Okuyucular soruyor: Norm Fazlası Öğretmen Nasıl Belirlenir 2017?

Okulda norm fazlası kim olur?

Bir okulda 1 öğretmen norm fazlası olduysa hizmet puanı en düşük olan öğretmen norm fazlasıdır. Eğer 2 öğretmen norm fazlası durumundaysa hizmet puanı en düşük iki öğretmen norm fazlası olur.

Öğretmen norm fazlası olursa ne olur?

Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır.

Norm kadro kaç saat derse verilir?

Belirlenen norm kadroların eğitim kurumları itibarıyla dağıtımı, toplama dahil edilen her bir eğitim kurumuna o alandaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir genel bilgi ve meslek dersleri öğretmeni norm kadrosu verilecek şekilde yapılır.

Norm kadro neye göre belirlenir?

Branşa ya da alana ait olan toplam ders sayısı dikkate alınmak suretiyle norm kadro hesaplama işlemi yapılmaktadır. Tabii bu durum genel olarak öğretmenlik için gerçekleşir ve saat üzerinden öğretmen sayısı ile belirlenir.

Norm fazlası öğretmenler neye göre belirlenir?

Norm kadro fazlası olarak belirlenen öğretmenler; öncelikle görevli oldukları yerleşim yerindeki ya da ilçedeki eğitim kurumları olmak üzere il içinde alanlarında norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarına tercihleri de dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre atanır.

You might be interested:  Doğum Izni Nasıl Alınır Öğretmen?

Tek öğretmen norm fazlası olur mu?

Bu mevzuat hükmünden de anlaşılacağı üzere tek okulun olduğu bir eğitim bölgesinde (yani başka bir okul ile birlikte norm hesaplaması yapılmayan okul ) bir okulda bir branşta 5 saate kadar ders varsa herhangi bir öğretmen normu verilmez.

Norm fazlası olursam ne olur?

Bir ilçede tercihte bulunan norm kadro fazlası var ise aynı branştan bu ilçeye başka bir ilçeden atama yapılamaz. Bu değerlendirmeden sonra arta kalanlar olursa ilçeler arasında tercihte bulunan öğretmenlerin tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre yer değiştirmeleri yapılacaktır.

Norm fazlası olup olmadığımı nasıl öğrenebilirim?

Öğretmenler; http://kontenjan.meb.gov.tr/ linkine girerek karşılarına gelen ekranda MEBBİS kullanıcı adı ve Şifrelerini girdiklerinde sisteme girmiş olacaklar. Sisteme girildikten sonra Kurum Bilgileri tıklanırsa norm bilgileri görülebiliyor.

Sözleşmeli öğretmen norm fazlası olur mu?

Sözleşmeli öğretmenlerden; herhangi bir nedenle istihdam alanı daralanlar ile görevli oldukları eğitim kurumlarında alanlarında norm kadro sayısı azalanlar, atamaya esas puan üstünlüğüne göre yapılacak değerlendirme sonucunda atamaya esas puanı en az olandan başlamak üzere norm kadro fazlası sözleşmeli öğretmen olarak

4 norm kaç saat derse verilir?

Özetlersek artan ders yükü en az 20 saat olması halinde, ilave olarak 1 atölye ve laboratuvar öğretmeni norm kadrosu verilir. Örneğin 220 saat olması durumunda 5 öğretmen, 219 saat ders olduğunda 4 öğretmen normu verilir.

Öğretmen norm kadro nasıl hesaplanır?

(Not: Öğretmen haftalık en fazla 30 saate giriyor olsa da 21 saat üzerinden hesaplama yapılır.) Örnek durum 5: Okulda 72 saat DKAB dersi varsa okulun DKAB öğretmeni normu 4’tür. Bu durum 21*4 = 84saate kadar geçerlidir.

Kaç saat altı norm fazlası?

a)6-30 saate kadar 1, b)31-42 saate kadar 2, c)42’den fazla olması halinde her 21 saat için 1 öğretmen norm kadrosu verilir. Bu şekildeki hesaplama sonrasında artan ders yükünün en az 15 saat olması halinde ilave olarak 1 öğretmen norm kadrosu daha verilir.

You might be interested:  Öğretmen Ek Ders Nasıl Hesaplanır?

Bölge normunda kim norm fazlası olur?

Mevcut düzenlemeye göre; o alandaki tüm öğretmenlerin hizmet puanına bakılmakta ve en düşükten başlayarak 2 öğretmen norm fazlası olmaktadır. Böylece, örneğin 8 saat ders için bölge normu nedeniyle atanan öğretmenin hizmet puanı yüksek ise norm fazlası olmamakta başka bir öğretmeni norm fazlası yapmaktadır.

Norm kadro analizi nedir?

Norm Kadro Analizi ile kuruluşların organizasyonlarının tamamı ya da belirlenen bazı fonksiyonların sorumluluğunda gerçekleştirilen iş süreçleri için ayrılan işgücü miktarı, potansiyel iyileştirme fırsatları ve talep miktarlarındaki değişim öngörüleri tespit edilir.

Milli eğitimde norm kadro nedir?

Norm Kadro, kamu kurum ve kuruluşlarının, görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri için, olması gereken (ne daha görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmeleri için, olması gereken (ne daha az, ne de daha fazla) personel kadrosunun nitelik ve sayısal yönüyle belirlenmesidir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *