Okuyucular soruyor: Aday Öğretmen Ceza Alırsa Ne Olur?

Sözleşmeli aday öğretmen uyarı cezası alırsa ne olur?

MEB’de görev yapan sözleşmeli öğretmenler ceza alırsa ne olur? Aday sözleşmeli öğretmenler aylıktan kesme cezası aldıklarında memuriyetle ilişikleri kesilir. Adaylığı kalmış sözleşmeli öğretmenler ise kademe ilerlemesinin durdurulması cezası aldıklarında memuriyetle ilişikleri kesilir.

Aday memur maaş kesim cezası alırsa ne olur?

Üç yıl geçtikten sonra tekrar sınava girip atanabilir. Aday memur memurluk yaptıkları adaylık sürecinde kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ve aylıktan kesme cezası aldığında memurluktan ihraç edilir.

Sözleşmeli öğretmen disiplin cezası verilir mi?

Fıkrası kapsamında istihdam edilen sözleşmeli öğretmenler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabidirler. Dolayısıyla Sözleşmeli öğretmenlere disiplin cezası verilmelidir.

Öğretmen kınama cezası alırsa ne olur?

Kınama cezası, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Disiplin cezaları memurun özlük dosyasına işlenir. Kınama cezası alan memur, kınama cezasının uygulanmasından 5 sene sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının özlük dosyasından silinmesini istenebilir.

Sözleşmeli personel ceza alırsa ne olur?

Memurlarla aynı işi yapan aynı unvanı ve çalışma ortamını paylaşan sözleşmeli personel için ise herhangi bir disiplin müeyyidesi bulunmamaktadır. Bugün 4/B için tek disiplin cezası diyebileceğimiz müeyyide sözleşmenin feshidir. Bu da en ağır yaptırım olup, memurluktan çıkarma cezasına eşdeğerdir.

You might be interested:  Soru: Öğretmen Ders Ücreti Ne Kadar?

Okul müdürü öğretmene uyarı cezası verebilir mi?

1) Uyarı, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri ( okul müdürü ) tarafından verilir. 2)Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ise, görevlinin bağlı olduğu kurumdaki disiplin kurulunun kararı alındıktan sonra atamaya yetkili amirler tarafından (İl- ilçe Mem) verilebilmektedir.

Aday memur disiplin cezası alırsa ne olur 2021?

Kanundaki ilgili maddeye göre aday memurun disiplin cezası alması sonucu görevi ile ilişiği kesilmektedir. Bu durumda kişilerin yeni bir devlet kadrosuna girebilmesi ve çalışabilmesi için 3 yıl beklemeleri gerekmektedir. Yani görevle ilişiğin kesilmesinin yanında 3 yıllık bekleme süresi söz konusudur.

Aday memur hangi durumlarda disiplin cezası alır?

MADDE 30 – (1) Disipline aykırı fiil veya hâli tespit edilen aday memurlar hakkında da disiplin soruşturması yapılır. Fiil veya hâl, uyarma, kınama, aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarını gerektirdiği takdirde disiplin cezası verilir.

Aday memur kaç gün işe gelmezse görevden alınır?

Bu kapsamda, izinsiz veya Kurum tarafından kabul edilen herhangi bir mazereti olmaksızın görevini kesintisiz 10 gün terk eden Devlet memuru görevinden çekilmiş sayılacaktır. Dolayısıyla 10 gün süren kesintisiz terk durumu bir nevi zımni çekilme (istifa) talebi olarak değerlendirilmelidir.

Sözleşmeli personele disiplin cezası verilir mi?

Madde 18 – (1) Sözleşmeli personel hakkında savunması alınmadan disiplin cezası verilemez. Soruşturmayı yapanın veya yetkili disiplin kurulunun yedi günden az olmamak üzere verdiği süre içinde veya belirtilen bir tarihte savunmasını yapmayan sözleşmeli personel, savunma hakkından vazgeçmiş sayılır.

Sözleşmeli öğretmen görevden atılır mı?

Sözleşmeli öğretmenler asker öğretmen olarak görev yapmak üzere görevden ayrıldıklarında sözleşmeleri feshedilmektedir.

Kademe ilerlemesi cezası kaç yıldır?

Kınama ve uyarma cezaları için cezanın sonra ermesinden itibaren 5 yıl, Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ve aylıktan kesme cezalarında ise cezanın sonra ermesinden itibaren 10 yıl içerisinde ceza, özlük dosyasından silinerek kalkar.

You might be interested:  Sık sorulan: Öğretmen Kpss Ne Zaman?

Kınama cezası alırsa ne olur?

Kınama cezası, verildiği tarihten itibaren hüküm ifade eder ve derhal uygulanır. Kınama cezası alan memur (ceza ne şekilde uygulanmış olursa olsun), cezanın uygulanmasından itibaren 5 yıl geçtikten sonra atamaya yetkili amirine başvurarak cezanın özlük dosyasından silinmesini isteyebilir.

Kınama cezası alan memur görevde yükselme sınavına girebilir mi?

İdari yargıda yönetmeliklerde bu hususta yapılan düzenlemeleri de iptal etmektedir. Yukarıda yer verilen hükümler ve açıklamalar uyarınca; Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşlarında uyarma cezası ile tecziye edilen memurların açılacak görevde yükselme sınavına girmelerine engel bulunmadığı değerlendirilmektedir.

Kınama cezası sicilden silinir mi?

Uyarma ve kınama cezalarının uygulanmasından 5 sene, Aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezaların uygulanmasından 10 sene, sonra atamaya yetkili amire başvurarak, verilmiş olan cezalarının silinmesini isteyebilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *