Öğretmen Nöbet Defteri Nasıl Doldurulur?

Nöbet defterine ne yazılır?

Nöbet defterine o günün tarihi, nöbetin saat kaçta başladığı, okulun eğitim ve öğretime hazır olup olmadığı yazılır. Okula gelmeyen öğretmenin adı yazılır. Adının karşısına raporlu, sevkli, izinli, görevli vb yazılır.

Öğretmenlere nöbet nasıl verilir?

“c) Nöbet görevi, ilk dersten 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra biter. Ancak bu süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilir. İkili öğretimin yapıldığı okullarda öğretmenler tek devrede nöbet tutarlar.”

Nöbetçi öğretmen ne yapar?

NÖBETÇİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ: Derse başlamadan 15 dk. önce okula gelmek, ders bitiminden 15 dk. sonra okuldan ayrılmak. Günlük zaman çizelgesini uygulamak. Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediklerini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek.

Nöbetçi öğretmen derse 5 dakika geç girer mi?

(4) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır. ( 5 ) Derse başlamadan 15 dk. önce okula gelir ve ders bitiminden 15 dk. sonra okuldan ayrılır.

Öğretmenlerin nöbet görevi zorunlu mu?

Yasalarda öğretmene nöbet görevi zaten zorunlu tutulamaz çünkü nöbet görevi bir güvenlik hizmeti olup öğretmenlik ise yasada öngörüldüğü üzere, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetim görevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleği olup bu görevler arasında nöbet görevi bulunmamaktadır.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Ücretli Öğretmen Ders Saati Ne Kadar?

Bir nöbet kaç ek ders?

Madde 9 – Eğitim faaliyetlerinde ek ders görevi verilen personelin nöbet tutmaları halinde her nöbet günü için 3 saat ek ders ücreti ödenir. Bu ödeme haftada 6 saati geçemez. Nöbet izninden yararlananlara bu ödeme yapılmaz.

Nöbet görevi kimlere verilmez?

“(11) Öğretmenlerden; engelli olanlar, engelli çocuğu bulunanlar ve bakmakla yükümlü olduğu engelli birey bulunanlara nöbet görevi verilmez. Ancak bu durumdaki öğretmenlere istemeleri hâlinde, gün tercihlerine öncelik verilerek nöbet görevi verilir.”

Nöbetçi öğretmenlik uygulaması nedir?

Nöbetçi öğretmenler aldıkları ek ders karşılığında teneffüs saatlerinde koridorları ve belirli mahalleri gezerek öğrencileri kontrol altında tutmakta ve öğrenciler arasında olabilecek fiziksel ve psikolojik şiddet olaylarının önüne geçmektedir (Posluoğlu, 2014).

Nöbetçi öğretmen kaç dakika erken gelir?

(8) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilir.

Hangi öğretmenlere nöbet görevi verilmez?

f) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır. g) (Ek:RG-28/10/2016-29871) (Değişik:RG-5/9/2019-30879) Öğretmenlerden; engelli olanlar, engelli çocuğu bulunanlar ve bakmakla yükümlü olduğu engelli birey bulunanlara nöbet görevi verilmez.

Öğretmene isteği dışında 21 saatten fazla ders verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 15 saat aylık karşılığı, 6 saate zorunlu ek ders görevi verilebilmekte buda toplamda 21 saat ders görevi yapmaktadır. Öğretmen isterse bu görevi alır istemezse almaz.

Nöbetçi öğretmen her tutanağı imzalamak zorunda mı?

(8) Nöbeti sonunda nöbet defterine nöbeti süresi içindeki önemli olayları ve aldığı önlemleri belirten raporu yazar ve imzalar.Ayrıca tutanak tutulması gereken durumlarda tutanak tutar. (9) Nöbetçi öğretmenler öğle arasında dönüşümlü olarak görev yerlerinde olacaklardır.

You might be interested:  Ücretli Öğretmen Hangi Derslere Girebilir?

Müdür Yardımcısı Haftada kaç saat nöbet tutar?

maddesindeki; “(1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dâhil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *