Okuyucular soruyor: Nöbetçi Öğretmen Ders Defterini Nasıl Doldurur?

Boş derse giren nöbetçi öğretmen ek ders alır mı?

Hiç kimse ücreti ödenmeksizin çalıştırılamaz. Milli Eğitim Bakanlığı görüş yazısına binaen artık boş geçen derse girmek üzere görevlendirilen nöbetçi öğretmenlere ek ders ücretleri görev yaptıkları okul/kurum tarafından ödenecektir.

Nöbet defterine ne yazılır?

Nöbet defterine o günün tarihi, nöbetin saat kaçta başladığı, okulun eğitim ve öğretime hazır olup olmadığı yazılır. Okula gelmeyen öğretmenin adı yazılır. Adının karşısına raporlu, sevkli, izinli, görevli vb yazılır.

Nöbetçi öğretmen derse 5 dakika geç girer mi?

(4) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır. ( 5 ) Derse başlamadan 15 dk. önce okula gelir ve ders bitiminden 15 dk. sonra okuldan ayrılır.

Öğretmenin olmayan sınıfına kim bakar?

Bu hükümlere göre; öğretmeni bulunmayan sınıflarla yakından ilgilenmek görevi nöbetçi öğretmene aittir.

Nöbetçi öğretmen ne yapar?

NÖBETÇİ ÖĞRETMENİN GÖREVLERİ:

  • Derse başlamadan 15 dk. önce okula gelmek, ders bitiminden 15 dk. sonra okuldan ayrılmak.
  • Günlük zaman çizelgesini uygulamak.
  • Öğretmenlerin derslere zamanında girip girmediklerini izlemek ve öğretmeni gelmeyen sınıfları okul yönetimine bildirmek.

Nöbet kaç ek ders sayılıyor?

Madde 9 – Eğitim faaliyetlerinde ek ders görevi verilen personelin nöbet tutmaları halinde her nöbet günü için 3 saat ek ders ücreti ödenir. Bu ödeme haftada 6 saati geçemez. Nöbet izninden yararlananlara bu ödeme yapılmaz.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Öğretmen Formasyonu Nasıl Alınır?

Öğretmene isteği dışında 21 saatten fazla ders verilebilir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karara göre, genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerine 15 saat aylık karşılığı, 6 saate zorunlu ek ders görevi verilebilmekte buda toplamda 21 saat ders görevi yapmaktadır. Öğretmen isterse bu görevi alır istemezse almaz.

Nöbetçi öğretmen her tutanağı imzalamak zorunda mı?

(8) Nöbeti sonunda nöbet defterine nöbeti süresi içindeki önemli olayları ve aldığı önlemleri belirten raporu yazar ve imzalar.Ayrıca tutanak tutulması gereken durumlarda tutanak tutar. (9) Nöbetçi öğretmenler öğle arasında dönüşümlü olarak görev yerlerinde olacaklardır.

Müdür Yardımcısı Haftada kaç saat nöbet tutar?

maddesindeki; “(1) Örgün eğitim kurumlarında (mesleki eğitim merkezleri dâhil) ders yılı süresi içinde eğitim ve öğretimin fiilen yapıldığı normal çalışma günleri için ilgili mevzuatına göre kendilerine nöbet görevi verilen ve bu görevi de fiilen yerine getiren müdür yardımcıları ile öğretmenlere, 2016 yılında haftada

Sınıf öğretmenliği kaçıncı sınıflara girer?

sınıfı 4. sınıfa gelince bazı derslere branş öğretmenler girmeye başlar ve beşinci sınıfta da bu durum geçerlidir. Sınıf altı olunca yani artık ikinci kademe olunca sınıf öğretmeni sınıfı bırakır ve tüm derslere branş öğretmenleri girer.

Sınıf öğretmenleri hangi dersleri verir?

Sınıf öğretmeni, ilkokula başlayan öğrencilere okuma ve yazma ile temel matematik, sosyal bilgiler, fen bilgisi ve el becerisi gibi eğitimleri veren kişidir. Özel ya da devlete bağlı okullarda çalışabilir.

Nöbetçi öğretmen okula ne zaman gelir?

(8) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *