Sık sorulan: Aday Öğretmen Rapor Alırsa Ne Olur?

Sözleşmeli öğretmen rapor hakkı kaç gün?

Sözleşmeli personel ise 6.6.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar Bakanlar Kurulu Kararının 10. maddesinde Resmi tabip raporu ile kanıtlanan hastalıklar için yılda 30 günü geçmemek üzere ücretli hastalık izni verilebilir.

Aday memurun kaç gün rapor hakkı var?

Aday memur olarak göreve başlayanlar bir yıl görev yaptıktan sonra yıllık izne hak kazanmaktadır. Ancak Yıllık izne hak kazanmayan aday memurlara amirlerinin uygun görmesi halinde mazeretleri nedeniyle en çok 10 güne kadar mazeret izni verilebilir.

Öğretmen en fazla kaç gün rapor alabilir?

Öğretmen, memur bir yıl içerisinde tek hekimden toplamda en fazla 40 gün rapor alabilir. Burada bir açıklama yapalım. Öğretmen bir yıl içinde tek hekimden (örneğin aile hekiminden) en fazla 40 gün rapor alabilir ancak aynı hekimden 10+10 olmak üzere 20 gün alabilir.

Aday memur en fazla kaç gün rapor alabilir?

Ayrı ayrı hekimlerden olmak şartıyla, toplam 40 güne kadar tek hekim raporu alınabilir. Ancak her bir raporun süresi 10 günü geçemez. Tek hekimden alınan raporların toplamı 40 günü aşması halinde, aşan rapordan başlayarak onaylatılması halinde hastalık iznine çevrilmesi mümkün bulunmaktadır.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Öğretmen Atamaları Hangi Şehirler?

Rapor bitiminde göreve başlamadan rapor alınır mı?

Bu sebeple, memura verilen tek hekim raporunda kontrol muayenesinin yapılacağının belirtilmemesi ve rapor süresi bitiminde memurun aynı hastalığının devam etmesi veya farklı bir hastalığa yakalanması halinde göreve başlamadan tek hekim raporu alınmasının mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Bir öğretmen bir yılda ne kadar rapor alabilir?

(6) Memurlara bir takvim yılı içinde tek hekim tarafından verilecek raporların toplamı kırk günü geçemez.

Aday memur tayin isteyebilir mi?

657 sayılı Kanun uyarınca yürürlüğe konulan yönetmelik, aday memurları kapsam dışında bıraktığı için, aday memurların asaletleri tasdik edilinceye kadar aile bütünlüğünden dolayı nakil istemeleri mümkün değildir.

Aday memurluk süresi nedir?

Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve bu süre içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamaz.

Aday memurken rapor alınır mı?

Bu maddede yazılı azamî süreler kadar izin verilen memurun, bu iznin sonunda işe başlayabilmesi için, iyileştiğine dair raporu (yurt dışındaki memurlar için mahallî usûle göre verilecek raporu ) ibraz etmesi zorunludur.

Heyet raporu en fazla kaç kez alınabilir?

Sorunuzda da belirttiğiniz üzere birden fazla defa, heyet raporu alabilirsiniz. 1 kere heyet raporu alınabileceği yönünde bir düzenleme bulunmamaktadır. Belirtilen esaslara uyularak alınan raporların hastalık iznine çevrilmesi gereklidir.

Yıllık rapor hakkı kaç gün 2020?

Ek olarak tek hekim yılda en fazla 40 gün rapor yazabiliyor. Tek bir hekimin, bir işçiye yıl içerisinde verdiği iş göremezlik raporu 40 günü aşmışsa, SGK 40 günü aşan rapor için işçiye iş göremezlik ödeneği ödenmesi için heyet raporu isteyebiliyor.

Ogretmen ne kadar rapor alabilir?

Bildiğiniz üzere öğretmenlerin tek hekimden usulüne uygun bir seferde maksimum 10 güne kadar rapor alabilirler. Eğer öğretmenimiz bu süre zarfında tekrardan kontrole gittiğinde hastalığı devam ediyorsa 10 güne kadar tekrar tek hekim raporu alabilir.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Öğretmen Karti Nasil Çikarilir 2019?

Memur rapor kaç gün olursa maaştan kesilir?

Bu konuda 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununu Madde 158 de Hastalıkları sebebiyle resmi yataklı tedavi kurumlarında yatarak tedavi gördükleri tedavi süreleri, hariç olmak üzere bir takvim yılı içinde kullanılan hastalık izin süreleri toplamının 7 günü aşması halinde, aşan sürelere isabet eden zam ve tazminatlar % 25

Heyet raporu kaç günden sonra başlar?

Tam teşekküllü bir sağlık raporu için belirlenmiş süre 7 iş günüdür. Genellikle raporun çıkması 7 iş gününü geçmemektedir. Heyet raporunun alınmasının ardından 90 gün geçerlilik süresi bulunmaktadır.

Devlet memuru 1 yıl içinde kaç gün rapor alabilir?

Devlet memurları, tek hekimden bir yıl içinde, parça parça olmak kaydıyla toplamda 40 güne kadar rapor alabilmektedir. 40 günlük rapor süresini aşan memurlar için soruşturma açılır. Devlet memurları uzun süreli hastalıklarda kaç güne kadar rapor alabilir?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *