik adımlar atarlar.
 • Fark yaratırlar.

Iyi bir öğrenci nasıl olmalı?

– İyi bir öğrenci nasıl olmalı?: Düzenli ve tertipli olmalıdır. – Kitaplarına ve ilme saygılı olmalıdır. – Çantası, odası ve kullandığı eşyalar düzenli olmalıdır. – İyi Öğrenci asla kitaplarını karalamamalıdır.

Nitelikli ve mesleğinde yeterli bir öğretmen nasıl olmalıdır?

Araştırmada öğretmen adayları tarafından nitelikli bir öğretmende bulunması gereken kişisel özellikler içinde anlayışlı olması, mesleki özellikler içinde öğretmenin bütün öğrencilerine eşit davranması, mesleki gelişime ilişkin özellikler içinde öğretmenin kendini sürekli geliştirebilmesi, mesleki yeterlikler içinde

En iyi öğretmen kimdir?

-Baskı ve şiddeti kafasından silerek düşüncelere, inançlara saygı duyan; bunlara hoşgörü ile bakan; temiz dilli, temiz yüzlü olan iyi öğretmendir… -Kavgadan, çekişmeden, çatışmadan uzak duran; birlik ve dirliğimizi ancak barış, kardeşlik ve dostluk içinde sürdürerek güçlü olacağımıza inanan iyi öğretmendir.

Etkili öğretmen Kimdir?

Etkili Öğretmen, sınıfındaki-dersindeki- her öğrencinin kişisel özelliklerini, güçlü ve zayıf yönlerini farklı yöntemlerle ve farklı yollarla anlayabilen ve bunları doğru bir şekilde sınıfta kullanabilen, sonuçları öğrenci öğrenmesine yansıtabilen öğretmendir.

You might be interested:  Sık sorulan: Yeni Atanan Öğretmen Maaşı Ne Kadar 2016?

Etkili öğretmen ne demek?

Etkili bir öğretim için öğretmenin sınıf içinde etkili bir değerlendirme yapması gerekir. Etkili bir öğretmen, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeylerinin derse hazır olup olmadığını değerlendirebilen ve onları hazır hale getirebilen öğretmendir.

Saygın bir öğretmen nasıl olmalıdır?

Öğretmen sınıf yönetimi, alan bilgisi, iletişim bilgisi, kavram bilgisi, bilişim okur yazarlığı alanlarında yeterli olmalıdır. Öğrencilere kendi çocukları gibi davranmalı, kolaydan zora doğru, öğrencinin anlayacağı şekilde ders anlatmalıdır. Olumsuz davranışları ikaz etmeli, gerektiğinde öğütler de vermelidir.

Lider bir öğretmen nasıl olmalıdır?

Nasıl lider öğretmen olunur?

 • Sürekli öğrenmeye ve gelişmeye isteklidir.
 • Liderlik ettiği grubun görüşlerini alır, ortak karar verir.
 • Her türlü kişisel gelişime açıktır.
 • İletişim becerileri kuvvetlidir, anlaşmazlıkları ve çatışmaları çözer.
 • Çevreye ve çevre sorunlarına duyarlıdır.
 • Empatiktir.

Öğretmen nasıl olmalıdır?

İyi öğretmen alan bilgisine hâkim olmalıdır, iyi öğretmen kendini yetiştirmiş olmalıdır, iyi bir öğretmen yabancı dil bilmelidir, iyi bir öğretmen insanları ve özellikle çocukları sevmelidir, iyi bir öğretmen fedakar olmalıdır, iyi bir öğretmen sabırlı olmalıdır, vb…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *