Okuyucular soruyor: Öğretmen Atamaları Hizmet Alanı Ne Demek?

Hizmet alanları nedir?

Hizmet alanı: Ülke genelindeki il ve ilçelerin ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerliklerine göre buralardaki eğitim kurumlarının gruplandırılmasıyla oluşturulan alanları ifade eder.

3 6 hizmet bölgesi ne demek?

3) 6 ncı hizmet alanındaki eğitim kurumlarında en az 3 yıl, çalışmakla yükümlüdür. (2) Zorunlu çalışma yükümlülüğü, 4, 5 veya 6 ncı hizmet alanlarından birinde ya da birkaçında yerine getirilebilir.” hükümlerine göre belirlenir.

Zorunlu doğu görevi öğretmenlik kaç yıl?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Öğretmenlerin 2019 yılı iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirmelerine ilişkin duyurusuyla, iki sene önce önerdiği gibi, doğudaki illere tayin olmak isteyen Öğretmenler için 3 yıl aynı ilde çalışma şartını kaldırdı.

Hizmet puanı ne demek?

Hizmet puanı okul bazında öğretmenlere çalıştıkları her bir süre için verilen puanlardır. Öğretmen, yer değiştirmeye tabi olduğunda ya da isteğe bağlı değiştirmeye başvurduğunda, norm içinde olma ya da fazlası tespitinde hizmet puanı esas alınır.

Hangi iller doğu görevi sayılıyor?

Polislerin şark görevi kapsamında bulunan iller; Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tunceli, Van ve ilçeleridir.

You might be interested:  FAQ: Bir Öğretmen Emekli Olunca Ne Kadar Ikramiye Alır?

Hizmet Alanı 2 5 ne demek?

Öğretmenler başvuru yaparlarken sistem açıldığında okulun adının yanında 2/5 gibi sayılar görmektedirler. Bunun ne anlama geldiğini soran öğretmenlere bilgilendirme yapma ihtiyacı duyduk. Burada (yani 2/5 örneğinde) bulunan 2 sayısı hizmet bölgesini 5 sayısı ise hizmet alanını ifade eder.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü ne demek?

Zorunlu hizmet ya da zorunlu çalışma yükümlülüğü: Öğretmenlerin, 4, 5 ve 6. hizmet alanlarında belirli bir süre ile zorunlu olarak görev yapmalarını ifade eder. Öğretmenlerin görev yaptıkları okullar 6 hizmet alanına ayrılmıştır. 1, 2 ve 3. hizmet alanları zorunlu olmayan hizmet alanlarıdır.

C ve D hizmet grubu nedir?

Hizmet grupları (1) PDC doluluk oranına göre iller, her unvan ve branşta en yüksekten en düşüğe doğru A, B, C ve D olarak dört hizmet grubuna ayrılır. Doluluk oranı en yüksek ilk 20 il A, ikinci 20 il B, üçüncü 20 il C ve diğer iller ise D hizmet grubu olarak belirlenir.

Tayin için hizmet puanı kaç olmalı öğretmen?

Öğretmenlerden doktora mezunu olanlara 90, tezli yüksek lisans mezunu olanlara 50, ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans eğitimi hariç olmak üzere tezsiz yüksek lisans mezunu olanlara 30, ikinci bir dört yıllık yükseköğrenim mezunu olanlara 10 hizmet puanı verilecek.

Öğretmenlere 3 yıl şartı kalktı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı iller arası yer değiştirmede, belirlediği illere il dışı tayin isteyebilecek. Bakanlık bu sene kılavuzda değişikliğe giderek bu yıl ve bundan sonraki yıl için iller arası yer değiştirmede belirlediği illere il dışı tayin isteyecek öğretmenlerden bulundukları ilde 3 yıl çalışma kriterini kaldırdı.

Zorunlu doğu görevi kaç yıl doktor?

Doktorlar tıp fakültesini bitirince 2 yıl, uzman olunca 2 yıl, yan dal bitirince 2 yıl olmak üzere ortalama 6 yıl mecburi hizmet yapmak zorunda. Bu hizmetlerin tamamlanmaması durumunda diplomaları verilmiyor.

You might be interested:  FAQ: Ücretli Öğretmen Hangi Durumlarda Görevlendirilir?

Öğretmenler istediği yere atanabilir mi?

hastalığının öğretmenin görev yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı veya mevcut görev yerinin söz konusu kişilerin sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini resmî veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarından alacakları sağlık kurulu raporu ile belgeleyenler, tedavi olmak istediği ilçe/ildeki eğitim kurumlarına atanmak

Hizmet puanı önemli mi?

Hizmet puanı öğretmenlerin yer değiştirmelerinde en önemli kriterdir. Bu nedenle çalışılan kurumun hizmet puanı önem kazanmaktadır. Eğitim Kurumları için iki kriter önemlidir bunlardan birincisi hizmet bölgesi, diğeri ise hizmet alanı. Hizmet bölgesi okulun bulunduğu ilin hizmet bölgesi ile belirlenir.

Hizmet puanı nasıl hesaplanıyor?

Hizmet puanının hesaplanmasında Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığınca hazırlanan İl ve İlçelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması Tabloları esas alınır. Bu rakama Ek 1’de bulunan İllerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralamasının Hizmet Puanına Katkısı Cetveli’nin öngördüğü puan eklenerek hizmet puanı bulunur.

Hizmet puanı nedir ne işe yarar?

Hizmet Puanı Ne İşe Yarar Ne Zaman Kullanılır; Hizmet Puanı ise sağlık personelinin atama ve nakil işlemlerinde kullanılmaktadır. Hizmet puanı, Sağlık Bakanlığı atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre il içi ve iller arası atama ve yer değiştirmelerinde kullanılmaktadır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *