Okuyucular soruyor: Öğretmen Veli Ilişkileri Nasıl Olmalıdır?

Veli öğretmen ilişkisi neden önemlidir?

Eğitim kurumlarında istenilen başarının sağlanabilmesi ve istenilen hedefe ulaşılabilmesi için öğretmen veli ilişkisinin çok iyi olması gerekmektedir. Öğretmen veli ilişkisi sadece okul başarısı için değil öğrencinin gelişim süreci için de önem arz etmektedir.

Veli öğretmenden ne bekler?

Her veli, önce dostça ve sevecen bir yaklaşım bekler. Bazen de öğretmenin bütün sevecenliğine, ilgisine rağmen veli, ilgisiz bir tutum içinde uzlaşmaz bir tavır ve davranış sergiler. Böyle durumlarda öğretmen pes etmemeli ve olumlu yaklaşımını sürdürmelidir.

Iyi bir veli nasıl olur?

İyi bir veli:

 • Çocuklarının ilk öğretmeni olduğu bilinciyle hareket eden.
 • Çocuğunu dinleyen ve önemseyen.
 • Çocuğuna istemediği halde kurstan kursa koşturmayan.
 • Hal, hareket ve davranışlarıyla çocuğuna rol model olabilen.
 • Çocuğu akranlarıyla mukayese etmeyen, psikolojik baskı uygulamayan.

Öğretmen öğrenci diyaloğu nasıl olmalı?

2- Öğretmen – öğrenci ilişkisi için etkili bir model

 • İyi öğretmen sakindir, telaşlanmaz, sinirlenmez, soğuk kanlıdır.
 • İyi öğretmen ön yargılı ve yanlı değildir, öğrencilere eşit davranır.
 • İyi öğretmen her şeyden önce tutarlıdır. Değişmez, unutmaz, hata yapmaz.
 • İyi öğretmen her sorunun cevabını bilir.

Öğretmen çocuğu nasıl etkiler?

Etkili öğretmen çocuklarda vicdan duygusunu geliştirir ve böylece topluma erdemli bireyler kazandırmış olur. Çocuklar ilk kelimelerini, çizgilerini, matematik hesaplamalarını daha bebeklik dönemlerinde ebeveynlerinden öğrenirler.

You might be interested:  Sık sorulan: Iş Güvenliği Uzmanı Öğretmen Ne Kadar Maaş Alır?

Veli toplantısında nelere dikkat edilmeli?

1- Velilerle görüşme yapılırken, veli ile ilgili her türlü ön yargıdan uzak olunmalı, subjektif değerlendirmelere girilmemelidir. Sadece eğitim öğretim düşünülerek tavır alınması ve kararlı bir görünüm sergilenmesi iletişimin olumlu ve sağlıklı yürütülmesi açısından önemlidir.

Veli öğretmene nasıl hitap etmeli?

Veliler de öğretmene öğretmen bey yada öğretmen hanım diye hitap etmeli.

Veli ile iletişim nasıl olmalı?

Velilerle İyi İletişim Kurmak İçin 8 Öneri

 1. Savaşmaktan Kaçının.
 2. 2. E-mailleri Zamanında ve Kısa Bir Şekilde Yanıtlayın.
 3. 3. Ödevleri Online Olarak Gönderin.
 4. Aileleri Çocuklarının Eğitimine Dahil Edin.
 5. Başarılı Bir Veli Toplantısı İçin İyi Hazırlanın.
 6. İyi Haberleri İletmek İçin Telefon Açın.
 7. Profesyonel Görünün.

Veli toplantısında velilere ne söylenir?

Veli toplantılarında öğrencilerin durumları genel hatları ile velilerle paylaşılmalıdır. Ayrıca sınıf rehber öğretmeni akademik başarısızlık nedeni olarak gördüğü genel sorunlara değinerek velilerle işbirliği yapmalıdır.

Veli toplantısının amacı nedir?

Bu amaçla; resmi ve özel okullarda, okul – aile ve öğretmenler arasında iş birliğini gerçekleştirmek, velileri öğrencilerin gelişim dönemleri ve akademik durumları hakkında bilgilendirmek, okula sahip çıkmalarını sağlamak ve etkin bir şekilde eğitim hizmetlerine katmak üzere bir eğitim-öğretim yılında en az iki kez

Veli Toplantısı neden önemlidir?

Veli toplantılarında alınan kararların eğitim-öğretim faaliyetlerindeki olumlu yansımalarını gözleme şansı verir. Öğrenci, veli ve öğretmen ilişkilerinde önemli olan, sevgi, saygı, dostluk içinde sürdürebilmek, birbirlerini anlamak ve sorunları paylaşarak, birlikte ortak çözümlere ulaşmaktır.

Öğretmen öğrenci etkileşimi nasıl olmalıdır?

Öğretmen Öğrenci İlişkisi Nasıl Olmalıdır

 • Öğretmen ön yargılı ya da yanlı olmamalıdır.
 • Sakinliğini korumalı, telaşlanmamalı; aniden sinirlenmemeli soğukkanlı olmalıdır.
 • Tutarlı hareketler sergilemeli, öğrencilere karşı unutkan tavırlar göstermemelidir.

Öğretmen öğrenci öğrenci öğrenci ilişkileri nasıl olmalıdır?

Ögretmen, nefret edilen biri değil, sevilen, sınıfta sürekli aranan ve beklenen biri olmalıdır. Öğretmen, sınıfta öğrencilere bilgi-beceri-tutum kazandırmanın yanında, onlara sevgi, saygı, mutluluk, hosgörü, bağlılık, arkadaşlık, iyi geçinme, disiplin, düzen gibi kavramları da kazandırmalıdır.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Ücretli Öğretmen Ders Başı Ne Kadar Alıyor?

Öğretmenlerin sahip olması gereken kişiler arası iletişim becerileri nelerdir?

Gelecek nesilleri şekillendirecek olan nitelikli öğretmenlerin sahip olmaları gereken beceriler arasında, iletişimde netlik, beklenileni tam olarak açıklama, öğrenci ve diğer personelle iyi iletişim kurabilme, duyuşsal ve sosyal yönden anlatımcı ve duyarlı olma becerileri yer almaktadır (Yüksel, 2001).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *