Sık sorulan: Aday Öğretmen Ne Demek?

Aday öğretmen ne yapar?

MADDE 13- (1) Aday öğretmenlerin görevleri şunlardır: a) Çalışma programındaki faaliyetlere eksiksiz olarak katılmak, b) Danışman öğretmeni ve eğitim kurumu yöneticisinin süreçle ilgili talimatlarına uymak, c) Aday öğretmen yetiştirme süreciyle ilgili tüm faaliyetlerinde Milli Eğitim mevzuatına uygun hareket etmek.

Aday Öğretmenlik süresi ne kadar?

1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununun ” Öğretmenlik ” başlıklı 43. maddesi 6. fıkrasında 2014 yılı Mart ayında yapılan değişiklikle; ” Aday öğretmenler, en az bir yıl fiilen çalışmak ve performans değerlendirmesine göre başarılı olmak şartlarını sağlamak kaydıyla, yapılacak yazılı veya yazılı ve sözlü sınava girmeye

Aday öğretmen tek başına derse girebilir mi?

* Aday öğretmenler hiçbir şekilde raporlu öğretmenlerin yerine veya öğretmeni olmayan bir sınıfta tek başlarına derse giremeyecek. * Aday öğretmenler danışman öğretmenlerin nöbet gününde danışman öğretmenle beraber nöbet tutacaklar. Bunun dışında aday öğretmene fiilen ve tek başına nöbet görevi verilmeyecek.

Aday öğretmen formları ne zaman doldurulacak?

FORM -4A; DANIŞMAN ÖĞRETMEN TARAFINDAN 7.HAFTADAN İTİBAREN DOLDURULACAKTIR. ADAY ÖĞRETMİNİN DERS İÇİ UYGULAMA YAPTIĞI ZAMANDA ( ADAY ÖĞRETMEN DERS ANLATIRKEN) DOLACAKTIR. ADAY ÖĞRETMEN 7.HAFTA İTİBARİYLE HAFTADA 3 GÜN GÜNDE 3 SAAT TOPLAMDA HAFTADA 9 SAAT DERS ANLATACAK OLUP HER DERS SAATİ İÇİN AYRI AYRI DOLDURUCAKTIR.

You might be interested:  Aday Öğretmen Form 4a Nasıl Doldurulur?

Danışman Öğretmen neye göre belirlenir?

Yeni atanan öğretmenlerin 6 aylık dönemde yetiştirilmeleri amacıyla en az 10 yıl hizmeti olan öğretmenler arasından ulusal ve uluslararası projelerde koordinatör, danışman veya katılımcı öğretmen olarak görev almış, sosyal kültürel faaliyetlere katılım sağlayan, iletişim becerisi ve temsil yeteneği güçlü, mesleği ile

Aday öğretmenin hakları nelerdir?

Aday öğretmenler de asil olanlar gibi sendikalara üye olabilirler. Aday öğretmenler de Milli Eğitimin düzenlediği mahalli ve merkezi tüm seminer ve kurslara katılabilir ve bunlar için harcırah alabilir. Aday öğretmenler de ek derslere girebilir ve ek ders ücretlerini tam olarak alabilirler.

Aday öğretmen en az kaç puan almalı?

Yazılı ve sözlü sınavların her biri 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Yazılı ve sözlü sınavlardan alınan puanların aritmetik ortalaması aday öğretmenin başarı puanını oluşturur. Başarı puanı altmış ve üzerinde olan aday öğretmenler başarılı sayılır.

Adaylık kaç yılda kalkar?

Fakat alt ve üst sınırları belirlenmiştir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Asalet tasdiki göreve başladığı tarihten itibaren 1 yıl ile 2 yıl arasındaki bir zamanda yapılır.

Aday öğretmen seminerleri ne kadar sürer?

1. Aday öğretmenler; sınıf içi, okul içi ve okul dışı uygulamalardan sonra, Aday Öğretmen Yetiştirme Programı Uzaktan Eğitim Seminerine (160 saat) katılırlar. 2.

Danışman öğretmen ek ders alacak mı?

Danışman öğretmenlere ek bir ücret verilmemektedir ancak verilen hizmet puanı ile taşra bölgelerinden şehir merkezlerine atamaların kolaylaşması mümkün olmaktadır. Resmi olarak yayınlanmasa da kulaktan kulağa söylene gelen dedikodular da mevcuttur.

Danışman öğretmen kaç yıllık olmalı?

MADDE 10-(1) Danışman öğretmenin, aday öğretmenlerin yetiştirme sürecinde görevlendirildikleri eğitim kurumu müdürünce, adaylık dâhilen az on yıl hizmet süresine sahip öğretmenler arasından ulusal veya uluslararası projelerde koordinatör, danışman veya katılımcı öğretmen olarak görev almış olan, sosyal ve kültürel

You might be interested:  Soru: Öğretmen Olabilmek Için Hangi Okulu Bitirmek Gerekir?

Aday öğretmen ayda kaç kitap okuyacak?

6. Aday öğretmen ayda bir kitap okuyup; FORM-5’i doldurur 7. Aday öğretmen ayda iki filim izleyip; FORM-6’i doldurur 8. İl Koordinatörünce belirtilen Okul Dışı Faaliyetleri yerine getirerek, FORM-7’yi doldurur. Toplam 90 Saat planlanmıştır.

Aday öğretmen yer değiştirebilir mi?

(3) Aday öğretmenlerin, alanında norm fazlası olması ile sınavda başarısız olmaları nedeniyle yapılacak yer değiştirmeler ile 19/4/1983 tarihli ve 83/6525 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik kapsamında ifade edilen sağlık ve can

Aday öğretmen dosyasında neler olmalı?

Aday Öğretmen Dosyasında Bulunması Gerekenler

  • Türk Bayrağı indir.
  • İstiklal Marşı indir.
  • Atatürk Portresi indir.
  • Aday Öğretmen Formları
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu indir.
  • 1739 Sayılı Devlet Memurları Kanunu indir.
  • 2023 Vizyon Belgesi indir.

Aday öğretmen Yetiştirme Programı Nedir?

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı Uzaktan Eğitim Kurslarından Okul Tabanlı Afet Eğitimi Kursu ve Uzaktan Eğitim Sürecinde Tasarım ve Yönetim Becerilerinin Geliştirilmesi Kursu eğitim programları aday öğretmenlerin katılması ve sertifika alması gerekli mesleki gelişim programlarıdır.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *