Öğretmen Performans Değerlendirme Ne Zaman?

Aday öğretmen performans değerlendirme ne zaman?

10. Atmış iş günü sonunda Danışman Öğretmen ve Okul Müdürü tarafından MEBBİS üzerinden BİRİNCİ DEĞERLENDİRME yapılır. 11. Altı ayın sonunda Danışman Öğretmen ve Okul Müdürü tarafından MEBBİS üzerinden İKİNCİ DEĞERLENDİRME yapılır.

Öğretmen performans değerlendirmesi nedir?

Performans değerlendirme sistemiyle, öğretmenlerin görevindeki gayreti, verimliliği, başarısı, bilgi ve beceri düzeyinin belirlenerek gerekli eğitim ihtiyacının tespiti ve buna yönelik tedbirlerin alınması hedefleniyor.

Aday Öğretmenlik süresi ne kadar?

Sözleşmeli olarak atanan aday öğretmenlere Yetiştirme Programı (654 saat) uygulanacaktır. Sözleşmeli olarak atanan ve özel öğretim kurumlarında adaylığı kaldırılan aday öğretmenlere Uyum Programı (312 saat) uygulanacaktır. Öğretmen Performans Değerlendirme Formu MEBBİS üzerinden doldurulur.

Aday öğretmenin hakları nelerdir?

Aday öğretmenler de asil olanlar gibi sendikalara üye olabilirler. Aday öğretmenler de Milli Eğitimin düzenlediği mahalli ve merkezi tüm seminer ve kurslara katılabilir ve bunlar için harcırah alabilir. Aday öğretmenler de ek derslere girebilir ve ek ders ücretlerini tam olarak alabilirler.

Aday Performans Değerlendirme kaç gün?

Performans değerlendirilmesi, bir dönemde en az altmış iş günü fiilen öğretmenlik görevi yapan aday öğretmenler hakkında uygulanır. Danışman Öğretmenin kendi MEBBİS’inden değerlendirme yapması için otomatik olarak 60 gün hesaplanmaktadır. 60 günden önce değerlendirme yapılmasına MEBBİS izin vermemektedir.

You might be interested:  Soru: Medya Okuryazarlığı Dersi Hangi Öğretmen?

Aday öğretmen seminerleri ne kadar sürer?

1. Aday öğretmenler; sınıf içi, okul içi ve okul dışı uygulamalardan sonra, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı Uzaktan Eğitim Seminerine (160 saat) katılırlar. 2.

Öğretmen Performans Yönetimi Nedir?

ÖĞRETMEN PERFORMANS DEĞERLENDİRME SİSTEMİ NEDİR? Performans değerlendirme sistemiyle, öğretmenlerin görevindeki gayreti, verimliliği, başarısı, bilgi ve beceri düzeyinin belirlenerek gerekli eğitim ihtiyacının tespiti ve buna yönelik tedbirlerin alınması hedefleniyor.

Ders içi performans notu neye göre verilir?

öğrencinin derse hazırlık, devam, aktif katılım ve örnek davranışlarına göre verilir. Zümre kararıyla performans çalışmasına dayalı olarak bir performans puanı daha verilebilir. Performans çalışması, proje ve diğer çalışmalar ile ilgili değerlendirme ölçekleri zümre kararlarıyla belirlenir.

Aday öğretmenlik sınavından kaç puan almak gerekir?

Sınavda başarılı olmak için en az kaç almak gerekir? Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı puanı 60 (altmış) ve üzerinde olan aday sözleşmeli ve kadrolu öğretmenler başarılı sayılır.

Adaylık ne zaman kalkar?

Devlet memurluğundaki adaylıkları ise asgari adaylık süresi olan bir yılın sonunda kaldırılacaktır.

Aday öğretmen yer değiştirebilir mi?

(3) Aday öğretmenlerin, alanında norm fazlası olması ile sınavda başarısız olmaları nedeniyle yapılacak yer değiştirmeler ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik kapsamında ifade edilen sağlık ve can

Aday öğretmenler sınavı geçemezse ne olur?

Sınavda başarılı olamayan aday öğretmenler, il içinde aynı hizmet alanında başka bir eğitim kurumunda görevlendirilerek bu Yönetmelik hükümlerine göre yeniden performans değerlendirmesi ve Eğitimlerini tamamlamış olanlar eğitimlerden muaf olarak tekrar sınava tabi tutulur.

Aday öğretmenler eş durumundan tayin isteyebilir mi?

– Aday öğretmenler asıl görev yapacakları eğitim kurumlarında bir yıllık görev süresini doldurmaları koşuluyla Bakanlığımızın özre bağlı yer değiştirme dönemlerinde yaptığı duyuruları takip ederek aile birliği mazeretine bağlı olarak yer değiştirme isteğinde bulunabilirler.

You might be interested:  Sık sorulan: Öğretmen Aylık Akbil Ne Kadar?

Öğretmenlerin özlük hakları nelerdir?

Milli Eğitim Temel Kanunu’nda öğretmene tanınan haklar eğitim alma hakkı, kariyer hakkı, öğretmenlerin hizmet içi yetiştirilmesi hakkı, yurt içi ve yurt dışı yetişme imkânları ve konut hakkıdır.

Adaylık Kaldırma sınavına 2020 Kimler Girebilir?

SINAVA GİRİŞ ŞARTLARI Sınava girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu); performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları, sınav tarihinde 1 (bir) yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları, sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları gerekiyor.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *