Iyi Bir Öğretmen Olmak Için Hangi Özelliklere Sahip Olmalıyız?

Türkçe öğretmeni olmak için hangi özelliklere sahip olmak gerekir?

Türkçe Öğretmeninde Olması Gereken Özellikler Olumlu tutum ve yüksek motivasyon sahibi olmak, Öğrencilerin yetenek ve ihtiyaçlarını gözlemleme ve analiz edebilme becerisi sergilemek, Meslek etiğine uygun davranışlar sergilemek, Sorumluluk bilincine sahip olmak.

Öğretmenler hangi erdemlere sahip olmalı?

4- Öğreteceği konuyu iyi bilmeli, 5- Nasıl öğreteceğini iyi bilmeli ve öğretmeyi sevmeli, 6- Öğretmen iyi bir entelektüel olmalı, 7- Ders araç-gerecini yerli yerinde kullanmalı; teknolojik gelişmeleri izlemeli.

Öğretmenlik mesleğinin gerekleri nelerdir?

Öğretmende Olması Gereken Özellikler

 • Güçlü bir iletişim kabiliyetine sahip olmak,
 • Temel eğitimcilik niteliklerini haiz olmak,
 • İyi çalışma alışkanlıkları, güvenilirlik, dakiklik gibi vasıfları işinin bir parçası haline getirmek,

Iyi ogretmen nasil anlasilir?

İyi Öğretmen Nasıl Olunur?

 1. İyi bir öğretmen olumlu bir öğretmendir.
 2. Onlara arkadaşça yaklaşın ama fazla ileri gitmeyin.
 3. 3. Derslerinizi hayatlarıyla ilişkilendirin.
 4. Zamanınız akıllıca kullanın.
 5. Daha fazla açıklama yapın.
 6. Çeşitli şekillerde öğretin.
 7. 7. Kararlı olun.
 8. 8. İyi bir öğretmenin daima hedefleri vardır.

Türkçe öğretmenliğini kimler yapabilir?

Lisede sözel ya da eşit-ağırlık bölümünde okuyan öğrenciler, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olduktan sonra Türkçe öğretmenliği yapabilir. Bu bölümden mezun olan kişiler Kamu Personeli Seçme Sınavına girdikten sonra kadrolu, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik yapabilir.

You might be interested:  Soru: 2020 Öğretmen Ataması Ne Zaman?

Türkçe öğretmeni mezunu ne yapar?

Kamu ve özel sektörde öğretmenlik yapılabiliyor. Yabancılara Türkçe Öğretimi kapsamında TÖMER merkezlerinde çalışılabiliyor. Ayrıca editörlük, metin yazarlığı, redaktör meslekleri için ajans, yayınevi bünyesinde iş imkânları vardır.

Öğretmenler hangi özelliklere sahip olmalıdır etkili öğretmenlik özellikleri?

Buna bağlı olarak, genel çerçevede tanımlanabilecek ideal ve etkili öğretmenin 7 temel özelliğini şöyle sıralayabiliriz.

 • Alan bilgisi güçlü olmalı
 • Derin düşündürme becerisi olmalı
 • Pozitif ve motive edici bir enerjisi olmalı
 • Espri algılama ve yapma yeteneği olmalı
 • İnsani değerleri yüksek olmalı

Bir öğretmen neden genel kültür bilgisine sahip olmalı?

Genel kültür, öğretmen adayının öncelikle, eğitimin toplumsal..’siyasal, ekonomik gelişmeyi sağlama ve bireyi geliştirme işgörülerini yerine getirmesi için gerekli plan davranışları kazanmasına yardım eden bir alandır Bu alan, bireyin kendi kültüründe etkin bir şekilde yaşamasını,” başkaları ile etkili iletişim

Öğretmenlerin hangi alanlarda mesleki anlamda yeterli olması beklenir?

Öğretmenler mesleki anlamda genel kültür ve genel yetenek bilgisi, mesleki bilgi ve alan bilgisi olmak üzere üç ana alanda yeterli bilgi ve beceri- lere sahip olmalıdır (Demirel, 1999: 192).

Öğretmenin özelliği nelerdir?

‘İyi öğretmen ‘in 8 özelliği

 • HAYAT DENEYİMİNE SAHİPTİR.
 • HER ÖĞRENCİNİN NEYE MOTİVE OLDUĞUNU ANLAYABİLİR.
 • BİR KAHRAMAN DEĞİL, İNSANDIR.
 • TEKNOLOJİYE HAKİM OLMAYABİLİR AMA ÖĞRENMEYE AÇIKTIR.
 • ÖĞRENCİLERİNE RİSK ALMAYI ÖĞRETEBİLİR.
 • OKUL YÖNETİCİLERİNİN NE DÜŞENECEĞİ KONUSUNDA FAZLA ENDİŞELENMEZ.

Öğretmenler hangi alanda hizmet vermektedir?

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun 43. Maddesinde; “Öğretmenlik mesleği, devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği” olarak tanımlanmaktadır.

Öğretmen mesleğinin eğitim süreci nedir?

Öğretmen yetiştiren tüm programlar 4 yıllıktır. Bunun yanında, öğretmenliğe kaynak teşkil eden eğitim fakültesi dışındaki bölümlerden mezun olanlarayönelik pedagojik formasyonu kazandırma amacıyla pedagojik formasyon eğitimi sertifika programları uygulanmaktadır.

You might be interested:  Soru: Danışman Öğretmen Nasıl Olunur?

Nitelikli ve mesleğinde yeterli bir öğretmen nasıl olmalıdır?

Araştırmada öğretmen adayları tarafından nitelikli bir öğretmende bulunması gereken kişisel özellikler içinde anlayışlı olması, mesleki özellikler içinde öğretmenin bütün öğrencilerine eşit davranması, mesleki gelişime ilişkin özellikler içinde öğretmenin kendini sürekli geliştirebilmesi, mesleki yeterlikler içinde

Iyi bir öğrenci nasıl olmalı?

– İyi bir öğrenci nasıl olmalı?: Düzenli ve tertipli olmalıdır. – Kitaplarına ve ilme saygılı olmalıdır. – Çantası, odası ve kullandığı eşyalar düzenli olmalıdır. – İyi Öğrenci asla kitaplarını karalamamalıdır.

Bir öğretmen öğrencilerine nasıl davranmalı?

Öğretmenin sınıf ortamında, korkuya değil saygıya ve sevgiye dayanan tatlı-sert bir otoritesi olmalıdır. Öğretmen, her öğrenciye çekinmeden, azarlanma korkusu olmadan istediği soruları sorabilme rahatlığını verebilmelidir. Bilmemenin değil, soru sormamanın ve öğrenmeye çalışmamanın kusur olduğu vurgulanmalıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *