Okuyucular soruyor: Öğretmen Olarak Atanıp Gitmezsem Ne Olur?

Memur olarak atanıp gitmezsem ne olur?

Memurlar bazı durumlarda kurum içi veya kurumlar arası naklen atanabilir. Bu sürenin sonunda görevine başlamayan memurlar belge ile ispatlayacak bir durum olmadığı takdirde memurluktan çekilmiş sayılırlar. Çekilmiş sayılmaları durumunda ise 1 yıl geçmeden yeniden devlet memuru olamazlar.

Sözleşmeli öğretmen tekrar atanabilir mi?

652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre sözleşmeli öğretmenlik süresi şöyle: Sözleşmeli öğretmenliğe yapılan atama, sözleşmenin imzalanmasıyla geçerlilik kazanır. Sözleşme, imzalanmadan herhangi bir hak doğurmaz. (3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz.

Sözleşmeli atanan öğretmen gitmezse ne olur?

GÖREVE BAŞLAMAYANLAR HAKKINDA YAPILACAK İŞLEMLER: 1. Belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın süresi içerisinde göreve başlayamayanlar ile belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebeplerle göreve başlamama hâli iki ayı aştığı takdirde bu kişilerin atamaları iptal edilecektir.

Kadrolu öğretmenlerin özlük hakları nelerdir?

Milli Eğitim Temel Kanunu’nda öğretmene tanınan haklar eğitim alma hakkı, kariyer hakkı, öğretmenlerin hizmet içi yetiştirilmesi hakkı, yurt içi ve yurt dışı yetişme imkânları ve konut hakkıdır.

You might be interested:  FAQ: Ticaret Lisesinde Öğretmen Nasıl Olunur?

Tayin olan memur eski görev yerine dönebilir mi?

Tayin edilecek olan memur kişi zorunlu yer değiştirmeye tabi olmayan personeller arasında ise tayin işlemleri isteğe bağlıdır. Hizmet gereği çalıştığı alandan başka bir hizmet alanına ve bölgesine atanan memurların, özel yönetmeliklerde belirtilen istisnalar dışında ayrıldığı hizmet alanına tekrar ataması yapılamaz.

Sözleşmeli personel kadrolu tercih yapabilir mi?

KPSS alımları ile sözleşmeli personel boş kadrolarına yerleşip atanan ancak bazı sorunlardan dolayı bu pozisyonlara gitmeyen personelde tekrar tercih yapabilirler. Bu kişiler aynı zamanda kadrolu memur alımına da başvurabilirler.

Atanan öğretmen tekrar atanabilir mi?

Memur olarak atanan kişiler aynı sınav sonucunu ve puan türünü kullanarak yeniden merkezi yerleştirme süreçlerine başvuramazlar. Bu değişim yasal düzenlemelerle engellenmiştir. Ancak memur olarak görev yapan ve yeni bir KPSS sonucu kullanıp farklı kadrolara başvuru yapan kişiler için engellemeler hükümsüzdür.

Sözleşmeli öğretmen kadroya ne zaman geçer?

Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

Sözleşmeli öğretmen ile kadrolu öğretmen arasındaki farklar nelerdir?

Sözleşmeli öğretmen, sözleşme süresinin sonunda sözleşmesinin yenilenmemesi ihtimali (ve idare açısından sözleşme yenilememe tasarrufu) söz konusudur. Kadrolu öğretmenlikte disiplin hükümleri hariç görevine son verilemez. Kadrolu öğretmen, 5510 sayılı Kanunun 4/c maddesine tabidir. Emekli Sandığı!

Sözleşmeli öğretmen istifa edip geri dönebilir mi?

Kadrolu Devlet Memuru olarak görevden ayrılan personel eğer tekrardan kadrolu personel olarak göreve dönmek isterse tekrardan göreve dönme şartları vardır. Sözleşmeli personeller gibi istifa ettikten sonra bir yıl geçmeden göreve dönememe şartları olmadığı gibi tekrardan sınava girme gibi şartı da yoktur.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Öğretmen Kırtasiye Ödeneği Ne Zaman Yatar?

Sözleşmeli öğretmen 4a mı 4B mi?

4B statüsünü kapsayan meslekler ise; öğretmen, doktor, mühendis, hemşire, teknisyen, veznedar ile diyanet işleri başkanlığına bağlı vaiz, kuran öğreticisi ve imam gibi çalışanlar oluyor. 4B ‘liler yenilenen kanuna bağlı olarak bu meslek gruplarına bağlı vatandaşları kapsıyor.

Sözleşmeli öğretmen görevlendirme isteyebilir mi?

652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 27 Temmuz 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan değişikliğe göre Ek 4. maddesi 3. fıkrasında; “(3) Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler dört yıl süreyle başka bir yere atanamaz.

Kadrolu öğretmen hangi kanuna tabi?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36-C/5 maddesine göre özel okullarda “öğretmenlik” veya “yöneticilik” yaptıktan sonra Millî Eğitim Bakanlığına kadrolu öğretmen olarak atananların özel okullarda geçen hizmet sürelerinin 2/3 ünün kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilebilmektedir.

Yeni atanan öğretmenler ne zaman tayin isteyebilir?

Doğrudan Bakanlık merkez teşkilâtına bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler, istemeleri halinde zorunlu çalışma yükümlülük durumları da dikkate alınmak suretiyle, üç yıllık çalışma süresi şartı aranmadan yer değiştirme isteğinde bulunabileceklerdir.

Özlük hakları ne anlama gelir?

Devlet memuru olarak çalışan kişiler, kamu kurum ve kuruluşlarındaki görev sürekleri boyunca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda detayları belirtilmiş olmak üzere bazı hak, görev ve sorumluluklara sahiptir. Memurların sahip oldukları bu haklara özlük hakları denir.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *