Okuyucular soruyor: Öğretmen Hangi Durumlarda Mazeret Izni Alabilir?

Ogretmen icin mazeret izni ne demek?

İş Kanunu kapsamında kullanılan mazeret izni, hukuki olarak tanımlanmıştır. İşçilerin iş gerekleri dışında oluşan ya da kendi özel hayatlarını ilgilendiren sebepler ile işe gidememeleri durumuna verilen isimdir.

657 mazeret izni hangi durumlarda kullanılır?

4857 sayılı kanun gereğince mazeret iznini şu şekilde kullanabilirsiniz:

  • İşçi evleniyor ise,
  • İşçi evlat edinirse,
  • İşçi anne, babasını, kardeşini, eşini veya evladını kaybettiyse,
  • İşçinin eşi doğum yapmışsa,
  • İşçinin çocuğunun hastalanması halinde,

Okul müdürüne mazeret iznini kim verir?

Amirin takdirine bağlı mazeret iznini OKUL MÜDÜRÜ VEREMEZ. Okul müdürü bu izni ilçedeyse kaymakam, ildeyse vali oluruna sunabilir. İlçede kaymakam ilde vali bu izni verebilir.

Yıllık izin hakkı varken mazeret izni verilebilir mi?

Zaten üst hukuk normu olan 657 sayılı Kanunda, yıllık izin var iken takdir bağlı mazeret izninin verilmeyeceği şeklinde kısıtlayıcı bir hüküm bulunmaktadır. Dolaysıyla yıllık izin hakkı varken dahi, idarenin takdir bağlı mazeret izni vermesinde yasal olarak bir sorun bulunmamaktadır.

Öğretmene mazeret izni verilir mi?

b) Memura, zorunluluk halinde ve memurun gelecek yıl kullanacağı yıllık izninden düşülmesi şartıyla ikinci defa on gün mazeret izni verilebilir. Bu izin öğretmenlere verilmez. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir.

You might be interested:  Soru: Morpa Kampüs Öğretmen Sınıf Değiştirme Nasıl Yapılır?

Sözleşmeli öğretmenin mazeret izni var mı?

Sözleşmeli öğretmenler mazeret durumuna göre izin alabilir ve izin hakları vardır. Sözleşmeli öğretmen izin şartları Milli Eğitim Bakanlığının İzin Yönergesi’ne (meb izin yönetmeliği) göre düzenlenmiştir.

657 mazeret izinleri nelerdir?

MAZERET İZNİ (Diğer Durumlar) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 104. maddesinin (C) fıkrası. 1- Memura babalık, evlilik ve ölüm halleri dışında zorunlu sebeplerde mazeretine bağlı toptan veya bölümler halinde 10 gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir.

Memura ölüm izni hangi hallerde verilir?

Ölüm İzni Kimlere Hangi Yakınlarının Ölmesi Halinde Verilir? Devlet memurlarına tanınan ölüm izni hakkı; devlet memurunun eşinin, çocuğunun, kendisinin anne-babasının, eşinin anne-babasının veya kardeşinin ölümü halinde 7 gün olmak üzere tanınmıştır.

Hangi durumlarda idari izin verilir?

İşçilerin, yasada ya da iş sözleşmelerinde yer almayan gerekçelerle aldıkları ücretli izinler idari izinlerdir. İdari izinler sadece kamu kurumlarında geçerli olsa da, işverenin işçiye gönüllü olarak verdiği ücretli izinlerde idari izin olarak tanımlanır.

Evlilik mazeret iznini kim verir?

Evlilik izni işçiye kanun tarafından verilmiş bir haktır. İşçi tarafından talep edilmesi ve işverenin bu izni işçiye kullandırmaması halinde kanuna aykırılık söz konusu olacaktır.

Okul müdürü öğrenciye en fazla kaç gün izin verebilir?

Okula toplam 20 gün devam etmeyen öğrenciye sınıf tekrarı yaptırılır. Ancak, öğrencinin ailesi yanında kalmasını gerektiren hastalık, ölüm, askerlik, bağ, bahçe, tarla çalışmaları, ziraî mücadele yapılması gibi sebeplerle okul müdürü ayrıca en fazla 15 gün izin verebilir.

Mazeret izni kaç gün 2020?

İşçinin çocuğunun, eşinin, annesinin, babasının ya da kardeşinin vefat etmesi durumunda kullanabileceği mazeret izni 3 gün, İşçinin evlat edinmesi durumunda kullanabileceği mazeret izni süresi 3 gün, İşçinin eşinin doğum yapması durumunda ise kullanabileceği mazeret izin süresi de 5 gün olarak belirlenmiştir.

You might be interested:  Hızlı Cevap: Öğretmen Atamalarında Güvenlik Soruşturması Ne Kadar Sürer?

Yıllık izni olan memura mazeret izni verilir mi?

Özet olarak, yıllık izin kullanıp kullanmadığına bakılmaksızın Devlet memurlarına birinci on gün lük mazeret izni verilebilir ve bu izin yıllık izinden düşülmez. İkinci kez on gün daha mazeret izni verilebilir ancak ikinci kez verilen mazeret izni yıllık izinden düşülür.

Mazeret izinleri yıllık izinden düşülür mü?

İşçilere verilmesi zorunlu olan bu izinler, yukarıda saymış olduğumuz durumlardan herhangi birinin ortaya çıkması durumunda ücretten bir kesintiye sebep olmamaktadır ve ücretli bir izin türüdür. Mazeret izni senelik izinden düşmemektedir. Buna işçiye şu durumlarda mazeret izni verilmektedir: Kendi Evliliğinde.

Yıllık izni olmayan memura mazeret izni verilir mi?

Yıllık izin kullanma hakkı olmayan veya yıllık izin sürelerini kullanmış olan memur izin kullanmaya ihtiyaç duyduğunda, bu izin ihtiyacı 657 sayılı Kanunda sayılan mazeretlere dayanmıyorsa, amirinin takdiri ile memura izin verilebilmektedir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *