Öğretmen Özlük Dosyası Nasıl Gönderilir?

Tayini çıkan Öğretmenin özlük dosyası nasıl gönderilir?

son Değişikliğe Göre Birinci Uygulama: Tayini Çıkan Öğretmenin Özlük Dosyası Bir Tutanakla Kendisine Verilir Bu Dosyayı Öğretmen Kendisi Taşır Yeni Okuluna Yine Tutanakla Elden Verir. İkinci Uygulama Öğretmene Özlük Dosyası Elden Teslim Edilmemişse Öğretmen Özlük Dosyası 15 Gün İçerisinde Posta Yoluyla Gönderilir.

Özlük dosyasını kim alır?

İşveren bu dosyada, işçinin kimlik bilgilerinin yanında, bu Kanun ve diğer kanunlar uyarınca düzenlemek zorunda olduğu her türlü belge ve kayıtları saklamak ve bunları istendiği zaman yetkili memur ve mercilere göstermek zorundadır.

Özlük dosyası nasıl alınır?

Özlük Dosyasında Neler Olmalı?

 1. Çalışana ait nüfus cüzdanı fotokopisi.
 2. Çalışana ait ikametgah belgesi.
 3. Çalışanın aldığı eğitimi belgeleyen diploma fotokopisi ya da mezuniyet belgesi.
 4. Sabıka kaydı
 5. Vesikalık fotoğraf.
 6. Nüfus kayıt örneği.
 7. Aile durumunu bildiren belge.
 8. Erkek çalışanların askerlik durumunu bildiren belge.

Işçi özlük dosyası nereden alınır?

Kişinin kayıtlı olduğu adres bilgilerinin bulunduğu belge olan ikametgah belgesi yine herhangi bir nüfus müdürlüğünden ya da bağlı bulunulan muhtarlıktan alınabiliyor. Daha doğrusu birkaç yıl öncesine kadar sadece bu iki mecradan alınabiliyordu. Artık bu belge de E-devlet üzerinden, kolayca temin ediliyor.

You might be interested:  FAQ: Öğretmen Atamalarında Tercihler Nasıl Yapılır?

Tayini çıkan bir öğretmen zamanında ilişiği kesmezse ne olur?

Eğer öğretmen ilişik keserse dönüş yok. Iptal düşünen öğretmenlerin istekleri gerçekleşirse kendilerini bekleyen bir başka tehlike okullarında norm açığı yoksa bu okulda kalmayacak başka bir okula kararnameleri çıkarılacak.

Personel Nakil Bildirimi nereden alınır?

c) Personel Nakil Bildirimlerinden birer nüsha ayrıldığınız okul müdürlüğüne, Milli Eğitim Müdürlüğüne, Mal Müdürlüğüne ve göreve başlayacağınız okul müdürlüğüne teslim edilecek.

Özlük dosyalarında hangisi bulunur?

Özlük dosyası çalışanın o iş yerinde çalıştığının, işçinin çalıştığı süre boyunca işverenle kurduğu iş ilişkisiyle alakalı oluşturulan her evrak, yazışmayı içeren belgelerden oluşmaktadır. Çalışanın işiyle alakalı her hareketin her değişikliğin belgelendiği bir kayıt dosyasıdır.

Özlük dosyalarında neler bulunur?

Özlük dosyası evrakları nelerdir?

 • SGK işe giriş bildirgesi.
 • İş sözleşmesi.
 • Erkek çalışanlar için askerlik durumu belgesi.
 • 2 adet vesikalık fotoğraf.
 • Adli sicil kaydı
 • Diploma fotokopisi.
 • Sağlık raporu.
 • İkametgâh belgesi.

Kişilerin özlük bilgileri ne kadar saklanmalı?

Bu açıdan özlük dosyasının içerisindeki belgelerin saklanma süreleri önem taşır. 5510 sayılı Kanuna göre belge saklama süresi, belgenin ilgili olduğu yılı takip eden yılbaşından başlamak üzere on yıl, kamu idarelerinde ise otuz yıldır.

Onaylı sağlık dosyası nereden alınır?

Bu Kanun kapsamında alınması gereken sağlık raporları işyeri hekiminden alınır. 10’dan az çalışanı bulunan ve az tehlikeli işyerleri için ise kamu hizmet sunucuları veya aile hekimlerinden de alınabilir. Raporlara itirazlar Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelere yapılır, verilen kararlar kesindir.

Özlük dosyası ne demek?

Özlük Bilgileri nedir? İnsan Kaynakları tarafından çalışan bilgilerinin yönetildiği modüldür. Ayrıca lisanslama yapılmaz. Diğer modüllerin çalışabilmesi için gerekli personel bilgilerini sağladığı, ayrıca personel özlük dosyalarını ve zimmet bilgilerini içerdiği için programın temelini oluşturur.

You might be interested:  Soru: E Okul Öğretmen Şifremi Unuttum Ne Yapmaliyim?

Personel özlük işleri ne demek?

Personel özlük işleri uzmanı, personelin işe alım ve işten çıkış işlemlerini yürütmek, özlük dosyaları ile bordrolarını hazırlamak ve departmanın idari işler süreçlerini yürütmekle sorumludur.

657 özlük dosyasında neler bulunur?

Bu dosyada memurun adı ve soyadı,kütük sıra numarası,doğum yeri ve tarihi,cinsiyeti,medeni hali,nüfus hüviyeti cüzdanı ile öğrenim belgesinin dairece tasdik edilmiş suretleri,bakmakla yükümlü olduğu kimseler,öğrenim durumu,bildiği yabancı dillerve derecesi,yaptığı lisansüstü eğitimi,staj ve incelemeleri,sınıfı,derece

Işe giriş evrakları nelerdir 2021?

İşe Giriş İçin Gereken Evraklar

 • Nüfus cüzdan fotokopisi.
 • Nüfus kayıt örneği.
 • İkametgah belgesi.
 • Mezuniyet belgesi.
 • Kan grubu kartı
 • Sabıka kaydı ve adli sicil kaydı
 • Vesikalık fotoğraf.
 • Aile durum bildirim formu.

Özlük dosyası için sağlık raporu nereden alınır?

Raporlar Normalde İşyeri Hekiminden Alınır Kanun alınması gereken sağlık raporların işyeri hekiminden alınması esasını getirdi. Raporlara itirazların Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanelerine yapılması, itiraza karşı verilen kararlar kesin olması da düzenlendi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *