Sık sorulan: Asker Öğretmen Olmak Için Ne Yapmalı?

Asker öğretmen kime çıkar?

Öğretmenlik mesleğini fiilen icra eden (sözleşmeli ya da kadrolu ataması yapılmış) yükümlülerin temel askerlik eğitimini takiben Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilebilir. Sözleşmeli öğretmen asker öğretmen olabilir.

Asker öğretmen ne kadar maaş alır?

Askerlik döneminde de asker öğretmen maaşı farklılık göstermektedir. Bununla birlikte yeni başlayan (9/1) bekar asker öğretmen maaşı brüt 3750 TL, net 3150 TL’dir. Evli ama eşi çalışmayan asker öğretmen bordrosu brüt 3960 TL, net 3390 TL’dir.

Öğretmen askerlik zorunlu hizmetten sayılır mı?

Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 46. maddesinde “ancak askerlik hizmetini öğretmen olarak yapanların bu süreleri zorunlu hizmet süresinden sayılabileceği” ifade edilir. Bu durumda askerlik hizmetini asker öğretmenlik dışında yapanların askerlik süreleri zorunlu görevden sayılmaz.

Asker öğretmen nasıl olur?

b. Millî Eğitim Bakanlığınca öğretmenlik mesleğini fiilen icra edenler arasından yedek subay öğretmen statüsünde silahaltına alınması teklif edilenler, yedek subay öğretmen aday adayı statüsünde sınıflandırmaya tabi tutularak temel askerlik eğitimine sevk edilir.

Sözleşmeli öğretmenler asker öğretmen olabilir mi?

Sözleşmeli öğretmenler asker öğretmenlik yapabilir mi? Sözleşmeli öğretmenler asker öğretmenlik yapabilmektedir. Askerliğini ” asker öğretmen ” olarak yapmak isteyenlerin, kurumlarından öğretmen olduklarına dair Ek-A belgesi alarak askerlik şubelerine vermeleri gerekmektedir.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Öğretmen Maaş Bordrosuna Nasıl Bakılır?

Yeni atanan öğretmen askere gidebilir mi?

Aday öğretmenken, yani sözleşmeliyken geçiş tamamlanmamışken askerliği gelen öğretmen adayları, aday öğretmen olarak askerlik erteleme yapabilmektedir. Ancak bunun yerine sözleşmeleri askerlik nedeniyle feshedilerek askerlik görevi bittikten sonra yeniden göreve dönmeleri sağlanabilir.

Sözleşmeli öğretmenlikten kadroya nasıl geçilir?

Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz.

2021 de öğretmen maaşı ne kadar olacak?

Öğretmen, 1/4, 2021 Temmuz ayında 6,415 lira alıyorken, Ocak ayında 6,823 lira maaş alacak. Öğretmen, 9/1, 2021 Temmuz ayında 5,822 lira alıyorken, Ocak ayında 6,201 lira maaş alacak. Hizmetli 15/1, 2021 Temmuz ayında 4,983 lira alıyorken, Ocak ayında 5,320 lira maaş alacak.

Öğretmen özlük haklari nedir?

Milli Eğitim Temel Kanunu’nda öğretmene tanınan haklar eğitim alma hakkı, kariyer hakkı, öğretmenlerin hizmet içi yetiştirilmesi hakkı, yurt içi ve yurt dışı yetişme imkânları ve konut hakkıdır.

Askerlik hizmet süresinden sayılır mı?

“Zorunlu hizmetten sayılacak süreler Madde 31-(2) Bakanlık kadrolarında öğretmen olarak görevli iken askerlik hizmetini yapmak üzere aylıksız izne ayrılanlardan, askerlik hizmetini temel askerlik eğitiminden sonra zorunlu çalışma yükümlülüğü öngörülen hizmet alanlarındaki eğitim kurumlarında öğretmen olarak yerine

Askerlik hizmet süresinden sayılır mi?

Kanunun ilgili hükümlerinde de anlaşılacağı üzere askerlik hizmeti yıllık izne esas hizmet süresinin hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

Askerlik hizmet puanına eklenir mi?

(3) Muvazzaf askerlikte geçirilen süreler için personele, askerliğin yapıldığı yerin hizmet puanı verilir. Askerliğini yurt dışında yapanların hizmet puanlarının hesaplanmasında bağlı olduğu birliğin bulunduğu il veya ilçenin hizmet puanı esas alınır.

You might be interested:  Okuyucular soruyor: Ilk Sözleşmeli Öğretmen Ne Zaman Alındı?

Tıp okuyanlar askere gider mi?

Bütün bu düzenlemelere göre, tıp fakültesinden mezun olanların uzmanlık ya da doktora eğitimi yapmaları halinde 35 yaşını tamamladıkları yılın sonuna kadar, bahsi geçen eğitimlerden herhangi birine devam etmeyenler ise fakülteden sonra bir yıl süreyle askerlik yükümlülüğünü erteletebilmesi mümkün olabilecektir.

Öğretmen askere gider mi?

ÖĞRETMENLER NASIL ASKERLİK YAPACAK? Bu yükümlüler; öğretmenlik görevleri sırasında resmi elbise giyemeyecek, emsali yedek subaylar kadar hizmet yapacak, hizmetleri askerlik şubelerinden sevk tarihinde başlayacak ve görev yerleri Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek.

Doktor öğretmen olabilir mi?

Doktorların gerekli pedagojik formasyonu alarak özellikle sağlık meslek liselerinde öğretmenlik yapabilecekleri belirtildi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *