Öğretmen Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır 2015?

Öğretmen Hizmet Birleştirme ne işe yarar?

Öğretmenler açısından hizmet birleştirmesi; öğretmenlerin çalıştığı yıllar içerisinde birden fazla sosyal güvenlik kurumuna (ssk, bağ-kur, emekli sandığı) hizmeti varsa bunların birleştirilmesi durumudur.

Memurlarda hizmet birleştirme nasıl yapılır?

Memurların hizmet birleştirmesi için kendi Kurumu’na dilekçe ile başvuru yapması gerekmekte. Başvuru için öncelikle özel sektör ssk ve ya bağkur çalışmalarını gösterir SGK Tescil ve Hizmet Dökümü’nün barkodlu bir suretini e devlet ya da herhangi bir Sosyal Güvenlik Merkezi’nden almanız gerekiyor.

Öğretmen hizmet birleştirme derece kademeyi etkiler mi?

DMK da derece kademe etkilemez diyor, hizmet birleştirmede sadece hizmet puanı olarak etkilenir.

Ücretli öğretmenlik hizmetten sayılır mı?

Ücretli Öğretmenlerin Durumu Görüldüğü gibi ücretli öğretmenlik de mevzuatta açıkça sayılmıştır. Bu sebeplerle her bir ücretli öğretmenlik yılı için hizmet puanı işleyecektir. Ücretli öğretmenlerin daha sonra sözleşmeli ya da kadrolu öğretmen olmaları halinde hizmet puanı üstünlüğüne göre atamaları yapılabilecektir.

Öğretmen hizmet Birleştirme ne zaman yapılmalı?

Öğretmen hizmet birleştirme işlemleri uzun sürebildiği için emeklilik zamanından en az bir sene öncesinden işlemler başlanması kişinin emekliliğe daha çabuk kavuşmasını sağlayabilir. Hizmet birleştirme işlemlerinin tümünde bir sene 360 gün sayılmaktadır. Her ay ise 30 gün üzerinden hesaplanır.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Sözleşmeli Öğretmen Tercihi Nasıl Yapılır?

Hizmet birleştirme için ne gerekli?

HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNDE İSTENEN BELGELER

  • SGK 4 A hizmet belgesi (e-devlet şifresiyle)
  • Görev yapılan kurum/kuruluşlardan hizmet dökümü
  • Dilekçe.

Memur hizmet birleştirme ne işe yarar?

Hizmet birleştirmesi için emekli olacağı tarihi bekleyen düşük emekli aylığı alabilir. Memuriyete başlamadan önce veya memuriyet arasında 4/a’lı veya 4/b’li olarak geçen sigortalılık sürelerinin birleştirilmesi işlemine hizmet birleştirmesi denir. Bu işlemin memurun hizmet verdiği kamu idarelerince yapılması gerekir.

Memur hizmet birleştirme ne ise yarar?

5510 sayılı Kanun gereği tüm çalışma süreleri boyunca hangi hizmetlerde daha fazla çalışma var ise bu çalışmaya göre aylık bağlanır. Yani 30 yıllık çalışma süresinde 16 yıl işçilikse işçilik üzerinden emekli aylığı bağlanır.

Hizmet birleştirme ne ise yarar?

Hizmet birleştirme işlemi kişilerin ödedikleri prim günlerini birleştirme amacıyla yapıldığı için emeklilik öncesinde yapılmalıdır. Kişilerin emekli aylıklarını belirleyen faktörlerden biri toplamda ödedikleri sigorta primidir. Gün üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin yeterli olması gereklidir.

Askerlik derece kademeyi etkiler mi?

”Muvazzaf askerlik görevini yaptıktan sonra Devlet memurluğuna atananlar adaylık esaslarına tabi olurlar ve muvazzaf askerlikte geçen süreler asaletlerinin tasdikinden sonra kademe ilerlemesi yapılmak ve sınav veya seçmeye tabi tutulmak suretiyle derece yükselmesinde de değerlendirilir.”

Hizmet birleştirme e Devlet’ten yapılır mı?

4A ve 4B’li çalışanlarımız ise diğer statülerdeki SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı hizmetlerinin birleştirme taleplerini, e – Devlet Kapısı üzerinden yapabiliyor.”

Hizmet birleştirmesi maaşı etkiler mı?

Hizmet birleştirmesinin emekli olunacağı zaman yapılması memurun emekli aylığını düşürdüğü gibi SGK’nın prim gelirlerini de düşürüyor. Bu durumda hem SGK prim kaybediyor, hem de emekli olacak kişinin maaşı düşük oluyor. Yani memurluk öncesi hizmetler memurun eline geçen aylığı da artırabilir.

You might be interested:  Soru: Öğretmen Sicil Numarası Nasıl Öğrenilir?

Ücretli öğretmenlik süresi memuriyetten sayılır mı?

Yukarıda yer alan hükümler ve açıklamalar çerçevesinde; ilgililerin memuriyetten önce özel okullarda yönetici veya öğretmen olarak çalışmamış olması sebebiyle, ücretli öğretmenlik ve kadrosuz usta öğretici olarak çalıştığı sürelerinin kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı

Ücretli öğretmenlik doğu görevi sayılır mı?

zorunlu çalışma süresinden sayılmaz.

Ücretli öğretmenlik derece kademeye sayılır mı?

(2) Birinci fikra hükümleri çerçevesinde sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin ücretli olarak çalıştığı hizmet süreleri, öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *